Vård & Omsorg

Vård och omsorg

Utbildningsort:  
Östersund  
Du blir en förlängd arm för människor som behöver hjälp och du ger dem många gånger ett längre och lyckligare liv

Det är samtidigt människorna du tar hand om som ger dig energi och glädje om dagarna. Utbildningen ger dig en god, allmän grund inom vård och omsorg.
Egenskaper som passar bra med yrket är empati, förståelse och tålamod. Det är brist på undersköterskor i Sverige och efter din utbildning har du mycket goda chanser till jobb. Efter att du har läst kurser på A- och B-nivå kan du fördjupa dig genom att välja en av våra fyra inriktningar på C-nivå.

Hur går utbildningen till?

Google for Education

För att du ska lära dig på bästa sätt använder vi Google for Education, som du kan använda via datorn eller genom appar i telefon eller surfplatta. Här får du tillgång till dina kurser och ett samlat material av bland annat filmer, presentationer och övningar. Till detta får du naturligtvis också läroböcker och annat utbildningsmaterial. Google for Education

Du får också träna på det du lär dig via böcker genom praktiska övningar.  Du gör även praktik på en arbetsplats – APU på minst 8 veckor – och får då knyta kontakter som kan leda till jobb.

 

UtbildningskodInnehållPoäng
GEMENSAMMA KURSERKURSNAMNPOÄNG
Vård-och omsorgsarbete 1 VÅRVÅR01 200
Etik och människans livsvillkor MÄNETI0 100
Vård-och omsorgsarbete 2 VÅRVÅR02150
Medicin 1 MEDMED01150
Psykiatri 1 PSYPSY01100
Psykologi 1 PSKPSY0150
Hälsopedagogik HALHAL0100
Specialpedagogik 1 SPCSPE01100
Totalt: 950p
FÖRDJUPNING FUNKTIONSHINDERKURSNAMNPOÄNG
Socialpedagogik PEASOC0100
Friskvård och hälsa HÄLFRI0100
Vårdpedagogik och handledning PEAVÅD0100
Samhällsbaserad psykiatri PSYSAM0100
Specialpedagogik 2 SPCSPE02100
Vård och Omsorg, specialisering VADVAR00S50
Totalt: 550p
FÖRDJUPNING ÄLDREOMSORGKURSNAMN
Vård och omsorg vid demenssjukdom GERVÅR0 100
Hemsjukvård SJUHEM0 100
Socialpedagogik PEASOC0 100
Äldres hälsa och livskvalitetGERÄLD0200
Vård och Omsorg, specialiseringVADVAR00S50
Totalt: 550p
FÖRDJUPNING SJUKVÅRDKURSNAMN
Medicin 2 MEDMED02100
Palliativ vård SJULIN0 100
Hemsjukvård SJUHEM0100
Akutsjukvård SJUAKU0200
Vård och Omsorg, specialisering VADVAR00S50
Totalt: 550p
FÖRDJUPNING PSYKIATRIKURSNAMN
Samhällsbaserad psykiatri PSYSAM0100
Rättspsykiatri PSYRÄ0 100
Socialpedagogik PEASOC0100
Psykiatri 2 PSYPSY02200
Vård och Omsorg, specialisering VADVAR00S50
Totalt: 550 poäng
Totalt: 1500p

Vi hjälper dig!

Kontakta ditt lokala kontor så hjälper vi dig med mer information om utbildningen.


Kontakta:

Östersund  
Fakta om utbildningen
 • Utbildningstyp:
  Komvux, Komvux flex
 • Utbildningsstart:

  2018
  15 Januari
  12 Februari
  12 Mars
  9 April
  7 Maj
  4 Juni
  20 Augusti
  10 September
  8 Oktober
  5 November
  3 December

 • Utbildningslängd:
  ca 40 veckor
Ekonomisk kompensation

Du får studiebidrag (CSN)

När du går hos oss kan du få lån från CSN.
Du kan söka bidrag och lån, eller enbart bidrag. Läs mer på www.csn.se.

Diplom

När du är klar med utbildningen får du betyg i kurserna och diplom som bevis på dina yrkeskunskaper. Diplomet har ett stort värde hos arbetsgivare i branschen.

En egen stjärna

Vi vet att du är en talang. Vårt uppdrag är att hjälpa dig hitta dina talanger och utveckla dem, så att du kan bli din egen stjärna. Vi är experter på språk och arbetsliv och vi hjälper dig nå dina framtidsmål.

Astar ger dig

· Det bästa bemötandet.
· En egen studieplan.
· En utbildning i samarbete med företag.

Efter din utbildning får du alla förutsättningar att bli en stjärna på arbetsmarknaden och har goda chanser till jobb.