Restaurang & livsmedel

Livsmedelsarbetare, inriktning mot slaktare/styckare

OBS: Detta är en rekryteringsutbildning som startas i samband med företag. För att söka denna utbildning, kontakta din lokala Arbetsförmedling.

På utbildningen lär du dig hur du hanterar kött på bästa sätt, vass skärteknik och livsmedelskunskap. Du får också kunskap om djurens anatomi, köttkvalité och styckningsdetaljernas olika användningsområden. När du är färdigutbildad har du goda utsikter till arbete som styckare, finstyckare eller detaljstyckare eftersom det är ett bristyrke i en ständigt växande bransch.

Klicka här för att läsa mer.

DE HÄR MODULERNA LÄSER DU
Nedanstående moduler ingår i utbildningen. Utbildningens omfattning planeras individuellt. Rikttider och vilka moduler som du ska genomföra planeras i din individuella utbildningsplan, utifrån dina förutsättningar och behov.
Testmodul, rikttid 2 veckor
Kartläggning av förkunskaper
Yrkesorientering och studiestöd
Teoretiska moment och praktiska övningar
Hälsokontroll enligt gällande livsmedelslagstiftning
Teorimodul grund, rikttid 3 veckor
Arbetsmetodik
Arbetsmiljö och säkerhet, systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och bättre arbetsmiljö (BAM)
Ergonomi
Lean-produktion och kvalité
Livsmedelskunskap
Livsmedelshygien
Teorimodul fördjupning, rikttid 3 veckor
Kött kvalité
Kunskap om djurlagens anatomi
Olika djurslag
Ekologisk produktion
Modul företagsförlagd utbildning, rikttid 20 veckor
Inriktningarna formade efter företagets verksamhet och skall förläggas på eller i anslutning till produktionsanläggning
Slakt
Styckning, grovstyckning, finstyckning
Finstyckning, chark i butik eller i anläggning
Rekryteringsutbildning
• I de fall det finns uttalade rekryteringsbehov från ett eller flera branschföretag planeras utbildningen lämpligen tillsammans med företagen.
• I vissa fall kan delar av moduler eller hela moduler med fördel levereras på plats hos rekryterande företag.

Vi hjälper dig!

Kontakta ditt lokala kontor så hjälper vi dig med mer information om utbildningen.


Kontakta:

Arvidsjaur   Jokkmokk   Kalmar   Linköping   Luleå   Mora   Örebro  
Fakta om utbildningen
  • Utbildningstyp:
    Arbetsmarknadsutbildning, Rekryteringsutbildning
  • Utbildningsstart:
  • Utbildningslängd:
    Utbildningens längd styrs av företagets behov.
Ekonomisk kompensation

När du ska gå en arbetsmarknadsutbildning ansöker du om aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning via Arbetsförmedlingen.

En egen stjärna

Vi vet att du är en talang. Vårt uppdrag är att hjälpa dig hitta dina talanger och utveckla dem, så att du kan bli din egen stjärna. Vi är experter på språk och arbetsliv och vi hjälper dig nå dina framtidsmål.

Astar ger dig

· Det bästa bemötandet.
· En egen studieplan.
· En utbildning i samarbete med företag.

Efter din utbildning får du alla förutsättningar att bli en stjärna på arbetsmarknaden och har goda chanser till jobb.