Vår pedagogik skapar stjärnor

Vårt mål är att du ska lyckas efter din utbildning.

Våra lärare undervisar på ett sätt som är nära din yrkesbransch. Det gör att du kan lyckas efter din utbildning. Lärarna fokuserar speciellt på att höja tre av dina inre egenskaper. Utifrån dessa får du som deltagare större möjlighet att utveckla din yrkestalang och samtidigt växa som människa.

Våra lärare vill:

Våra lärare vill mer än bara lära ut specifika ämneskunskaper. Så här tänker vi.

Din självkänsla

Vi vet av erfarenhet att din självkänsla påverkar lärandet och därför lägger våra lärare stor kraft på att skapa en positiv miljö i klassen och fokusera på dina framsteg.

Din motivation

Att motivera dig som deltagare till att anstränga dig och göra ditt bästa är en stor del av utbildningen.

Din kunskaps-utveckling

Du lär dig snabbare om du får uppgifter som utmanar dig. Våra lärare ger dig även feedback som hjälper dig framåt.

”Att hitta lärare som bryr sig mer än våra är sällsyntare än ett stjärnfall”

Varför du ska välja Astar


Google for education

För att du ska lära dig på bästa sätt använder vi Google for Education, som du kan använda via datorn eller genom appar i telefon eller surfplatta. Här får du tillgång till dina kurser och ett samlat material av bland annat filmer, presentationer och övningar. Till detta får du naturligtvis också läroböcker och annat utbildningsmaterial.

Talent tool

Med vårt talangverktyg hittar du både dina synliga och dolda talanger. Verktyget hjälper dig och din lärare att anpassa undervisningen utifrån ditt sätt att lära samt matcha dig mot eventuell APL-plats och kommande arbetsgivare.