Viktigt kvalitetskvitto för Astar Solna Centrum

På bilden: Maria Shahin, Jessi Eklöv, Ahmed Marrakchi och Paola Canepa har alla arbetsledande roller på Astar Solna Centrum.

Astar Solna Centrum har fått ett fint kvalitetskvitto. Enheten har fått högsta betyg efter en två dagars kvalitetsgranskning av Stockholms Stad.
– Alla i personalen kämpar, sliter och gör sitt yttersta för att leverera en kvalitativ utbildning till våra studerande och det här är en bekräftelse på det, säger Ahmed Marrakchi, enhetschef.

Astar Solna Centrum har nästan 1 500 heltidsstuderande kursdeltagare. Astar erbjuder fristående kurser och kurspaket inom ett stort antal ämnen, både på plats och på distans, och täcker i princip in hela Stockholms län med sina avtal.

– I dag har vi avtal med 32 kommuner. Administrationen har gjort ett jättejobb i att säkerställa rutiner och kontrollera att allt vi gör speglar kommunernas olika rutinböcker. Avtalen är snarlika men det finns olika mervärden i varje avtal och med varje kommun, berättar Ahmed Marrakchi och exemplifierar.
– Med Stockholms Stad så är ett mervärde hur vi jobbar med den digitala kompetensutvecklingen, både för personal och för elever. Där behöver vi presentera en hållbar lösning över hela avtalsperioden gällande detta.

Astar har nyligen fått högsta betyg i en kvalitetsgranskning utförd av just Stockholms Stad. Granskningen pågick i två dagar där såväl elever som personal intervjuades.
– Det var inte bara lärare i centrum utan de granskade även studie- och yrkesvägledare, kvalitetssamordnare och flera andra funktioner för att se om den dokumentation vi lämnat in återspeglas i vårt arbete, säger Ahmed.
– Stockholms stad är extremt tuffa i sina granskningar men vi fick grönt på allt. Vi fick dessutom Stockholm Stad som skriftlig referens där vi fick betyget mycket bra på alla frågor, säger Ahmed som hyllar personalen.
– Ja, då vi har så många olika avtal så kräver det mycket av personalen att förstå det komplexa uppdraget och alla kämpar, sliter och gör sitt yttersta för att leverera en kvalitativ utbildning, säger han.