Allmänna kurser

Fristående kurser

Vill läsa upp dina gymnasiebetyg? Behöver du läsa kurser för att få behörighet, eller vill du komplettera dina kunskaper för att nå ännu längre på ditt nuvarande jobb? Då kan du gå en kurs på Astar – vi hjälper dig att nå dina mål!

Det är aldrig för sent att börja studera. Oavsett din kunskapsnivå eller tidigare erfarenheter så finns det något i Astars kursutbud som kan passa dig.
Genom att gå en kurs får du dessutom många nya perspektiv som kan hjälpa dig både i ditt privatliv och i ditt yrkesliv.

Vi har runt 100 olika kurser inom många områden – låt dina intressen och framtidsdrömmar styra dig rätt!


Warning: DOMDocument::loadHTML(): htmlParseEntityRef: expecting ';' in Entity, line: 1 in /home/astaricey/public_html/wp-content/themes/x-child/functions.php on line 87
Nedan hittar du information för orterna:
Södertälje, Värmdö, Lidingö, Järfälla, Botkyrka, Upplands Bro, Sundbyberg, Norrort & Stockholm.
FRISTÅENDE KURSER I SÖDERTÄLJE

DISTANS: Kursen hålls på distans men med obligatorisk närvaro vid upprop, salsskrivningar och liknande. Du behöver ha tillgång till en dator med internetanslutning. / Slutprov genomförs i våra lokaler på Solna torg 3, Solna, i slutet av varje kurs och som studerande behöver man planera för heltidsstudier.
KVÄLL: Kursen kommer att hållas 2-3 kvällar per veckan mellan Kl. 17:30-21:00 i våra lokaler på Solna torg 3, Solna.
KLASSRUM: Lektioner ges 1 dag per veckan mellan kl. 8:30-15:30 i våra lokaler på Solna torg 3, Solna eller Terminalvägen 12b, Solna.

Upplägg Kurskod Kursnamn Poäng
Klassrum HYGHYG0 Hygien 100
Klassrum LIVLIV01 Livsmedels- och näringskunskap 1 100
Klassrum MALMAL01 Matlagning 1 100
Klassrum SERSER01 Servering 1 100
Klassrum MÅTBRC0 Branschkunskap inom Restaurang och livsmedel 100
Klassrum MACMAT0 Mat och Dryck i kombination 100
Klassrum SEVSEV01 Service och bemötande 1 100
Klassrum DRYDRC0 Drycker och ansvarsfull alkoholservering 100
Klassrum BAGCHO0 Choklad och konfektyr 100
Klassrum BAGBAG01 Bageri 1 100
Klassrum BAGKON01 Konditori 1 100
Klassrum GYARRL Gymnasiearbete inrikt. Rest.och livs. 100
Distans ADMADM01 Administration 1 100
Distans ADMADM02 Administration 2 100
Distans JURAFF0 Affärsjuridik 100
Distans AFFAFÄ00S Affärskommunikation 100
Distans HANAFR0 Affärsutveckling och ledarskap 100
Distans ENTENR0 Entreprenörskap 100
Distans FÖRENT0 Entreprenörskap och företagande 100
Distans FÖRFÖR01 Företagsekonomi 1 100
Distans FÖRFÖR02 Företagsekonomi 2 100
Distans FÖRFÖR00S Företagsekonomi specialisering 100
Distans GRAGRA01 Grafisk kommunikation 1 100
Distans INFINF01 Information och kommunikation 1 100
Distans INFINF02 Information och kommunikation 2 100
Distans INKINK01 Inköp 1 100
Distans INKINK02 Inköp 2 100
Distans INFINE0 Intern och extern kommunikation 100
Distans LEDLED0 Ledarskap och organisation 100
Distans INKLOG01 Logistik 1 100
Distans FÖRMAD0 Marknadsföring 100
Distans NÄTNÄT01 Näthandel 1 100
Distans NÄTNÄT02 Näthandel 2 100
Distans ADMPER0 Personaladministration 100
Distans FÖSPER01 Personlig försäljning 1 100
Distans FÖSPER02 Personlig försäljning 2 100
Distans HANPRA01 Praktisk marknadsföring 1 100
Distans HANPRA02 Praktisk marknadsföring 2 100
Distans INFPRG0 Programhantering 100
Distans FÖRRED01 Redovisning 1 100
Distans FÖRRED02 Redovisning 2 100
Distans FÖSSEV0 Servicekunskap 100
Distans KONKOF0 Konferens och evenemang 100
Distans RECLOG0 Logi 100
Distans GERÄLD0 Äldres hälsa och livskvalitet 200
Distans GYARHA Gymnasiearbete Handels- och administrationsprogrammet 100
Distans GYARHT Gymnasiearbete inrikt. Hotell o turism 100
Distans GYARVO Gymnasiearbete Vård- och omsorgsprogrammet 100
Klassrum ADMADM01 Administration 1 100
Klassrum ADMADM02 Administration 2 100
Klassrum JURAFF0 Affärsjuridik 100
Klassrum AFFAFÄ00S Affärskommunikation 100
Klassrum HANAFR0 Affärsutveckling och ledarskap 100
Klassrum ENTENR0 Entreprenörskap 100
Klassrum FÖRENT0 Entreprenörskap och företagande 100
Klassrum FÖRFÖR01 Företagsekonomi 1 100
Klassrum FÖRFÖR02 Företagsekonomi 2 100
Klassrum FÖRFÖR00S Företagsekonomi specialisering 100
Klassrum GRAGRA01 Grafisk kommunikation 1 100
Klassrum INFINF01 Information och kommunikation 1 100
Klassrum INFINF02 Information och kommunikation 2 100
Klassrum INKINK01 Inköp 1 100
Klassrum INKINK02 Inköp 2 100
Klassrum INFINE0 Intern och extern kommunikation 100
Klassrum LEDLED0 Ledarskap och organisation 100
Klassrum INKLOG01 Logistik 1 100
Klassrum FÖRMAD0 Marknadsföring 100
Klassrum NÄTNÄT01 Näthandel 1 100
Klassrum NÄTNÄT02 Näthandel 2 100
Klassrum ADMPER0 Personaladministration 100
Klassrum FÖSPER01 Personlig försäljning 1 100
Klassrum FÖSPER02 Personlig försäljning 2 100
Klassrum HANPRA01 Praktisk marknadsföring 1 100
Klassrum HANPRA02 Praktisk marknadsföring 2 100
Klassrum INFPRG0 Programhantering 100
Klassrum FÖRRED01 Redovisning 1 100
Klassrum FÖRRED02 Redovisning 2 100
Klassrum FÖSSEV0 Servicekunskap 100
Klassrum KONKOF0 Konferens och evenemang 100
Klassrum RECLOG0 Logi 100
Klassrum GYARHA Gymnasiearbete Handels- och administrationsprogrammet 100
Klassrum GYARHT Gymnasiearbete inrikt. Hotell o turism 100
Klassrum GYAREE Gymnasiearbete El och energiprogrammet 100
FRISTÅENDE KURSER I VÄRMDÖ

DISTANS: Kursen hålls på distans men med obligatorisk närvaro vid upprop, salsskrivningar och liknande. Du behöver ha tillgång till en dator med internetanslutning. / Slutprov genomförs i våra lokaler på Solna torg 3, Solna, i slutet av varje kurs och som studerande behöver man planera för heltidsstudier.
KVÄLL: Kursen kommer att hållas 2-3 kvällar per veckan mellan Kl. 17:30-21:00 i våra lokaler på Solna torg 3, Solna.
KLASSRUM: Lektioner ges 1 dag per veckan mellan kl. 8:30-15:30 i våra lokaler på Solna torg 3, Solna eller Terminalvägen 12b, Solna.

Upplägg Kurskod Kursnamn Poäng
Klassrum HYGHYG0 Hygien 100
Klassrum LIVLIV01 Livsmedels- och näringskunskap 1 100
Klassrum MALMAL01 Matlagning 1 100
Klassrum SERSER01 Servering 1 100
Klassrum MÅTBRC0 Branschkunskap inom Restaurang och livsmedel 100
Klassrum MACMAT0 Mat och Dryck i kombination 100
Klassrum SEVSEV01 Service och bemötande 1 100
Klassrum DRYDRC0 Drycker och ansvarsfull alkoholservering 100
Klassrum BAGCHO0 Choklad och konfektyr 100
Klassrum BAGBAG01 Bageri 1 100
Klassrum BAGKON01 Konditori 1 100
Klassrum GYARRL Gymnasiearbete inrikt. Rest.och livs. 100
Distans PSKPSY01 Psykologi 1 50
Distans PSKPSY02A Psykologi 2a 50
Distans PSKPSY02B Psykologi 2b 50
Distans PEDBAS0 Barns lärande och växande 100
Distans MÄNETI0 Etik och människans livsvillkor 100
Distans SOIETN0 Etnicitet och kulturmöten 100
Distans PEDKOU0 Kommunikation 100
Distans PEDLÄR0 Lärande och utveckling 100
Distans PEDMÄI0 Människors miljöer 100
Distans PEDPED0 Pedagogiska teorier och praktiker 100
Distans PEGPEA0 Pedagogiskt arbete 200
Distans PEDPEG0 Pedagogiskt ledarskap 100
Distans PEGSKP0 Skapande verksamhet 100
Distans ADMADM01 Administration 1 100
Distans ADMADM02 Administration 2 100
Distans JURAFF0 Affärsjuridik 100
Distans AFFAFÄ00S Affärskommunikation 100
Distans HANAFR0 Affärsutveckling och ledarskap 100
Distans ENTENR0 Entreprenörskap 100
Distans FÖRENT0 Entreprenörskap och företagande 100
Distans FÖRFÖR01 Företagsekonomi 1 100
Distans FÖRFÖR02 Företagsekonomi 2 100
Distans FÖRFÖR00S Företagsekonomi specialisering 100
Distans GRAGRA01 Grafisk kommunikation 1 100
Distans INFINF01 Information och kommunikation 1 100
Distans INFINF02 Information och kommunikation 2 100
Distans INKINK01 Inköp 1 100
Distans INKINK02 Inköp 2 100
Distans INFINE0 Intern och extern kommunikation 100
Distans LEDLED0 Ledarskap och organisation 100
Distans INKLOG01 Logistik 1 100
Distans FÖRMAD0 Marknadsföring 100
Distans NÄTNÄT01 Näthandel 1 100
Distans NÄTNÄT02 Näthandel 2 100
Distans ADMPER0 Personaladministration 100
Distans FÖSPER01 Personlig försäljning 1 100
Distans FÖSPER02 Personlig försäljning 2 100
Distans HANPRA01 Praktisk marknadsföring 1 100
Distans HANPRA02 Praktisk marknadsföring 2 100
Distans INFPRG0 Programhantering 100
Distans FÖRRED01 Redovisning 1 100
Distans FÖRRED02 Redovisning 2 100
Distans FÖSSEV0 Servicekunskap 100
Distans KONKOF0 Konferens och evenemang 100
Distans RECLOG0 Logi 100
Distans SJUAKU0 Akutsjukvård 200
Distans HAAFRI0 Friskvård och hälsa 100
Distans SJUHEM0 Hemsjukvård 100
Distans HALHAL0 Hälsopedagogik 100
Distans HAAKOS0 Kost, måltid och munhälsa 100
Distans MEDMED01 Medicin 1 100
Distans MEDMED02 Medicin 2 150
Distans SJULIN0 Palliativ vård 100
Distans PSYPSY01 Psykiatri 1 100
Distans PSYPSY02 Psykiatri 2 200
Distans SJURÄD0 Räddningsmedicin 100
Distans PSYRÄS0 Rättspsykiatri 100
Distans PSYSAM0 Samhällsbaserad psykiatri 100
Distans PEASOC0 Socialpedagogik 100
Distans SPCSPE01 Specialpedagogik 1 100
Distans SPCSPE02 Specialpedagogik 2 100
Distans GERVÅR0 Vård och omsorg vid demenssjukdom 100
Distans VÅRVÅR01 Vård- och omsorgsarbete 1 200
Distans VÅRVÅR02 Vård- och omsorgsarbete 2 150
Distans GERÄLD0 Äldres hälsa och livskvalitet 200
Distans GYARHA Gymnasiearbete Handels- och administrationsprogrammet 100
Distans GYARHT Gymnasiearbete inrikt. Hotell o turism 100
Distans GYARVO Gymnasiearbete Vård- och omsorgsprogrammet 100
Distans GYARBF Gymnasiearbete Barn- och fritidsprogrammer 100
Distans GYAREE Gymnasiearbete El och energiprogrammet 100
Klassrum PSKPSY01 Psykologi 1 50
Klassrum PSKPSY02A Psykologi 2a 50
Klassrum PSKPSY02B Psykologi 2b 50
Klassrum PEDBAS0 Barns lärande och växande 100
Klassrum MÄNETI0 Etik och människans livsvillkor 100
Klassrum SOIETN0 Etnicitet och kulturmöten 100
Klassrum PEDKOU0 Kommunikation 100
Klassrum PEDLÄR0 Lärande och utveckling 100
Klassrum PEDMÄI0 Människors miljöer 100
Klassrum PEDPED0 Pedagogiska teorier och praktiker 100
Klassrum PEGPEA0 Pedagogiskt arbete 200
Klassrum PEDPEG0 Pedagogiskt ledarskap 100
Klassrum PEGSKP0 Skapande verksamhet 100
Klassrum ADMADM01 Administration 1 100
Klassrum ADMADM02 Administration 2 100
Klassrum JURAFF0 Affärsjuridik 100
Klassrum AFFAFÄ00S Affärskommunikation 100
Klassrum HANAFR0 Affärsutveckling och ledarskap 100
Klassrum ENTENR0 Entreprenörskap 100
Klassrum FÖRENT0 Entreprenörskap och företagande 100
Klassrum FÖRFÖR01 Företagsekonomi 1 100
Klassrum FÖRFÖR02 Företagsekonomi 2 100
Klassrum FÖRFÖR00S Företagsekonomi specialisering 100
Klassrum GRAGRA01 Grafisk kommunikation 1 100
Klassrum INFINF01 Information och kommunikation 1 100
Klassrum INFINF02 Information och kommunikation 2 100
Klassrum INKINK01 Inköp 1 100
Klassrum INKINK02 Inköp 2 100
Klassrum INFINE0 Intern och extern kommunikation 100
Klassrum LEDLED0 Ledarskap och organisation 100
Klassrum INKLOG01 Logistik 1 100
Klassrum FÖRMAD0 Marknadsföring 100
Klassrum NÄTNÄT01 Näthandel 1 100
Klassrum NÄTNÄT02 Näthandel 2 100
Klassrum ADMPER0 Personaladministration 100
Klassrum FÖSPER01 Personlig försäljning 1 100
Klassrum FÖSPER02 Personlig försäljning 2 100
Klassrum HANPRA01 Praktisk marknadsföring 1 100
Klassrum HANPRA02 Praktisk marknadsföring 2 100
Klassrum INFPRG0 Programhantering 100
Klassrum FÖRRED01 Redovisning 1 100
Klassrum FÖRRED02 Redovisning 2 100
Klassrum FÖSSEV0 Servicekunskap 100
Klassrum KONKOF0 Konferens och evenemang 100
Klassrum RECLOG0 Logi 100
Klassrum SJUAKU0 Akutsjukvård 200
Klassrum HAAFRI0 Friskvård och hälsa 100
Klassrum SJUHEM0 Hemsjukvård 100
Klassrum HALHAL0 Hälsopedagogik 100
Klassrum HAAKOS0 Kost, måltid och munhälsa 100
Klassrum MEDMED01 Medicin 1 100
Klassrum MEDMED02 Medicin 2 150
Klassrum SJULIN0 Palliativ vård 100
Klassrum PSYPSY01 Psykiatri 1 100
Klassrum PSYPSY02 Psykiatri 2 200
Klassrum SJURÄD0 Räddningsmedicin 100
Klassrum PSYRÄS0 Rättspsykiatri 100
Klassrum PSYSAM0 Samhällsbaserad psykiatri 100
Klassrum PEASOC0 Socialpedagogik 100
Klassrum SPCSPE01 Specialpedagogik 1 100
Klassrum SPCSPE02 Specialpedagogik 2 100
Klassrum GERVÅR0 Vård och omsorg vid demenssjukdom 100
Klassrum VÅRVÅR01 Vård- och omsorgsarbete 1 200
Klassrum VÅRVÅR02 Vård- och omsorgsarbete 2 150
Klassrum GERÄLD0 Äldres hälsa och livskvalitet 200
Klassrum GYARHA Gymnasiearbete Handels- och administrationsprogrammet 100
Klassrum GYARHT Gymnasiearbete inrikt. Hotell o turism 100
Klassrum GYARVO Gymnasiearbete Vård- och omsorgsprogrammet 100
Klassrum GYARBF Gymnasiearbete Barn- och fritidsprogrammer 100
Klassrum GYAREE Gymnasiearbete El och energiprogrammet 100
Kväll FÖRFÖR01 Företagsekonomi 1 100
FRISTÅENDE KURSER I LIDINGÖ

DISTANS: Kursen hålls på distans men med obligatorisk närvaro vid upprop, salsskrivningar och liknande. Du behöver ha tillgång till en dator med internetanslutning. / Slutprov genomförs i våra lokaler på Solna torg 3, Solna, i slutet av varje kurs och som studerande behöver man planera för heltidsstudier.
KVÄLL: Kursen kommer att hållas 2-3 kvällar per veckan mellan Kl. 17:30-21:00 i våra lokaler på Solna torg 3, Solna.
KLASSRUM: Lektioner ges 1 dag per veckan mellan kl. 8:30-15:30 i våra lokaler på Solna torg 3, Solna eller Terminalvägen 12b, Solna.

Upplägg Kurskod Kursnamn Poäng
Distans ADMADM01 Administration 1 100
Distans ADMADM02 Administration 2 100
Distans JURAFF0 Affärsjuridik 100
Distans AFFAFÄ00S Affärskommunikation 100
Distans HANAFR0 Affärsutveckling och ledarskap 100
Distans ENTENR0 Entreprenörskap 100
Distans FÖRENT0 Entreprenörskap och företagande 100
Distans FÖRFÖR01 Företagsekonomi 1 100
Distans FÖRFÖR02 Företagsekonomi 2 100
Distans FÖRFÖR00S Företagsekonomi specialisering 100
Distans GRAGRA01 Grafisk kommunikation 1 100
Distans INFINF01 Information och kommunikation 1 100
Distans INFINF02 Information och kommunikation 2 100
Distans INKINK01 Inköp 1 100
Distans INKINK02 Inköp 2 100
Distans INFINE0 Intern och extern kommunikation 100
Distans LEDLED0 Ledarskap och organisation 100
Distans INKLOG01 Logistik 1 100
Distans FÖRMAD0 Marknadsföring 100
Distans NÄTNÄT01 Näthandel 1 100
Distans NÄTNÄT02 Näthandel 2 100
Distans ADMPER0 Personaladministration 100
Distans FÖSPER01 Personlig försäljning 1 100
Distans FÖSPER02 Personlig försäljning 2 100
Distans HANPRA01 Praktisk marknadsföring 1 100
Distans HANPRA02 Praktisk marknadsföring 2 100
Distans INFPRG0 Programhantering 100
Distans FÖRRED01 Redovisning 1 100
Distans FÖRRED02 Redovisning 2 100
Distans FÖSSEV0 Servicekunskap 100
Distans SJUAKU0 Akutsjukvård 200
Distans GYARHA Gymnasiearbete Handels- och administrationsprogrammet 100
Distans GYAREE Gymnasiearbete El och energiprogrammet 100
Klassrum ADMADM01 Administration 1 100
Klassrum ADMADM02 Administration 2 100
Klassrum JURAFF0 Affärsjuridik 100
Klassrum AFFAFÄ00S Affärskommunikation 100
Klassrum HANAFR0 Affärsutveckling och ledarskap 100
Klassrum ENTENR0 Entreprenörskap 100
Klassrum FÖRENT0 Entreprenörskap och företagande 100
Klassrum FÖRFÖR01 Företagsekonomi 1 100
Klassrum FÖRFÖR02 Företagsekonomi 2 100
Klassrum FÖRFÖR00S Företagsekonomi specialisering 100
Klassrum GRAGRA01 Grafisk kommunikation 1 100
Klassrum INFINF01 Information och kommunikation 1 100
Klassrum INFINF02 Information och kommunikation 2 100
Klassrum INKINK01 Inköp 1 100
Klassrum INKINK02 Inköp 2 100
Klassrum INFINE0 Intern och extern kommunikation 100
Klassrum LEDLED0 Ledarskap och organisation 100
Klassrum INKLOG01 Logistik 1 100
Klassrum FÖRMAD0 Marknadsföring 100
Klassrum NÄTNÄT01 Näthandel 1 100
Klassrum NÄTNÄT02 Näthandel 2 100
Klassrum ADMPER0 Personaladministration 100
Klassrum FÖSPER01 Personlig försäljning 1 100
Klassrum FÖSPER02 Personlig försäljning 2 100
Klassrum HANPRA01 Praktisk marknadsföring 1 100
Klassrum HANPRA02 Praktisk marknadsföring 2 100
Klassrum INFPRG0 Programhantering 100
Klassrum FÖRRED01 Redovisning 1 100
Klassrum FÖRRED02 Redovisning 2 100
Klassrum FÖSSEV0 Servicekunskap 100
Klassrum SJUAKU0 Akutsjukvård 200
Klassrum GYARHA Gymnasiearbete Handels- och administrationsprogrammet 100
Klassrum GYAREE Gymnasiearbete El och energiprogrammet 100
Kväll FÖRFÖR01 Företagsekonomi 1 100
FRISTÅENDE KURSER I JÄRFÄLLA

DISTANS: Kursen hålls på distans men med obligatorisk närvaro vid upprop, salsskrivningar och liknande. Du behöver ha tillgång till en dator med internetanslutning. / Slutprov genomförs i våra lokaler på Solna torg 3, Solna, i slutet av varje kurs och som studerande behöver man planera för heltidsstudier.
KVÄLL: Kursen kommer att hållas 2-3 kvällar per veckan mellan Kl. 17:30-21:00 i våra lokaler på Solna torg 3, Solna.
KLASSRUM: Lektioner ges 1 dag per veckan mellan kl. 8:30-15:30 i våra lokaler på Solna torg 3, Solna eller Terminalvägen 12b, Solna.

Upplägg Kurskod Kursnamn Poäng
Klassrum HYGHYG0 Hygien 100
Klassrum LIVLIV01 Livsmedels- och näringskunskap 1 100
Klassrum MALMAL01 Matlagning 1 100
Klassrum SERSER01 Servering 1 100
Klassrum MÅTBRC0 Branschkunskap inom Restaurang och livsmedel 100
Klassrum MACMAT0 Mat och Dryck i kombination 100
Klassrum SEVSEV01 Service och bemötande 1 100
Klassrum DRYDRC0 Drycker och ansvarsfull alkoholservering 100
Klassrum BAGCHO0 Choklad och konfektyr 100
Klassrum BAGBAG01 Bageri 1 100
Klassrum BAGKON01 Konditori 1 100
Klassrum GYARRL Gymnasiearbete inrikt. Rest.och livs. 100
Distans PSKPSY01 Psykologi 1 50
Distans PSKPSY02A Psykologi 2a 50
Distans PSKPSY02B Psykologi 2b 50
Distans ADMADM01 Administration 1 100
Distans ADMADM02 Administration 2 100
Distans JURAFF0 Affärsjuridik 100
Distans AFFAFÄ00S Affärskommunikation 100
Distans HANAFR0 Affärsutveckling och ledarskap 100
Distans ENTENR0 Entreprenörskap 100
Distans FÖRENT0 Entreprenörskap och företagande 100
Distans FÖRFÖR01 Företagsekonomi 1 100
Distans FÖRFÖR02 Företagsekonomi 2 100
Distans FÖRFÖR00S Företagsekonomi specialisering 100
Distans GRAGRA01 Grafisk kommunikation 1 100
Distans INFINF01 Information och kommunikation 1 100
Distans INFINF02 Information och kommunikation 2 100
Distans INKINK01 Inköp 1 100
Distans INKINK02 Inköp 2 100
Distans INFINE0 Intern och extern kommunikation 100
Distans LEDLED0 Ledarskap och organisation 100
Distans INKLOG01 Logistik 1 100
Distans FÖRMAD0 Marknadsföring 100
Distans NÄTNÄT01 Näthandel 1 100
Distans NÄTNÄT02 Näthandel 2 100
Distans ADMPER0 Personaladministration 100
Distans FÖSPER01 Personlig försäljning 1 100
Distans FÖSPER02 Personlig försäljning 2 100
Distans HANPRA01 Praktisk marknadsföring 1 100
Distans HANPRA02 Praktisk marknadsföring 2 100
Distans INFPRG0 Programhantering 100
Distans FÖRRED01 Redovisning 1 100
Distans FÖRRED02 Redovisning 2 100
Distans FÖSSEV0 Servicekunskap 100
Distans KONKOF0 Konferens och evenemang 100
Distans RECLOG0 Logi 100
Distans SJUAKU0 Akutsjukvård 200
Distans HAAFRI0 Friskvård och hälsa 100
Distans SJUHEM0 Hemsjukvård 100
Distans HALHAL0 Hälsopedagogik 100
Distans HAAKOS0 Kost, måltid och munhälsa 100
Distans MEDMED01 Medicin 1 100
Distans MEDMED02 Medicin 2 150
Distans SJULIN0 Palliativ vård 100
Distans PSYPSY01 Psykiatri 1 100
Distans PSYPSY02 Psykiatri 2 200
Distans SJURÄD0 Räddningsmedicin 100
Distans PSYRÄS0 Rättspsykiatri 100
Distans PSYSAM0 Samhällsbaserad psykiatri 100
Distans PEASOC0 Socialpedagogik 100
Distans SPCSPE01 Specialpedagogik 1 100
Distans SPCSPE02 Specialpedagogik 2 100
Distans GERVÅR0 Vård och omsorg vid demenssjukdom 100
Distans VÅRVÅR01 Vård- och omsorgsarbete 1 200
Distans VÅRVÅR02 Vård- och omsorgsarbete 2 150
Distans GERÄLD0 Äldres hälsa och livskvalitet 200
Distans GYARHA Gymnasiearbete Handels- och administrationsprogrammet 100
Distans GYARHT Gymnasiearbete inrikt. Hotell o turism 100
Distans GYARVO Gymnasiearbete Vård- och omsorgsprogrammet 100
Distans GYAREE Gymnasiearbete El och energiprogrammet 100
Klassrum PSKPSY01 Psykologi 1 50
Klassrum PSKPSY02A Psykologi 2a 50
Klassrum PSKPSY02B Psykologi 2b 50
Klassrum ADMADM01 Administration 1 100
Klassrum ADMADM02 Administration 2 100
Klassrum JURAFF0 Affärsjuridik 100
Klassrum AFFAFÄ00S Affärskommunikation 100
Klassrum HANAFR0 Affärsutveckling och ledarskap 100
Klassrum ENTENR0 Entreprenörskap 100
Klassrum FÖRENT0 Entreprenörskap och företagande 100
Klassrum FÖRFÖR01 Företagsekonomi 1 100
Klassrum FÖRFÖR02 Företagsekonomi 2 100
Klassrum FÖRFÖR00S Företagsekonomi specialisering 100
Klassrum GRAGRA01 Grafisk kommunikation 1 100
Klassrum INFINF01 Information och kommunikation 1 100
Klassrum INFINF02 Information och kommunikation 2 100
Klassrum INKINK01 Inköp 1 100
Klassrum INKINK02 Inköp 2 100
Klassrum INFINE0 Intern och extern kommunikation 100
Klassrum LEDLED0 Ledarskap och organisation 100
Klassrum INKLOG01 Logistik 1 100
Klassrum FÖRMAD0 Marknadsföring 100
Klassrum NÄTNÄT01 Näthandel 1 100
Klassrum NÄTNÄT02 Näthandel 2 100
Klassrum ADMPER0 Personaladministration 100
Klassrum FÖSPER01 Personlig försäljning 1 100
Klassrum FÖSPER02 Personlig försäljning 2 100
Klassrum HANPRA01 Praktisk marknadsföring 1 100
Klassrum HANPRA02 Praktisk marknadsföring 2 100
Klassrum INFPRG0 Programhantering 100
Klassrum FÖRRED01 Redovisning 1 100
Klassrum FÖRRED02 Redovisning 2 100
Klassrum FÖSSEV0 Servicekunskap 100
Klassrum KONKOF0 Konferens och evenemang 100
Klassrum RECLOG0 Logi 100
Klassrum SJUAKU0 Akutsjukvård 200
Klassrum HAAFRI0 Friskvård och hälsa 100
Klassrum SJUHEM0 Hemsjukvård 100
Klassrum HALHAL0 Hälsopedagogik 100
Klassrum HAAKOS0 Kost, måltid och munhälsa 100
Klassrum MEDMED01 Medicin 1 100
Klassrum MEDMED02 Medicin 2 150
Klassrum SJULIN0 Palliativ vård 100
Klassrum PSYPSY01 Psykiatri 1 100
Klassrum PSYPSY02 Psykiatri 2 200
Klassrum SJURÄD0 Räddningsmedicin 100
Klassrum PSYRÄS0 Rättspsykiatri 100
Klassrum PSYSAM0 Samhällsbaserad psykiatri 100
Klassrum PEASOC0 Socialpedagogik 100
Klassrum SPCSPE01 Specialpedagogik 1 100
Klassrum SPCSPE02 Specialpedagogik 2 100
Klassrum GERVÅR0 Vård och omsorg vid demenssjukdom 100
Klassrum VÅRVÅR01 Vård- och omsorgsarbete 1 200
Klassrum VÅRVÅR02 Vård- och omsorgsarbete 2 150
Klassrum GERÄLD0 Äldres hälsa och livskvalitet 200
Klassrum GYARHA Gymnasiearbete Handels- och administrationsprogrammet 100
Klassrum GYARHT Gymnasiearbete inrikt. Hotell o turism 100
Klassrum GYARVO Gymnasiearbete Vård- och omsorgsprogrammet 100
Klassrum GYAREE Gymnasiearbete El och energiprogrammet 100
Kväll FÖRFÖR01 Företagsekonomi 1 100
FRISTÅENDE KURSER I JÄRFÄLLA

DISTANS: Kursen hålls på distans men med obligatorisk närvaro vid upprop, salsskrivningar och liknande. Du behöver ha tillgång till en dator med internetanslutning. / Slutprov genomförs i våra lokaler på Solna torg 3, Solna, i slutet av varje kurs och som studerande behöver man planera för heltidsstudier.
KVÄLL: Kursen kommer att hållas 2-3 kvällar per veckan mellan Kl. 17:30-21:00 i våra lokaler på Solna torg 3, Solna.
KLASSRUM: Lektioner ges 1 dag per veckan mellan kl. 8:30-15:30 i våra lokaler på Solna torg 3, Solna eller Terminalvägen 12b, Solna.

Upplägg Kurskod Kursnamn Poäng
Klassrum HYGHYG0 Hygien 100
Klassrum LIVLIV01 Livsmedels- och näringskunskap 1 100
Klassrum MALMAL01 Matlagning 1 100
Klassrum SERSER01 Servering 1 100
Klassrum MÅTBRC0 Branschkunskap inom Restaurang och livsmedel 100
Klassrum MACMAT0 Mat och Dryck i kombination 100
Klassrum SEVSEV01 Service och bemötande 1 100
Klassrum DRYDRC0 Drycker och ansvarsfull alkoholservering 100
Klassrum BAGCHO0 Choklad och konfektyr 100
Klassrum BAGBAG01 Bageri 1 100
Klassrum BAGKON01 Konditori 1 100
Klassrum GYARRL Gymnasiearbete inrikt. Rest.och livs. 100
Distans PSKPSY01 Psykologi 1 50
Distans PSKPSY02A Psykologi 2a 50
Distans PSKPSY02B Psykologi 2b 50
Distans PEDBAS0 Barns lärande och växande 100
Distans MÄNETI0 Etik och människans livsvillkor 100
Distans SOIETN0 Etnicitet och kulturmöten 100
Distans PEDKOU0 Kommunikation 100
Distans PEDLÄR0 Lärande och utveckling 100
Distans PEDMÄI0 Människors miljöer 100
Distans PEDPED0 Pedagogiska teorier och praktiker 100
Distans PEGPEA0 Pedagogiskt arbete 200
Distans PEDPEG0 Pedagogiskt ledarskap 100
Distans PEGSKP0 Skapande verksamhet 100
Distans ADMADM01 Administration 1 100
Distans ADMADM02 Administration 2 100
Distans JURAFF0 Affärsjuridik 100
Distans AFFAFÄ00S Affärskommunikation 100
Distans HANAFR0 Affärsutveckling och ledarskap 100
Distans ENTENR0 Entreprenörskap 100
Distans FÖRENT0 Entreprenörskap och företagande 100
Distans FÖRFÖR01 Företagsekonomi 1 100
Distans FÖRFÖR02 Företagsekonomi 2 100
Distans FÖRFÖR00S Företagsekonomi specialisering 100
Distans GRAGRA01 Grafisk kommunikation 1 100
Distans INFINF01 Information och kommunikation 1 100
Distans INFINF02 Information och kommunikation 2 100
Distans INKINK01 Inköp 1 100
Distans INKINK02 Inköp 2 100
Distans INFINE0 Intern och extern kommunikation 100
Distans LEDLED0 Ledarskap och organisation 100
Distans INKLOG01 Logistik 1 100
Distans FÖRMAD0 Marknadsföring 100
Distans NÄTNÄT01 Näthandel 1 100
Distans NÄTNÄT02 Näthandel 2 100
Distans ADMPER0 Personaladministration 100
Distans FÖSPER01 Personlig försäljning 1 100
Distans FÖSPER02 Personlig försäljning 2 100
Distans HANPRA01 Praktisk marknadsföring 1 100
Distans HANPRA02 Praktisk marknadsföring 2 100
Distans INFPRG0 Programhantering 100
Distans FÖRRED01 Redovisning 1 100
Distans FÖRRED02 Redovisning 2 100
Distans FÖSSEV0 Servicekunskap 100
Distans KONKOF0 Konferens och evenemang 100
Distans RECLOG0 Logi 100
Distans SJUAKU0 Akutsjukvård 200
Distans HAAFRI0 Friskvård och hälsa 100
Distans SJUHEM0 Hemsjukvård 100
Distans HALHAL0 Hälsopedagogik 100
Distans HAAKOS0 Kost, måltid och munhälsa 100
Distans MEDMED01 Medicin 1 100
Distans MEDMED02 Medicin 2 150
Distans SJULIN0 Palliativ vård 100
Distans PSYPSY01 Psykiatri 1 100
Distans PSYPSY02 Psykiatri 2 200
Distans SJURÄD0 Räddningsmedicin 100
Distans PSYRÄS0 Rättspsykiatri 100
Distans PSYSAM0 Samhällsbaserad psykiatri 100
Distans PEASOC0 Socialpedagogik 100
Distans SPCSPE01 Specialpedagogik 1 100
Distans SPCSPE02 Specialpedagogik 2 100
Distans GERVÅR0 Vård och omsorg vid demenssjukdom 100
Distans VÅRVÅR01 Vård- och omsorgsarbete 1 200
Distans VÅRVÅR02 Vård- och omsorgsarbete 2 150
Distans GERÄLD0 Äldres hälsa och livskvalitet 200
Distans GYARHA Gymnasiearbete Handels- och administrationsprogrammet 100
Distans GYARHT Gymnasiearbete inrikt. Hotell o turism 100
Distans GYARVO Gymnasiearbete Vård- och omsorgsprogrammet 100
Distans GYARBF Gymnasiearbete Barn- och fritidsprogrammer 100
Distans GYAREE Gymnasiearbete El och energiprogrammet 100
Klassrum PSKPSY01 Psykologi 1 50
Klassrum PSKPSY02A Psykologi 2a 50
Klassrum PSKPSY02B Psykologi 2b 50
Klassrum PEDBAS0 Barns lärande och växande 100
Klassrum MÄNETI0 Etik och människans livsvillkor 100
Klassrum SOIETN0 Etnicitet och kulturmöten 100
Klassrum PEDKOU0 Kommunikation 100
Klassrum PEDLÄR0 Lärande och utveckling 100
Klassrum PEDMÄI0 Människors miljöer 100
Klassrum PEDPED0 Pedagogiska teorier och praktiker 100
Klassrum PEGPEA0 Pedagogiskt arbete 200
Klassrum PEDPEG0 Pedagogiskt ledarskap 100
Klassrum PEGSKP0 Skapande verksamhet 100
Klassrum ADMADM01 Administration 1 100
Klassrum ADMADM02 Administration 2 100
Klassrum JURAFF0 Affärsjuridik 100
Klassrum AFFAFÄ00S Affärskommunikation 100
Klassrum HANAFR0 Affärsutveckling och ledarskap 100
Klassrum ENTENR0 Entreprenörskap 100
Klassrum FÖRENT0 Entreprenörskap och företagande 100
Klassrum FÖRFÖR01 Företagsekonomi 1 100
Klassrum FÖRFÖR02 Företagsekonomi 2 100
Klassrum FÖRFÖR00S Företagsekonomi specialisering 100
Klassrum GRAGRA01 Grafisk kommunikation 1 100
Klassrum INFINF01 Information och kommunikation 1 100
Klassrum INFINF02 Information och kommunikation 2 100
Klassrum INKINK01 Inköp 1 100
Klassrum INKINK02 Inköp 2 100
Klassrum INFINE0 Intern och extern kommunikation 100
Klassrum LEDLED0 Ledarskap och organisation 100
Klassrum INKLOG01 Logistik 1 100
Klassrum FÖRMAD0 Marknadsföring 100
Klassrum NÄTNÄT01 Näthandel 1 100
Klassrum NÄTNÄT02 Näthandel 2 100
Klassrum ADMPER0 Personaladministration 100
Klassrum FÖSPER01 Personlig försäljning 1 100
Klassrum FÖSPER02 Personlig försäljning 2 100
Klassrum HANPRA01 Praktisk marknadsföring 1 100
Klassrum HANPRA02 Praktisk marknadsföring 2 100
Klassrum INFPRG0 Programhantering 100
Klassrum FÖRRED01 Redovisning 1 100
Klassrum FÖRRED02 Redovisning 2 100
Klassrum FÖSSEV0 Servicekunskap 100
Klassrum KONKOF0 Konferens och evenemang 100
Klassrum RECLOG0 Logi 100
Klassrum SJUAKU0 Akutsjukvård 200
Klassrum HAAFRI0 Friskvård och hälsa 100
Klassrum SJUHEM0 Hemsjukvård 100
Klassrum HALHAL0 Hälsopedagogik 100
Klassrum HAAKOS0 Kost, måltid och munhälsa 100
Klassrum MEDMED01 Medicin 1 100
Klassrum MEDMED02 Medicin 2 150
Klassrum SJULIN0 Palliativ vård 100
Klassrum PSYPSY01 Psykiatri 1 100
Klassrum PSYPSY02 Psykiatri 2 200
Klassrum SJURÄD0 Räddningsmedicin 100
Klassrum PSYRÄS0 Rättspsykiatri 100
Klassrum PSYSAM0 Samhällsbaserad psykiatri 100
Klassrum PEASOC0 Socialpedagogik 100
Klassrum SPCSPE01 Specialpedagogik 1 100
Klassrum SPCSPE02 Specialpedagogik 2 100
Klassrum GERVÅR0 Vård och omsorg vid demenssjukdom 100
Klassrum VÅRVÅR01 Vård- och omsorgsarbete 1 200
Klassrum VÅRVÅR02 Vård- och omsorgsarbete 2 150
Klassrum GERÄLD0 Äldres hälsa och livskvalitet 200
Klassrum GYARHA Gymnasiearbete Handels- och administrationsprogrammet 100
Klassrum GYARHT Gymnasiearbete inrikt. Hotell o turism 100
Klassrum GYARVO Gymnasiearbete Vård- och omsorgsprogrammet 100
Klassrum GYARBF Gymnasiearbete Barn- och fritidsprogrammer 100
Klassrum GYAREE Gymnasiearbete El och energiprogrammet 100
Kväll FÖRFÖR01 Företagsekonomi 1 100
FRISTÅENDE KURSER I UPPLANDS BRO

DISTANS: Kursen hålls på distans men med obligatorisk närvaro vid upprop, salsskrivningar och liknande. Du behöver ha tillgång till en dator med internetanslutning. / Slutprov genomförs i våra lokaler på Solna torg 3, Solna, i slutet av varje kurs och som studerande behöver man planera för heltidsstudier.
KVÄLL: Kursen kommer att hållas 2-3 kvällar per veckan mellan Kl. 17:30-21:00 i våra lokaler på Solna torg 3, Solna.
KLASSRUM: Lektioner ges 1 dag per veckan mellan kl. 8:30-15:30 i våra lokaler på Solna torg 3, Solna eller Terminalvägen 12b, Solna.

Upplägg Kurskod Kursnamn Poäng
Klassrum HYGHYG0 Hygien 100
Klassrum LIVLIV01 Livsmedels- och näringskunskap 1 100
Klassrum MALMAL01 Matlagning 1 100
Klassrum SERSER01 Servering 1 100
Klassrum MÅTBRC0 Branschkunskap inom Restaurang och livsmedel 100
Klassrum MACMAT0 Mat och Dryck i kombination 100
Klassrum SEVSEV01 Service och bemötande 1 100
Klassrum DRYDRC0 Drycker och ansvarsfull alkoholservering 100
Klassrum BAGCHO0 Choklad och konfektyr 100
Klassrum BAGBAG01 Bageri 1 100
Klassrum BAGKON01 Konditori 1 100
Klassrum GYARRL Gymnasiearbete inrikt. Rest.och livs. 100
Distans PSKPSY01 Psykologi 1 50
Distans PSKPSY02A Psykologi 2a 50
Distans PSKPSY02B Psykologi 2b 50
Distans PEDBAS0 Barns lärande och växande 100
Distans MÄNETI0 Etik och människans livsvillkor 100
Distans SOIETN0 Etnicitet och kulturmöten 100
Distans PEDKOU0 Kommunikation 100
Distans PEDLÄR0 Lärande och utveckling 100
Distans PEDMÄI0 Människors miljöer 100
Distans PEDPED0 Pedagogiska teorier och praktiker 100
Distans PEGPEA0 Pedagogiskt arbete 200
Distans PEDPEG0 Pedagogiskt ledarskap 100
Distans PEGSKP0 Skapande verksamhet 100
Distans ADMADM01 Administration 1 100
Distans ADMADM02 Administration 2 100
Distans JURAFF0 Affärsjuridik 100
Distans AFFAFÄ00S Affärskommunikation 100
Distans HANAFR0 Affärsutveckling och ledarskap 100
Distans ENTENR0 Entreprenörskap 100
Distans FÖRENT0 Entreprenörskap och företagande 100
Distans FÖRFÖR01 Företagsekonomi 1 100
Distans FÖRFÖR02 Företagsekonomi 2 100
Distans FÖRFÖR00S Företagsekonomi specialisering 100
Distans GRAGRA01 Grafisk kommunikation 1 100
Distans INFINF01 Information och kommunikation 1 100
Distans INFINF02 Information och kommunikation 2 100
Distans INKINK01 Inköp 1 100
Distans INKINK02 Inköp 2 100
Distans INFINE0 Intern och extern kommunikation 100
Distans LEDLED0 Ledarskap och organisation 100
Distans INKLOG01 Logistik 1 100
Distans FÖRMAD0 Marknadsföring 100
Distans NÄTNÄT01 Näthandel 1 100
Distans NÄTNÄT02 Näthandel 2 100
Distans ADMPER0 Personaladministration 100
Distans FÖSPER01 Personlig försäljning 1 100
Distans FÖSPER02 Personlig försäljning 2 100
Distans HANPRA01 Praktisk marknadsföring 1 100
Distans HANPRA02 Praktisk marknadsföring 2 100
Distans INFPRG0 Programhantering 100
Distans FÖRRED01 Redovisning 1 100
Distans FÖRRED02 Redovisning 2 100
Distans FÖSSEV0 Servicekunskap 100
Distans KONKOF0 Konferens och evenemang 100
Distans RECLOG0 Logi 100
Distans SJUAKU0 Akutsjukvård 200
Distans HAAFRI0 Friskvård och hälsa 100
Distans SJUHEM0 Hemsjukvård 100
Distans HALHAL0 Hälsopedagogik 100
Distans HAAKOS0 Kost, måltid och munhälsa 100
Distans MEDMED01 Medicin 1 100
Distans MEDMED02 Medicin 2 150
Distans SJULIN0 Palliativ vård 100
Distans PSYPSY01 Psykiatri 1 100
Distans PSYPSY02 Psykiatri 2 200
Distans SJURÄD0 Räddningsmedicin 100
Distans PSYRÄS0 Rättspsykiatri 100
Distans PSYSAM0 Samhällsbaserad psykiatri 100
Distans PEASOC0 Socialpedagogik 100
Distans SPCSPE01 Specialpedagogik 1 100
Distans SPCSPE02 Specialpedagogik 2 100
Distans GERVÅR0 Vård och omsorg vid demenssjukdom 100
Distans VÅRVÅR01 Vård- och omsorgsarbete 1 200
Distans VÅRVÅR02 Vård- och omsorgsarbete 2 150
Distans GERÄLD0 Äldres hälsa och livskvalitet 200
Distans GYAREK Gymnasiearbete Ekonomiprogrammet 100
Distans GYARHA Gymnasiearbete Handels- och administrationsprogrammet 100
Distans GYARHU Gymnasiearbete Humanistiska programmet 100
Distans GYARHT Gymnasiearbete inrikt. Hotell o turism 100
Distans GYARNA Gymnasiearbete Naturvetenskapsprogrammet 100
Distans GYARSA Gymnasiearbete Samhällsvetenskapsprogrammet 100
Distans GYARTE Gymnasiearbete Teknikprogrammet 100
Distans GYARVO Gymnasiearbete Vård- och omsorgsprogrammet 100
Klassrum PEDBAS0 Barns lärande och växande 100
Klassrum MÄNETI0 Etik och människans livsvillkor 100
Klassrum SOIETN0 Etnicitet och kulturmöten 100
Klassrum PEDKOU0 Kommunikation 100
Klassrum PEDLÄR0 Lärande och utveckling 100
Klassrum PEDMÄI0 Människors miljöer 100
Klassrum PEDPED0 Pedagogiska teorier och praktiker 100
Klassrum PEGPEA0 Pedagogiskt arbete 200
Klassrum PEDPEG0 Pedagogiskt ledarskap 100
Klassrum PEGSKP0 Skapande verksamhet 100
Klassrum ADMADM01 Administration 1 100
Klassrum ADMADM02 Administration 2 100
Klassrum JURAFF0 Affärsjuridik 100
Klassrum AFFAFÄ00S Affärskommunikation 100
Klassrum HANAFR0 Affärsutveckling och ledarskap 100
Klassrum ENTENR0 Entreprenörskap 100
Klassrum FÖRENT0 Entreprenörskap och företagande 100
Klassrum FÖRFÖR01 Företagsekonomi 1 100
Klassrum FÖRFÖR02 Företagsekonomi 2 100
Klassrum FÖRFÖR00S Företagsekonomi specialisering 100
Klassrum GRAGRA01 Grafisk kommunikation 1 100
Klassrum INFINF01 Information och kommunikation 1 100
Klassrum INFINF02 Information och kommunikation 2 100
Klassrum INKINK01 Inköp 1 100
Klassrum INKINK02 Inköp 2 100
Klassrum INFINE0 Intern och extern kommunikation 100
Klassrum LEDLED0 Ledarskap och organisation 100
Klassrum INKLOG01 Logistik 1 100
Klassrum FÖRMAD0 Marknadsföring 100
Klassrum NÄTNÄT01 Näthandel 1 100
Klassrum NÄTNÄT02 Näthandel 2 100
Klassrum ADMPER0 Personaladministration 100
Klassrum FÖSPER01 Personlig försäljning 1 100
Klassrum FÖSPER02 Personlig försäljning 2 100
Klassrum HANPRA01 Praktisk marknadsföring 1 100
Klassrum HANPRA02 Praktisk marknadsföring 2 100
Klassrum INFPRG0 Programhantering 100
Klassrum FÖRRED01 Redovisning 1 100
Klassrum FÖRRED02 Redovisning 2 100
Klassrum FÖSSEV0 Servicekunskap 100
Klassrum KONKOF0 Konferens och evenemang 100
Klassrum RECLOG0 Logi 100
Klassrum GYAREK Gymnasiearbete Ekonomiprogrammet 100
Klassrum GYARHA Gymnasiearbete Handels- och administrationsprogrammet 100
Klassrum GYARHU Gymnasiearbete Humanistiska programmet 100
Klassrum GYARHT Gymnasiearbete inrikt. Hotell o turism 100
Klassrum GYARNA Gymnasiearbete Naturvetenskapsprogrammet 100
Klassrum GYARSA Gymnasiearbete Samhällsvetenskapsprogrammet 100
Klassrum GYARTE Gymnasiearbete Teknikprogrammet 100
Kväll FÖRFÖR01 Företagsekonomi 1 100
FRISTÅENDE KURSER I SUNDBYBERG

DISTANS: Kursen hålls på distans men med obligatorisk närvaro vid upprop, salsskrivningar och liknande. Du behöver ha tillgång till en dator med internetanslutning. / Slutprov genomförs i våra lokaler på Solna torg 3, Solna, i slutet av varje kurs och som studerande behöver man planera för heltidsstudier.
KVÄLL: Kursen kommer att hållas 2-3 kvällar per veckan mellan Kl. 17:30-21:00 i våra lokaler på Solna torg 3, Solna.
KLASSRUM: Lektioner ges 1 dag per veckan mellan kl. 8:30-15:30 i våra lokaler på Solna torg 3, Solna eller Terminalvägen 12b, Solna.

Upplägg Kurskod Kursnamn Poäng
Klassrum HYGHYG0 Hygien 100
Klassrum LIVLIV01 Livsmedels- och näringskunskap 1 100
Klassrum MALMAL01 Matlagning 1 100
Klassrum SERSER01 Servering 1 100
Klassrum MÅTBRC0 Branschkunskap inom Restaurang och livsmedel 100
Klassrum MACMAT0 Mat och Dryck i kombination 100
Klassrum SEVSEV01 Service och bemötande 1 100
Klassrum DRYDRC0 Drycker och ansvarsfull alkoholservering 100
Klassrum BAGCHO0 Choklad och konfektyr 100
Klassrum BAGBAG01 Bageri 1 100
Klassrum BAGKON01 Konditori 1 100
Klassrum GYARRL Gymnasiearbete inrikt. Rest.och livs. 100
Distans PSKPSY01 Psykologi 1 50
Distans PSKPSY02A Psykologi 2a 50
Distans PSKPSY02B Psykologi 2b 50
Distans PEDBAS0 Barns lärande och växande 100
Distans MÄNETI0 Etik och människans livsvillkor 100
Distans SOIETN0 Etnicitet och kulturmöten 100
Distans PEDKOU0 Kommunikation 100
Distans PEDLÄR0 Lärande och utveckling 100
Distans PEDMÄI0 Människors miljöer 100
Distans PEDPED0 Pedagogiska teorier och praktiker 100
Distans PEGPEA0 Pedagogiskt arbete 200
Distans PEDPEG0 Pedagogiskt ledarskap 100
Distans PEGSKP0 Skapande verksamhet 100
Distans ADMADM01 Administration 1 100
Distans ADMADM02 Administration 2 100
Distans JURAFF0 Affärsjuridik 100
Distans AFFAFÄ00S Affärskommunikation 100
Distans HANAFR0 Affärsutveckling och ledarskap 100
Distans ENTENR0 Entreprenörskap 100
Distans FÖRENT0 Entreprenörskap och företagande 100
Distans FÖRFÖR01 Företagsekonomi 1 100
Distans FÖRFÖR02 Företagsekonomi 2 100
Distans FÖRFÖR00S Företagsekonomi specialisering 100
Distans GRAGRA01 Grafisk kommunikation 1 100
Distans INFINF01 Information och kommunikation 1 100
Distans INFINF02 Information och kommunikation 2 100
Distans INKINK01 Inköp 1 100
Distans INKINK02 Inköp 2 100
Distans INFINE0 Intern och extern kommunikation 100
Distans LEDLED0 Ledarskap och organisation 100
Distans INKLOG01 Logistik 1 100
Distans FÖRMAD0 Marknadsföring 100
Distans NÄTNÄT01 Näthandel 1 100
Distans NÄTNÄT02 Näthandel 2 100
Distans ADMPER0 Personaladministration 100
Distans FÖSPER01 Personlig försäljning 1 100
Distans FÖSPER02 Personlig försäljning 2 100
Distans HANPRA01 Praktisk marknadsföring 1 100
Distans HANPRA02 Praktisk marknadsföring 2 100
Distans INFPRG0 Programhantering 100
Distans FÖRRED01 Redovisning 1 100
Distans FÖRRED02 Redovisning 2 100
Distans FÖSSEV0 Servicekunskap 100
Distans KONKOF0 Konferens och evenemang 100
Distans RECLOG0 Logi 100
Distans SJUAKU0 Akutsjukvård 200
Distans HAAFRI0 Friskvård och hälsa 100
Distans SJUHEM0 Hemsjukvård 100
Distans HALHAL0 Hälsopedagogik 100
Distans HAAKOS0 Kost, måltid och munhälsa 100
Distans MEDMED01 Medicin 1 100
Distans MEDMED02 Medicin 2 150
Distans SJULIN0 Palliativ vård 100
Distans PSYPSY01 Psykiatri 1 100
Distans PSYPSY02 Psykiatri 2 200
Distans SJURÄD0 Räddningsmedicin 100
Distans PSYRÄS0 Rättspsykiatri 100
Distans PSYSAM0 Samhällsbaserad psykiatri 100
Distans PEASOC0 Socialpedagogik 100
Distans SPCSPE01 Specialpedagogik 1 100
Distans SPCSPE02 Specialpedagogik 2 100
Distans GERVÅR0 Vård och omsorg vid demenssjukdom 100
Distans VÅRVÅR01 Vård- och omsorgsarbete 1 200
Distans VÅRVÅR02 Vård- och omsorgsarbete 2 150
Distans GERÄLD0 Äldres hälsa och livskvalitet 200
Distans GYARHA Gymnasiearbete Handels- och administrationsprogrammet 100
Distans GYARHT Gymnasiearbete inrikt. Hotell o turism 100
Distans GYARVO Gymnasiearbete Vård- och omsorgsprogrammet 100
Distans GYARBF Gymnasiearbete Barn- och fritidsprogrammer 100
Distans GYAREE Gymnasiearbete El och energiprogrammet 100
Klassrum PSKPSY01 Psykologi 1 50
Klassrum PSKPSY02A Psykologi 2a 50
Klassrum PSKPSY02B Psykologi 2b 50
Klassrum PEDBAS0 Barns lärande och växande 100
Klassrum MÄNETI0 Etik och människans livsvillkor 100
Klassrum SOIETN0 Etnicitet och kulturmöten 100
Klassrum PEDKOU0 Kommunikation 100
Klassrum PEDLÄR0 Lärande och utveckling 100
Klassrum PEDMÄI0 Människors miljöer 100
Klassrum PEDPED0 Pedagogiska teorier och praktiker 100
Klassrum PEGPEA0 Pedagogiskt arbete 200
Klassrum PEDPEG0 Pedagogiskt ledarskap 100
Klassrum PEGSKP0 Skapande verksamhet 100
Klassrum ADMADM01 Administration 1 100
Klassrum ADMADM02 Administration 2 100
Klassrum JURAFF0 Affärsjuridik 100
Klassrum AFFAFÄ00S Affärskommunikation 100
Klassrum HANAFR0 Affärsutveckling och ledarskap 100
Klassrum ENTENR0 Entreprenörskap 100
Klassrum FÖRENT0 Entreprenörskap och företagande 100
Klassrum FÖRFÖR01 Företagsekonomi 1 100
Klassrum FÖRFÖR02 Företagsekonomi 2 100
Klassrum FÖRFÖR00S Företagsekonomi specialisering 100
Klassrum GRAGRA01 Grafisk kommunikation 1 100
Klassrum INFINF01 Information och kommunikation 1 100
Klassrum INFINF02 Information och kommunikation 2 100
Klassrum INKINK01 Inköp 1 100
Klassrum INKINK02 Inköp 2 100
Klassrum INFINE0 Intern och extern kommunikation 100
Klassrum LEDLED0 Ledarskap och organisation 100
Klassrum INKLOG01 Logistik 1 100
Klassrum FÖRMAD0 Marknadsföring 100
Klassrum NÄTNÄT01 Näthandel 1 100
Klassrum NÄTNÄT02 Näthandel 2 100
Klassrum ADMPER0 Personaladministration 100
Klassrum FÖSPER01 Personlig försäljning 1 100
Klassrum FÖSPER02 Personlig försäljning 2 100
Klassrum HANPRA01 Praktisk marknadsföring 1 100
Klassrum HANPRA02 Praktisk marknadsföring 2 100
Klassrum INFPRG0 Programhantering 100
Klassrum FÖRRED01 Redovisning 1 100
Klassrum FÖRRED02 Redovisning 2 100
Klassrum FÖSSEV0 Servicekunskap 100
Klassrum KONKOF0 Konferens och evenemang 100
Klassrum RECLOG0 Logi 100
Klassrum SJUAKU0 Akutsjukvård 200
Klassrum HAAFRI0 Friskvård och hälsa 100
Klassrum SJUHEM0 Hemsjukvård 100
Klassrum HALHAL0 Hälsopedagogik 100
Klassrum HAAKOS0 Kost, måltid och munhälsa 100
Klassrum MEDMED01 Medicin 1 100
Klassrum MEDMED02 Medicin 2 150
Klassrum SJULIN0 Palliativ vård 100
Klassrum PSYPSY01 Psykiatri 1 100
Klassrum PSYPSY02 Psykiatri 2 200
Klassrum SJURÄD0 Räddningsmedicin 100
Klassrum PSYRÄS0 Rättspsykiatri 100
Klassrum PSYSAM0 Samhällsbaserad psykiatri 100
Klassrum PEASOC0 Socialpedagogik 100
Klassrum SPCSPE01 Specialpedagogik 1 100
Klassrum SPCSPE02 Specialpedagogik 2 100
Klassrum GERVÅR0 Vård och omsorg vid demenssjukdom 100
Klassrum VÅRVÅR01 Vård- och omsorgsarbete 1 200
Klassrum VÅRVÅR02 Vård- och omsorgsarbete 2 150
Klassrum GERÄLD0 Äldres hälsa och livskvalitet 200
Klassrum GYARHA Gymnasiearbete Handels- och administrationsprogrammet 100
Klassrum GYARHT Gymnasiearbete inrikt. Hotell o turism 100
Klassrum GYARVO Gymnasiearbete Vård- och omsorgsprogrammet 100
Klassrum GYARBF Gymnasiearbete Barn- och fritidsprogrammer 100
Klassrum GYAREE Gymnasiearbete El och energiprogrammet 100
Kväll FÖRFÖR01 Företagsekonomi 1 100
FRISTÅENDE KURSER I NORRORT

DISTANS: Kursen hålls på distans men med obligatorisk närvaro vid upprop, salsskrivningar och liknande. Du behöver ha tillgång till en dator med internetanslutning. / Slutprov genomförs i våra lokaler på Solna torg 3, Solna, i slutet av varje kurs och som studerande behöver man planera för heltidsstudier.
KVÄLL: Kursen kommer att hållas 2-3 kvällar per veckan mellan Kl. 17:30-21:00 i våra lokaler på Solna torg 3, Solna.
KLASSRUM: Lektioner ges 1 dag per veckan mellan kl. 8:30-15:30 i våra lokaler på Solna torg 3, Solna eller Terminalvägen 12b, Solna.

Upplägg Kurskod Kursnamn Poäng
Klassrum AS01HYG0KD10V21 Hygien 100
Klassrum AS01LIV01KD10V21 Livsmedels- och näringskunskap 1 100
Klassrum AS01MAL01KD10V21 Matlagning 1 100
Klassrum AS01SER01KD10V21 Servering 1 100
Klassrum AS01BRC0KD10V21 Branschkunskap inom Restaurang och livsmedel 100
Klassrum AS01MAT0KD10V21 Mat och Dryck i kombination 100
Klassrum AS01SEV01KD10V21 Service och bemötande 1 100
Klassrum AS01DRC0KD10V21 Drycker och ansvarsfull alkoholservering 100
Klassrum AS01CHO0KD10V21 Choklad och konfektyr 100
Klassrum AS01BAG01KD10V21 Bageri 1 100
Klassrum AS01KON01KD10V21 Konditori 1 100
Klassrum AS01RRLKD10V21 Gymnasiearbete inrikt. Rest.och livs. 100
Distans AS01PSY01DI5V21 Psykologi 1 50
Distans AS01PSY02ADI5V21 Psykologi 2a 50
Distans AS01PSY02BDI5V21 Psykologi 2b 50
Distans AS01BAS0DI10V21 Barns lärande och växande 100
Distans AS01ETI0DI10V21 Etik och människans livsvillkor 100
Distans AS01ETN0DI10V21 Etnicitet och kulturmöten 100
Distans AS01KOU0DI10V21 Kommunikation 100
Distans AS01LÄR0DI10V21 Lärande och utveckling 100
Distans AS01MÄI0DI10V21 Människors miljöer 100
Distans AS01PED0DI10V21 Pedagogiska teorier och praktiker 100
Distans AS01PEA0DI10V21 Pedagogiskt arbete 200
Distans AS01PEG0DI10V21 Pedagogiskt ledarskap 100
Distans AS01SKP0DI10V21 Skapande verksamhet 100
Distans AS01ADM01DI10V21 Administration 1 100
Distans AS01ADM02DI10V21 Administration 2 100
Distans AS01AFF0DI10V21 Affärsjuridik 100
Distans AS01AFÄ00SDI10V21 Affärskommunikation 100
Distans AS01AFR0DI10V21 Affärsutveckling och ledarskap 100
Distans AS01ENR0DI10V21 Entreprenörskap 100
Distans AS01ENT0DI10V21 Entreprenörskap och företagande 100
Distans AS01FÖR01DI10V21 Företagsekonomi 1 100
Distans AS01FÖR02DI10V21 Företagsekonomi 2 100
Distans AS01FÖR00SDI10V21 Företagsekonomi specialisering 100
Distans AS01GRA01DI10V21 Grafisk kommunikation 1 100
Distans AS01INF01DI10V21 Information och kommunikation 1 100
Distans AS01INF02DI10V21 Information och kommunikation 2 100
Distans AS01INK01DI10V21 Inköp 1 100
Distans AS01INK02DI10V21 Inköp 2 100
Distans AS01INE0DI10V21 Intern och extern kommunikation 100
Distans AS01LED0DI10V21 Ledarskap och organisation 100
Distans AS01LOG01DI10V21 Logistik 1 100
Distans AS01MAD0DI10V21 Marknadsföring 100
Distans AS01NÄT01DI10V21 Näthandel 1 100
Distans AS01NÄT02DI10V21 Näthandel 2 100
Distans AS01PER0DI10V21 Personaladministration 100
Distans AS01PER01DI10V21 Personlig försäljning 1 100
Distans AS01PER02DI10V21 Personlig försäljning 2 100
Distans AS01PRA01DI10V21 Praktisk marknadsföring 1 100
Distans AS01PRA02DI10V21 Praktisk marknadsföring 2 100
Distans AS01PRG0DI10V21 Programhantering 100
Distans AS01RED01DI10V21 Redovisning 1 100
Distans AS01RED02DI10V21 Redovisning 2 100
Distans AS01SEV0DI10V21 Servicekunskap 100
Distans AS01KOF0DI10V21 Konferens och evenemang 100
Distans AS01LOG0DI10V21 Logi 100
Distans AS01AKU0DI10V21 Akutsjukvård 200
Distans AS01FRI0DI10V21 Friskvård och hälsa 100
Distans AS01HEM0DI10V21 Hemsjukvård 100
Distans AS01HAL0DI10V21 Hälsopedagogik 100
Distans AS01KOS0DI10V21 Kost, måltid och munhälsa 100
Distans AS01MED01DI10V21 Medicin 1 100
Distans AS01MED02DI10V21 Medicin 2 150
Distans AS01LIN0DI10V21 Palliativ vård 100
Distans AS01PSY01DI10V21 Psykiatri 1 100
Distans AS01PSY02DI10V21 Psykiatri 2 200
Distans AS01RÄD0DI10V21 Räddningsmedicin 100
Distans AS01RÄS0DI10V21 Rättspsykiatri 100
Distans AS01SAM0DI10V21 Samhällsbaserad psykiatri 100
Distans AS01SOC0DI10V21 Socialpedagogik 100
Klassrum AS01SPE01KD10V21 Specialpedagogik 1 100
Klassrum AS01SPE02KD10V21 Specialpedagogik 2 100
Klassrum AS01VÅR0KD10V21 Vård och omsorg vid demenssjukdom 100
Klassrum AS01VÅR01KD10V21 Vård- och omsorgsarbete 1 200
Klassrum AS01VÅR02KD10V21 Vård- och omsorgsarbete 2 150
Klassrum AS01ÄLD0KD10V21 Äldres hälsa och livskvalitet 200
Kväll AS01FÖR01KK10V21 Företagsekonomi 1 100
FRISTÅENDE KURSER I STOCKHOLM

DISTANS: Kursen hålls på distans men med obligatorisk närvaro vid upprop, salsskrivningar och liknande. Du behöver ha tillgång till en dator med internetanslutning. / Slutprov genomförs i våra lokaler på Solna torg 3, Solna, i slutet av varje kurs och som studerande behöver man planera för heltidsstudier.
KLASSRUM: Lektioner ges 1 dag per veckan mellan kl. 8:30-15:30 i våra lokaler på Solna torg 3, Solna eller Terminalvägen 12b, Solna.

Upplägg Kurskod Kursnamn Poäng
Klassrum ADMADM01 Administration 1 100
Klassrum ADMADM02 Administration 2 100
Klassrum JURAFF0 Affärsjuridik 100
Klassrum AFFAFÄ00S Affärskommunikation 100
Klassrum ENTENR0 Entreprenörskap 100
Klassrum FÖRFÖR01 Företagsekonomi 1 100
Klassrum FÖRFÖR02 Företagsekonomi 2 100
Klassrum FÖRFÖR00S Företagsekonomi specialisering 100
Klassrum GRAGRA01 Grafisk kommunikation 1 100
Klassrum INFINF01 Information och kommunikation 1 100
Klassrum INFINF02 Information och kommunikation 2 100
Klassrum INKINK01 Inköp 1 100
Klassrum INKINK02 Inköp 2 100
Klassrum LEDLED0 Ledarskap och organisation 100
Klassrum INKLOG01 Logistik 1 100
Klassrum FÖRMAD0 Marknadsföring 100
Klassrum NÄTNÄT01 Näthandel 1 100
Klassrum NÄTNÄT02 Näthandel 2 100
Klassrum ADMPER0 Personaladministration 100
Klassrum FÖSPER01 Personlig försäljning 1 100
Klassrum FÖSPER02 Personlig försäljning 2 100
Klassrum HANPRA01 Praktisk marknadsföring 1 100
Klassrum INFPRG0 Programhantering 100
Klassrum FÖRRED01 Redovisning 1 100
Klassrum FÖRRED02 Redovisning 2 100
Klassrum FÖSSEV0 Servicekunskap 100
Klassrum KONKOF0 Konferens och evenemang 100
Klassrum RECLOG0 Logi 100
Klassrum GYARHA Gymnasiearbete Handels- och administrationsprogrammet 100
Klassrum GYARHT Gymnasiearbete inrikt. Hotell o turism 100
Klassrum WESWEB01 Webbserverprogrammering 1 100
Klassrum WESWEB02 Webbserverprogrammering 2 100
Klassrum DAODAC0 Dator- och nätverksteknik 100
Klassrum DAODAT01a Datorteknik 1a 100
Klassrum DAODIG0 Digital kommunikationsteknik 100
Klassrum JURRÄT0 Rätten och samhället 100
Klassrum SOIETN0 Etnicitet och kulturmöten 100
Klassrum SOISOO0 Sociologi 100
Klassrum SPCSPE01 Specialpedagogik 1 100
Klassrum SPCSPE02 Specialpedagogik 2 100
Distans FÖRFÖR01 Företagsekonomi 1 100
Distans FÖRFÖR02 Företagsekonomi 2 100
Distans FÖRFÖR00S Företagsekonomi – specialisering 100
Distans FÖRMAD0 Marknadsföring 100
Distans FÖRRED01 Redovisning 1 100
Distans FÖRRED02 Redovisning 2 100
Distans PRRPRR01 Programmering 1 100
Distans PRRPRR02 Programmering 2 100
Distans JURAFF0 Affärsjuridik 100
Distans JURPRI0 Privatjuridik 100
Distans ENTENR0 Entreprenörskap 100
Distans AFFAFÄ00S Affärskommunikation 100

Vi hjälper dig!

Kontakta ditt lokala kontor så hjälper vi dig med mer information om utbildningen.


Kontakta:

Solna - Tomteboda   Solna Centrum  
Fakta om utbildningen
 • Utbildningstyp:
  Distans, Klassrum, Komvux
 • Utbildningsstart:

  Start: 16 oktober
  Sista sök: 20 augusti

  Start: januari 2024
  Sista sök: november (8 veckor innan)

  Start: mars 2024
  Sista sök: januari (8 veckor innan)

  Start: maj 2024
  Sista sök: april (8 veckor innan)

 • Utbildningslängd:
  Ta kontakt med oss så berättar vi mer.
Ekonomisk kompensation

Du kan ansöka om lån eller bidrag hos CSN, ansökan görs via CSN:s hemsida Centrala studiestödsnämnden – CSN 

En egen stjärna

Vi vet att du är en talang. Vårt uppdrag är att hjälpa dig hitta dina talanger och utveckla dem, så att du kan bli din egen stjärna. Vi är experter på språk och arbetsliv och vi hjälper dig nå dina framtidsmål.

Astar ger dig

· Det bästa bemötandet.
· En egen studieplan.
· En utbildning i samarbete med företag.

Efter din utbildning får du alla förutsättningar att bli en stjärna på arbetsmarknaden och har goda chanser till jobb.