Vill ha delaktiga praktikanter

Nyligen besökte elever från Astars skola för VVS-montörer i Tyresö en granne. Skolan ligger på ett industriområde och eleverna gjorde ett studiebesök på Tyresö Rör som ligger 150 meter från skolan.

Inför besöket hade eleverna förberett frågor om VVS-branschen och vad företaget upplever som är viktigt när de tar emot praktikanter och lärlingar.

Peter Boström är en av företagets delägare. Han har arbetat med VVS i 50 år och hade mycket intressant att berätta och med sin långa erfarenhet var han en perfekt person att svara på eleverna frågor och ge dem goda råd. Bland annat kom han in på att han uppskattar när lärlingar och praktikanter ställer frågor.

­När vi tar emot praktikanter vill vi ha de som själva verkligen vill vara delaktiga.

Det som Peter Boström ser som den främsta nyckeln för att lyckas som företag i VVS-branchen är att bara göra bra uppdrag. Kunderna ska helt enkelt vara nöjda. Han tog också upp att det är viktigt att som VVS-montör kunna sälja. Ju mer material en VVS-montör säljer, desto bättre för företagets ekonomi.

-En stor del av lönsamheten i ett företag som vårt handlar nämligen om hur mycket material man säljer och inte bara om timmarna, konstaterade Peter Boström.