Vård & Omsorg

Undersköterska

Utbildningsort:  
Solna Centrum  

Vi vill bidra till att förhållningssätt, bemötande och kvalitet ökar inom vård och omsorg.

Våra kursdeltagare ska känna yrkesstolthet. Vår målsättning är att vara ett utbildningsföretag i tiden och därför är vi noga med att följa utvecklingen i de områden vi utbildar inom. Utbildningen passar dig som vill arbeta med människor i behov av stöd, omvårdnad och omsorg. Du får även lära dig hur olika sjukdomar och funktionshinder påverkar människan och din viktiga roll i att hjälpa dessa människor leva ett värdigt liv.

Så här studerar du:

Klassrum, dag: Du är i skolans lokaler i Solna Centrum för lektion 2,5 dagar i veckan. Praktik har du 15% av hela utbildning (8 veckor i primärvården – sista 4 veckor väljer du själv inriktning inom vården)

Klassrum, kväll: Kursen kommer att hållas 2-3 kvällar per veckan mellan Kl. 17:30-21:00 i våra lokaler på Solna Torg 3. Praktik har du 15% av hela utbildning (8 veckor i primärvården – sista 4 veckor väljer du själv inriktning inom vården)

Distans: 1 gång i veckan behöver du infinna dig i skolans lokaler för lektion samt 1 gång I månaden för obligatorisk närvaro vid provtillfällen. Praktik har du 15% av hela utbildning (8 veckor i primärvården – sista 4 veckor väljer du själv inriktning inom vården)

Lärling: 4 dagar i veckan är du ute på en praktikplats tillsammans med en handledareoch 1 dag i veckan behöver du infinna dig i skolan lokaler för lektion.

OBS: Under utbildningen kommer att behöva ett hälsointyg när du går ut på din praktikplats. Detta skaffar du via din praktikplats.

UtbildningskodInnehållPoäng
KGYORI11COrienteringskurs för lärling50
ANOANA01Anatomi 150
PSKPSY01Psykologi 150
PSYPSY01Psykiatri 1100
SAMSAM01a1Samhällskunskap 1a150
SVESVE01Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1100
ANOANA02Anatomi 250
FUTFUN01Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1100
OMVOMV01Omvårdnad 1100
OMVOMV02Omvårdnad 2100
FUTFUN02Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2100
GERGER0Gerontologi och geriatrik100
PSYPSY02Psykiatri 2100
HAOHAL01Hälso- och sjukvård 1100
SOASOC01Social omsorg 1100
HAOHAL02Hälso- och sjukvård 2100
SOASOC02Social omsorg 2100
VADVAR00SVård och omsorg specialisering100
TOTALT1500 poäng

OBS: När du studerar som lärling läggs 50 poäng till och blir på totalt 1550poäng. Utbildningen blir inte längre.

Har du kurser ifrån gamla paketet?
Då kan du få hjälp på plats av våra studievägledare, specialpedagog och lärare som är insatta i ämnet.

Vi hjälper dig!

Kontakta ditt lokala kontor så hjälper vi dig med mer information om utbildningen.


Kontakta:

Solna Centrum  
Fakta om utbildningen
 • Utbildningstyp:
  Distans, Klassrum, Lärling (Komvux)
 • Utbildningsstart:

  8 Januari 2024 – ansökan stänger den 12 november

  18 mars 2024 – ansökan stänger den 21 januari

  27 maj 2024 – ansökan stänger den 31 mars

 • Utbildningslängd:
  ca 75 veckor
Ekonomisk kompensation

Du kan ansöka om lån eller bidrag hos CSN, ansökan görs via CSN:s hemsida Centrala studiestödsnämnden – CSN 

En egen stjärna

Vi vet att du är en talang. Vårt uppdrag är att hjälpa dig hitta dina talanger och utveckla dem, så att du kan bli din egen stjärna. Vi är experter på språk och arbetsliv och vi hjälper dig nå dina framtidsmål.

Astar ger dig

· Det bästa bemötandet.
· En egen studieplan.
· En utbildning i samarbete med företag.

Efter din utbildning får du alla förutsättningar att bli en stjärna på arbetsmarknaden och har goda chanser till jobb.