Restaurang & livsmedel

SFI/Våningsservice, klassrum

Utbildningsort:  
Solna - Tomteboda  
Ett jobb inom service, bemötande och Våningsservice.

Hotellbranschen har blivit en stor aktör på arbetsmarknaden och efterfrågan är stor. Utbildningen är till för dig som vill lära dig hotellbranschen genom praktiskt arbete men som inte har tillräckliga kunskaper i svenska. Under utbildningen kommer du bland annat lära dig delar av yrket på ett hotell och du läser yrkesteori och yrkessvenska i skolan. Samtidigt som du lär dig yrket läser du också SFI eller svenska som andraspråk.

Det här kan du jobba med: Eftersom konkurrensen inom hotellbranschen är hård och kraven höga är det mycket lättare att få en anställning om du har genomfört en yrkesutbildning. Efter utbildningen kan du börja jobba på bland annat hotell, vandrarhem, kryssningsfartyg eller konferensanläggningar. Genom att läsa yrkessvenska under hela utbildningen får du också ökade språkkunskaper som underlättar ditt arbete och dina möjligheter att utvecklas inom branschen blir större.

Hur går utbildningen till?

Utbildningen kommer att vara förlagd på dagtid mellan kl. 08:30 – 15:30.
Du kommer att ha lektion 5 dagar i veckan. Under praktiken kan obekväma arbetstider förekomma då yrket ibland kräver senare kvällar eller tidigare morgnar, det kan även förekomma helger.

Våra digitala verktyg – Google for Education och Talent Tool

För att du ska lära dig på bästa sätt använder vi lärplattformen Google for Education som du kan använda via datorn eller genom appar i din telefon eller surfplatta. Här får du tillgång till dina kurser och ett samlat material av bland annat filmer, presentationer och övningar. Till detta ingår också läroböcker och annat utbildningsmaterial.

I kartläggningsverktyget Talent Tool kan du fylla på dina kunskaper, förmågor och egenskaper vartefter utbildningen fortlöper. Verktyget bygger upp ett CV som du i slutet av utbildningen kan spara ner utifrån olika mallar. I Talent Tool ser du också din individuella studieplan (ISP), din kursplan och dina betyg.

KURSNAMNPOÄNG
Logi100
Orienteringskurs – yrkessvenska50
Service och bemötande 1100
Orienteringskurs – Yrkessvenska50
Orienteringskurs – Yrkessvenska50
Våningsservice 1100
Frukost och Bufféservering100
Våningsservice 2100
Våningsservice 3100
Orienteringskurs – Yrkessvenska50
TOTALT800

Vi hjälper dig!

Kontakta ditt lokala kontor så hjälper vi dig med mer information om utbildningen.


Kontakta:

Solna - Tomteboda  
Fakta om utbildningen
 • Utbildningstyp:
  Klassrum, Komvux, SFI kombo
 • Utbildningsstart:

  OBS: Undantag för när ansökan stänger finns, kontakta Amanda.olheden@astar.se för mer info.

  Start: 3 januari 2022 / Ansökan stängde: 7 november 2021

  Start: 14 mars 2022 / Ansökan stänger: 16 januari 2022

  Start: augusti 2022 / Ansökan stänger: juli 2022

  Start: oktober 2022 / Ansökan stänger: augusti 2022

 • Utbildningslängd:
  Utbildningen är cirka 50 veckor.
Ekonomisk kompensation

Som elev hos oss kan du ansöka om studiebidrag hos CSN. Du kan söka bidrag och lån eller enbart bidrag – läs mer på www.csn.se. Tänk på att bidragsdelen varierar beroende från person till person.

Diplom

När du är klar med utbildningen får du betyg i kurserna och diplom som bevis på dina yrkeskunskaper. Diplomet har ett stort värde hos arbetsgivare i branschen och betygen hjälper dig med högre studier!

En egen stjärna

Vi vet att du är en talang. Vårt uppdrag är att hjälpa dig hitta dina talanger och utveckla dem, så att du kan bli din egen stjärna. Vi är experter på språk och arbetsliv och vi hjälper dig nå dina framtidsmål.

Astar ger dig

· Det bästa bemötandet.
· En egen studieplan.
· En utbildning i samarbete med företag.

Efter din utbildning får du alla förutsättningar att bli en stjärna på arbetsmarknaden och har goda chanser till jobb.