Vård & Omsorg

Undersköterska

Utbildningsort:  
Solna Centrum  

Det här lär du dig: Här får du möjligheten till att bli patientens trygghet som sjukskötarens & läkarens förlängda arm!
Under utbildningen kommer du att kunna välja på att efter du är klar hos oss skaffa dig en karriär  inom psykiatrin. Vårat fokus med utbildningen är att du ska kunna gå ut härifrån och veta hur du tar hand om sjukvårdens pedagogik, rehabilitering, ergonomi, etik, habiliterande och hygien på din arbetsplats du hamnar på.

Inriktningar: Psykiatri, hälso – & sjukvård, äldreomsorg och funktionshinder,

Klassrumsutbildning:

Första hälften av utbildningen sker på skolan, två till tre dagar i veckan mellan klockan 08:30 och 15:30. Därefter går du ut på praktik resten av utbildningen, fem dagar i veckan.

Distansutbildning

Du studerar via en lärplattform – Google Classroom och skriver slutprov på skolan i varje kurs.
Praktiken är upplagd på samma sätt som för klassrumsutbildingen.

Lärlingsutbildning:

En lärlingsutbildning innebär fyra dagar på lärlingsplats och en dag i skolan.
Utbildningen inleds med en orienteringskurs i två veckor där du får en inblick i vad yrket innebär –
därefter går du ut på din lärlingsplats. Din lärare kommer att följa dig under hela din praktikperiod och tillsammans med din handledare på lärlingsplatsen ser de till att du får ta del av alla praktiska delar som ingår i utbildningen.

KURSKODKURSNAMNPOÄNG
PSYKIATRI
SVESVE01/SVASVA01 Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1100
SAMSAM01a1 Samhällskunskap 1a150
HALHAL0Hälsopedagogik100
MEDMED01Medicin 1150
MÄNETI0Etik och människors livsvillkor100
PSYPSY01Psykiatri 1100
PSKPSY01Psykologi 150
SPCSPE01Specialpedagogik 1100
VÅRVÅR01 Vård- och omsorgsarbete 1200
VADVAR00S Vård och omsorg specialisering50
PSYSAM0 Samhällsbaserad psykiatri100
PSYPSY02Psykiatri 2200
VÅRVÅR02Vård- och omsorgsarbete 2150
VADVAR00S Vård och omsorg specialisering50
ÄLDREOMSORG
SVESVE01/SVASVA01Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1100
SAMSAM01a1Samhällskunskap 1a150
HALHAL0Hälsopedagogik100
MEDMED01Medicin 1150
MÄNETI0Etik och människors livsvillkor100
PSYPSY01Psykiatri 1100
PSKPSY01Psykologi 150
SPCSPE01Specialpedagogik100
VÅRVÅR01Vård- och omsorgsarbete 1200
VADVAR00SVård och omsorg specialisering50
GERVÅR0Vård och omsorg vid demenssjukdom100
GERÄLD0Äldres hälsa och livskvalitet200
VÅRVÅR02Vård- och omsorgsarbete 2150
VADVAR00SVård och omsorg specialisering50
FUNKTIONSHINDER
SVESVE01/SVASVA01Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1100
SAMSAM01a1Samhällskunskap 1a150
HALHAL0Hälsopedagogik100
MEDMED01Medicin 1150
MÄNETI0Etik och människans livsvillkor100
PSYPSY01Psykiatri 1100
PSKPSY01Psykologi 150
SPCSPE01Specialpedagogik 1100
VÅRVÅR01Vård- och omsorgsarbete 1200
VADVAR00SVård och omsorg specialisering50
PEAVÅD0Vårdpedagogik och handledning100
PEASOC0Socialpedagogik100
SPCSPE02Specialpedagogik 2100
VÅRVÅR02Vård- och omsorgsarbete 2150
VADVAR00SVård och omsorg specialisering50
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
SVESVE01/SVASVA01Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1100
SAMSAM01a1Samhällskunskap 1a150
HALHAL0Hälsopedagogik100
MEDMED01Medicin 1150
MÄNETI0Etik och människans livsvillkor100
PSYPSY01Psykiatri 1100
PSKPSY01Psykologi 150
SPCSPE01Specialpedagogik 1100
VÅRVÅR01Vård- och omsorgsarbete 1200
VADVAR00SVård och omsorg specialisering50
MEDMED02Medicin 2100
SJUAKU0Akutsjukvård200
VÅRVÅR02Vård- och omsorgsarbete 2150
VADVAR00SVård och omsorg specialisering50

Vi hjälper dig!

Kontakta ditt lokala kontor så hjälper vi dig med mer information om utbildningen.


Kontakta:

Solna Centrum  
Fakta om utbildningen
 • Utbildningstyp:
  Distans, Klassrum, Komvux, Lärling
 • Utbildningsstart:

  Start: 4 Januari 2021
  Ansök senast: Bosatt i Nacka, Värmdö eller utanför Sthlm län (ex. Haninge) kan söka fram till start.

  Start: 15 Mars 2021
  Ansök senast: 17 Januari 2021 (med vissa undantag, kontakta Amanda för mer info)

  Start: Maj 2021
  Ansök senast: Mars 2021

  Start: Augusti 2021
  Ansök senast: Juni 2021(med vissa undantag, kontakta Amanda för mer info)

  Start: Oktober 2021
  Ansök senast: Augusti 2021 (med vissa undantag, kontakta Amanda för mer info)

  Kontakt: amanda.olheden@astar.se

 • Utbildningslängd:
  64 veckor
Ekonomisk kompensation

Som elev hos oss kan du ansöka om studiebidrag hos CSN. Du kan söka bidrag och lån eller enbart bidrag – läs mer på www.csn.se.

Tänk på att bidragsdelen varierar från person till person.

En egen stjärna

Vi vet att du är en talang. Vårt uppdrag är att hjälpa dig hitta dina talanger och utveckla dem, så att du kan bli din egen stjärna. Vi är experter på språk och arbetsliv och vi hjälper dig nå dina framtidsmål.

Astar ger dig

· Det bästa bemötandet.
· En egen studieplan.
· En utbildning i samarbete med företag.

Efter din utbildning får du alla förutsättningar att bli en stjärna på arbetsmarknaden och har goda chanser till jobb.