Vård & Omsorg

Vård och omsorg, lärlingsutbildning

Du blir en förlängd arm för människor som behöver hjälp och du ger dem många gånger ett längre och lyckligare liv

Det är samtidigt människorna du tar hand om som ger dig energi och glädje om dagarna. Utbildningen ger dig en god, allmän grund inom vård och omsorg.
Egenskaper som passar bra med yrket är empati, förståelse och tålamod. Det är brist på undersköterskor i Sverige och efter din utbildning har du mycket goda chanser till jobb. Efter att du har läst kurser på A- och B-nivå kan du fördjupa dig genom att välja en av våra fyra inriktningar på C-nivå.

Hur går utbildningen till?

Som lärling är du 1 dag i skolan och 4 dagar ute på en arbetsplats med en utbildad handledare. Du lär dig alltså på en arbetsplats och skapar viktiga kontakter som kan hjälpa dig att få jobb efter utbildningen.

UtbildningskodInnehållPoäng
Vård och omsorg Grund A-nivåPå den grundläggande A-nivån lär du dig alla baskunskaper som är bra att kunna inom yrket. Till exempel puls- och blodtrycksmätning samt enklare provtagning. För att kunna läsa vidare på C-nivå, behöver du också ha läst kurserna på B-nivån.
Vård och omsorg Grund B-nivåPå B-nivån går du djupare in på arbetsuppgifter som är något mer krävande än på A-nivån. Till exempel praktisk läkemedelsadministration, akut omhändertagande vid skada samt hjärt- och lungräddning. Du kan välja att läsa B-nivån separat. För att kunna läsa vidare på C-nivå behöver du också ha läst kurserna på A-nivån.
Vård och omsorg C-nivå – Hälso- och sjukvård För dig som vill arbeta på sjukhus, på vårdcentral eller inom hemsjukvård. Du läser kurser inom sjukvård, palliativ vård (lindrande vård), medicinskt omhändertagande samt hemsjukvård. Allt för att du ska få en fördjupad kunskap inom området hälso- och sjukvård. Förkunskaper: Du behöver ha klarat kurserna inom A+B nivåerna
Vård och omsorg C-nivå – Äldreomsorg/hemtjänstFör dig som vill arbeta inom äldrevården (hemtjänst/demensboende/servicehus). Du specialiserar dig på äldres hälsa och livskvalitet, demenssjukdomar och palliativ vård. Du utvecklar även kunskaper om att arbeta med äldre människor i deras eget hem och att ta hand om behov som uppstår i samband med det normala åldrandet. Förkunskaper: Du behöver ha klarat kurserna inom A+B nivåerna
Vård och omsorg C-nivå – FunktionsnedsättningarFör dig som vill arbeta med människor med en funktionsnedsättning. Du fördjupar dina ämneskunskaper inom specialpedagogik, socialpedagogik, friskvård samt hemsjukvård. Du får kompetens att arbeta som boendestödjare, personlig assistent eller habiliteringsassistent. Utbildningen ger dig även kunskaper om samhällets olika insatser för människor med funktionsnedsättningar. Förkunskaper: Du behöver ha klarat kurserna inom A+B nivåerna
Vård och omsorg C-nivå – PsykiatriFör dig som vill arbeta som skötare inom psykiatrin eller som boendestödjare. Du lär dig bland annat hur det är att jobba på en psykiatrisk vårdavdelning, öppenvårdsavdelning på ett sjukhus eller inom kombinerad psykiatrisk vård då vården på en behandlingsavdelning kombineras med dagvård och mottagning. Du kan välja att arbeta med barn-, vuxen- eller äldrepsykiatri. Som boendestödjare arbetar du med personer med psykiska funktionshinder och som har olika boendeformer. Förkunskaper: Du behöver ha klarat kurserna inom A+B nivåerna

Vi hjälper dig!

Kontakta ditt lokala kontor så hjälper vi dig med mer information om utbildningen.


Kontakta:

Medborgarplatsen   Stockholm  
Fakta om utbildningen
 • Utbildningstyp:
  Lärling
 • Utbildningsstart:

  Kursstarter 2019:
  7 januari
  18 Mars
  5 Augusti
  14 Oktober

 • Utbildningslängd:
  ca 40 veckor
Ekonomisk kompensation

Du får studiebidrag (CSN) När du går hos oss kan du få lån från CSN.
Du kan söka bidrag och lån, eller enbart bidrag. Läs mer på www.csn.se.

Diplom

När du är klar med utbildningen får du betyg i kurserna och diplom som bevis på dina yrkeskunskaper. Diplomet har ett stort värde hos arbetsgivare i branschen.

En egen stjärna

Vi vet att du är en talang. Vårt uppdrag är att hjälpa dig hitta dina talanger och utveckla dem, så att du kan bli din egen stjärna. Vi är experter på språk och arbetsliv och vi hjälper dig nå dina framtidsmål.

Astar ger dig

· Det bästa bemötandet.
· En egen studieplan.
· En utbildning i samarbete med företag.

Efter din utbildning får du alla förutsättningar att bli en stjärna på arbetsmarknaden och har goda chanser till jobb.