Gruppbild utanför reningsverket

Miljöarbetet blev tydligt under besök på reningsverk

11 januari besökte vår utbildning inom VVS-montör i Tyresö Bromma reningsverk. För många i gruppen var det första gången de besökte ett reningsverk.

Ofta spolas fel saker ner

Till att börja med fick gruppen höra om de olika utmaningarna som finns med rening av avloppsvatten. En sådan är att människor spolar ner mycket i avloppen som aldrig bör spolas ner. Bland annat matfett och pappershanddukar, det gör att vattenledningar proppar igen. Under studiebesöket lärde sig gruppen också om miljöarbetet i reningsverket.

Framtidens rening

Just nu arbetar Stockholm Vatten och Avfall med flera framtidssatsningar, som membranfiltrering av vatten. Verksamheten är mycket viktig eftersom Stockholms Vatten och Avfall sköter redning av avloppsvatten och ser till att 1,5 miljoner i Storstockholmsområdet får tillgång till rent dricksvatten.

Vilket behov har Stockholm Vatten och Avfall av personer som utbildat sig VVS-montörer?

– Vi kommer behöva ytterligare personal framöver och tar gärna emot ansökningar. Vi lägger ut annonser om praktikplatser på vår sajt svoa.se, säger Malena Karlsson, som är kommunikatör på Stockholms Vatten och Avfall och som på ett inspirerande sätt guidade gruppen under besöket på reningsverket.