Vård & Omsorg

Vård- och omsorgsutbildning - kombinera med SFI och SVA

Utbildningsort:  
Borlänge  

Utbilda dig till Vårdbiträde! Nu finns möjligheten att gå en kombinationsutbildning inom vård och omsorg med sfi eller svenska som andraspråk på grundläggande nivå.

Vård- och omsorgsyrken har bra prognoser på arbetsmarknaden i framtiden. Nu finns möjligheten för dig som har betyg i sfi C eller är på grundläggande studienivå inom svenska som andraspråk. Vård och omsorgskurserna i utbildningen är på gymnasial nivå.

Du får själv bekosta kurslitteratur och resor till studiebesök inom utbildningen.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Som en del av utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL).  APL innebär att vara på en arbetsplats med en handledare på plats. Tiden för APL omfattar även helger och kvällar. Vissa resor kan bli aktuellt i samband med APL. Om du studerar mot Vårdbiträde är APL-tiden 4 veckor under utbildningen.

KURSNAMNPOÄNG
Etik och människans livsvillkor100
Hälsopedagogik100
Medicin 1150
Psykiatri 1100
Psykologi 150
Specialpedagogik 1100
Vård- och omsorgsarbete 1200
SFI D eller grundläggande svenska som andraspråk
Orienteringskurs - Arbetsliv100
Orienteringskurs - Digital kompetens50
Orienteringskurs - stöd i studierna100

Vi hjälper dig!

Kontakta ditt lokala kontor så hjälper vi dig med mer information om utbildningen.


Kontakta:

Borlänge  
Fakta om utbildningen
  • Utbildningstyp:
    Klassrum, Komvux, Praktik, SFI kombo, SVA
  • Utbildningsstart:

    Nästa start av Vård- och omsorgsutbildningen är 3 augusti 2020.

  • Utbildningslängd:
    Ca 45 vekckor
Ekonomisk kompensation

Ingen ersättning utgår

En egen stjärna

Vi vet att du är en talang. Vårt uppdrag är att hjälpa dig hitta dina talanger och utveckla dem, så att du kan bli din egen stjärna. Vi är experter på språk och arbetsliv och vi hjälper dig nå dina framtidsmål.

Astar ger dig

· Det bästa bemötandet.
· En egen studieplan.
· En utbildning i samarbete med företag.

Efter din utbildning får du alla förutsättningar att bli en stjärna på arbetsmarknaden och har goda chanser till jobb.