Visselblåsartjänst

Vem kan anmäla?

Samtliga anställda, och andra som har en arbetsrelation till Thorengruppen har möjlighet att använda den här visselblåsarfunktionen.
Det innebär att även praktikanter, volontärer, konsulter, leverantörer, spelare i föreningen och andra samarbetspartners kan rapportera om missförhållanden.

Är du studerande och vill rapportera ett klagomål?
Klicka då här.

Visselblåsartjänst

ThorenGruppen värnar om transparens, ärlighet och en sund arbetsmiljö i alla led. Visselblåsarfunktionen är en viktig del i arbetet med att upptäcka och hantera allvarliga missförhållanden inom ThorenGruppen.

Tjänsten gör det möjligt att anonymt larma om oegentligheter, som sedan hanteras av en extern och objektiv partner.

Till visselblåsartjänsten >​​​​​​​​​​​​​​

Om du är anställd hos Lärlingsgymnasiet i Sverige AB, Axona AB, Förskolan Olympen AB, Täby Yrkesgymnasiet AB, Väsby Yrkesgymnasiet AB eller IEAB International Education AB så gör du anmälan här.