Vård & Omsorg

Vård & Omsorg

Vi vill bidra till att förhållningssätt, bemötande och kvalitet ökar inom vård och omsorg.

Våra kursdeltagare ska känna yrkesstolthet. Vår målsättning är att vara ett utbildningsföretag i tiden och därför är vi noga med att följa utvecklingen i de områden vi utbildar inom. Utbildningen passar dig som vill arbeta med människor i behov av stöd, omvårdnad och omsorg. Du får även lära dig hur olika sjukdomar och funktionshinder påverkar människan och din viktiga roll i att hjälpa dessa människor leva ett värdigt liv.

Så här studerar du:

Kursen är på heltid och det ingår praktiska moment i ett flertal kurser i utbildningen vilket kräver din närvaro på skolan, datum för praktiska moment för kursen delges i början av varje kurs och sker på plats i Skellefteå eller Umeå beroende på vart du utgår ifrån.

Du behöver ha tillgång till en dator med internetanslutning.

I utbildningen ingår APL som infaller i slutet, och då följer du den arbetsplatsens arbetstider.

Kostnader för kurslitteratur tillkommer. 

OBS: Under utbildningen kommer att behöva ett hälsointyg när du går ut på din praktikplats. Detta skaffar du via din praktikplats. 

UtbildningskodInnehållPoäng
ANOANA01Anatomi och fysiologi 1
OBS: Måste läsas innan "Anatomi och fysiologi 2", "Omvårdnad 1" och "Hälso- och sjukvård 1"
50
PSKPSY01Psykologi 150
PSYPSY01Psykiatri 1
OBS: Måste läsas innan "Psykiatri 2"
100
SAMSAM01a1Samhällskunskap 1a150
SVESVE01Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1100
ANOANA02Anatomi och fysiologi 250
FUTFUN01Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1
OBS: Måste läsas innan "Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2" och "Social omsorg 2"
100
OMVOMV01Omvårdnad 1
BS: Måste läsas innan "Omvårdnad 2" + måste läsas innan "Hälso- och sjukvård 1"
100
OMVOMV02Omvårdnad 2100
FUTFUN02Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2100
GERGER0Gerontologi och geriatrik
OBS: Måste läsas innan "Social omsorg 2"
100
PSYPSY02Psykiatri 2100
SOASOC01Social omsorg 1
OBS: Måste läsas innan "Hälso- och sjukvård 1" och Social omsorg 2
100
HAOHAL01Hälso- och sjukvård 1
OBS: Måste läsas innan "Hälso- och sjukvård 2"
100
HAOHAL02Hälso- och sjukvård 2100
SOASOC02Social omsorg 2100
VADVAR00SVård och omsorg specialisering
OBS: Kursen bygger på någon eller några av kurserna "Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2", "Gerontologi och geriatrik", "Hälso- och sjukvård 2", "Omvårdnad 2", "Psykiatri 2" eller "Social omsorg 2"
100
TOTALT1500 poäng

Praktiska moment ingår i följande kurser:
Omvårdnad 1
Omvårdnad 2
Hälso- och sjukvård 1
Hälso- och sjukvård 2

Fysiska träffar ingår i följande kurser:
Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1
Omvårdnad 1
Omvårdnad 2
Hälso- och sjukvård 1
Hälso- och sjukvård 2

Fakta om utbildningen
  • Utbildningstyp:
    Distans
  • Utbildningsstart:

    Startar i oktober 2023.

  • Utbildningslängd:
    ca 75 veckor
Ekonomisk kompensation

Som elev hos oss kan du ansöka om studiebidrag hos CSN. Du kan söka bidrag och lån eller enbart bidrag – läs mer på www.csn.se.

Tänk på att bidragsdelen varierar från person till person.

En egen stjärna

Vi vet att du är en talang. Vårt uppdrag är att hjälpa dig hitta dina talanger och utveckla dem, så att du kan bli din egen stjärna. Vi är experter på språk och arbetsliv och vi hjälper dig nå dina framtidsmål.

Astar ger dig

· Det bästa bemötandet.
· En egen studieplan.
· En utbildning i samarbete med företag.

Efter din utbildning får du alla förutsättningar att bli en stjärna på arbetsmarknaden och har goda chanser till jobb.