Restaurang & livsmedel

Slaktare/Styckare

Utbildningsort:  
Kalmar  
Lägg grunden för himmelska rätter

Kötthantering är ett av de äldsta hantverken i människans historia och behovet av arbetskraft kommer alltid att finnas. I dagens yrke arbetar du inom livsmedelsindustrin med olika djurslag som ska styckas.

På utbildningen lär du dig hur du hanterar kött på bästa sätt, vass skärteknik och livsmedelskunskap. Du får också kunskap om djurens anatomi, köttkvalité och styckningsdetaljernas olika användningsområden. När du är färdigutbildad får du enkelt jobb som styckare, ­finstyckare eller detaljstyckare eftersom det är ett bristyrke i en ständigt växande bransch.

UtbildningskodInnehållPoäng
De här modulerna läser du
•Arbetsmetodik
•Arbetsmiljö och säkerhet
•Ergonomi
•Livsmedelskunskap
•Livsmedelshygien
•Djurs anatomi
•Styckningsdetaljer
•Köttråvarors kvalitet och egenskaper
•Praktik på ett företag inom branschen

Vi hjälper dig!

Kontakta ditt lokala kontor så hjälper vi dig med mer information om utbildningen.


Kontakta:

Kalmar  
Fakta om utbildningen
  • Utbildningstyp:
    Arbetsmarknadsutbildning
  • Utbildningsstart:

    I samråd med Arbetsförmedlingen samt Norrbottensgården då det är efterfrågan som kommer att styra starterna.

  • Utbildningslängd:
    Utbildningen är på 40 veckor, varav ca 70% av utbildningen sker ute på en arbetsplats.
Ekonomisk kompensation

Du ansöker om aktivitetsstöd, utvecklings-ersättning eller etableringsersättning via Arbetsförmedlingen.

Diplom

När du har läst klart hos Astar får du ett diplom och en yrkesbedömning som bevis på dina yrkeskunskaper. Diplomet har sedan ett stort värde hos arbetsgivare i branschen.

En egen stjärna

Vi vet att du är en talang. Vårt uppdrag är att hjälpa dig hitta dina talanger och utveckla dem, så att du kan bli din egen stjärna. Vi är experter på språk och arbetsliv och vi hjälper dig nå dina framtidsmål.

Astar ger dig

· Det bästa bemötandet.
· En egen studieplan.
· En utbildning i samarbete med företag.

Efter din utbildning får du alla förutsättningar att bli en stjärna på arbetsmarknaden och har goda chanser till jobb.