Hotell & Turism

Yrkesintroduktion mot service, handel och turism

Utbildningsort:  
Borlänge  

Yrkesintroduktionen ger dig inblick och kunskaper om vad som krävs mot yrken inom service, handel och turismbranschen. Du får här möjlighet att se vad arbete inom verksamhetsområdet innebär. I utbildningen kan du också prova på olika arbetsmoment samtidigt som du studerar yrkessvenska. 

Inom områdena service, handel och turism finns det olika yrken att utbilda sig till. För att känna sig för och veta vad dessa yrken innebär erbjuds nu yrkesintroduktion mot branscherna. 

Servicebranschen har de senaste åren vuxit och många i Sverige arbetar med att ge människor service på olika sätt. Handeln är stark, även om det är en bransch i förändring. Vi har gått från traditionell handel i butik till att beställa varor på nätet. I Dalarna är även turismen en stor näring. Många besöker länet för olika former av kultur- och naturupplevelser. Vuxenutbildningen vill med denna utbildning bidra till arbetslivets behov av kompetens och på ett bra sätt möta vuxnas behov av utbildning. 

Så går utbildningen till: 

Utbildning sker i klassrum och är cirka 20 veckor lång. 

För att du ska lära dig på bästa sätt använder vi oss av den digitala lärplattformen Google Classroom. 

Yrkesintroduktionen mot bransch innehåller två utbildningsdelar: 

* Yrkesförberedande orienteringskurs på grundskolenivå, 20 veckor 

* Yrkessvenska

Vi hjälper dig!

Kontakta ditt lokala kontor så hjälper vi dig med mer information om utbildningen.


Kontakta:

Borlänge  
Fakta om utbildningen
Ekonomisk kompensation

Ingen ersättning utgår

En egen stjärna

Vi vet att du är en talang. Vårt uppdrag är att hjälpa dig hitta dina talanger och utveckla dem, så att du kan bli din egen stjärna. Vi är experter på språk och arbetsliv och vi hjälper dig nå dina framtidsmål.

Astar ger dig

· Det bästa bemötandet.
· En egen studieplan.
· En utbildning i samarbete med företag.

Efter din utbildning får du alla förutsättningar att bli en stjärna på arbetsmarknaden och har goda chanser till jobb.