Vård & Omsorg

Undersköterska

Utbildningsort:  
Malmö  
Utbilda dig inom vård och omsorg och få möjligheten att jobba på sjukhus, vårdcentraler samt äldreboenden.

Efter en utbildning till undersköterska kan du arbeta inom sjukvård, hemtjänst och äldrevård. Fokus i arbetet är omvårdnad av människor som är sjuka eller behöver hjälp och stöd av andra anledningar. Man jobbar nära patienten och därför är det viktigt att ha ett stort människointresse, tålamod samt förmåga att förstå patienternas situation.

Hur går utbildningen till?

På den grundläggande utbildningen lär du dig alla baskunskaper som är bra att kunna inom yrket. Tex puls- och blodtrycksmätning samt enklare provtagning. Andra arbetsuppgifter som du får lära dig är praktiskt läkemedelsadministration, akut omhändertagande vid skada samt hjärt- och lungräddning.

Våra utbildningar genomförs med hög flexibilitet och anpassas utifrån din individuella studieplan samt mål. Utbildningarna löper över hela året utan avbrott och ger möjlighet att nå uppsatta mål snarast möjligt. Utbildningen sker med hjälp av litteratur, digital lärplattform, föreläsningar och praktiska övningar. Under delar av utbildningen (ca 8 v) kommer du att göra praktik ute på olika arbetsplatser.
Efter en gemensam introduktion med 7 kurser väljer du inriktning mot äldreomsorg eller hälso- och sjukvård.

KURSNAMNUTBILDNINGSKODPOÄNG
Gemensamma kurser
Orienteringskurs, kartläggning 50
Vård-och omsorgsarbete 1 VÅRVÅR01 200
Medicin 1 MEDMED01150
Hälsopedagogik HALHAL0100
Vård-och omsorgsarbete 2 VÅRVÅR02150
Etik och människans livsvillkor MÄNETI0 100
Specialpedagogik 1 SPCSPE01100
Psykiatri 1 PSYPSY01100
Psykologi 1 PSKPSY01 50
Svenska 1 alternativt Svenska som andra språk 1100
Samhällskunskap 1a1SAMSAM01a1 50
(1150p)
Inriktning äldreomsorg
Vård och omsorg vid demenssjukdomGERVÅRD0100
Äldres hälsa och livskvalitetGERÄLD0200
GymnasiearbeteGYARVO100
(400p)
Inriktning Hälso- och sjukvård
Medicin 2 MEDMED02100
Akutsjukvård SJUAKU0200
GymnasiearbeteGYARVO100
(400p)
Totalt: 1550p

Vi hjälper dig!

Kontakta ditt lokala kontor så hjälper vi dig med mer information om utbildningen.


Kontakta:

Malmö  
Fakta om utbildningen
 • Utbildningstyp:
  Klassrum, Komvux, Praktik
 • Utbildningsstart:

  Januari 2018
  Sista ansökningsdag 171115

 • Utbildningslängd:
  ca 61 veckor
Ekonomisk kompensation

Du får studiebidrag (CSN)

När du går hos oss kan du få lån från CSN.
Du kan söka bidrag och lån, eller enbart bidrag. Läs mer på www.csn.se.

Diplom

När du är klar med utbildningen får du betyg i kurserna och diplom som bevis på dina yrkeskunskaper. Diplomet har ett stort värde hos arbetsgivare i branschen.

En egen stjärna

Vi vet att du är en talang. Vårt uppdrag är att hjälpa dig hitta dina talanger och utveckla dem, så att du kan bli din egen stjärna. Vi är experter på språk och arbetsliv och vi hjälper dig nå dina framtidsmål.

Astar ger dig

· Det bästa bemötandet.
· En egen studieplan.
· En utbildning i samarbete med företag.

Efter din utbildning får du alla förutsättningar att bli en stjärna på arbetsmarknaden och har goda chanser till jobb.