Allmänna kurser

SFI – Svenska för invandrare

Utbildningsort:  
Linköping  

SFI är en kvalificerad språkutbildning med egen kursplan som är en del av den
kommunala vuxenutbildningen. Eleven kartläggs av kommunen för att bestämma
elevens placering utifrån elevens förkunskaper och tidigare utbildningsnivå.
Utbildningen ska ge språkliga redskap för kommunikation och aktivt deltagande i
vardags-, samhälls- och arbetsliv.
Eleven får utveckla sina förmågor i:

 • att läsa och skriva svenska
 • att tala och samtala på svenska
 • att läsa svenska texter
 • att lyssna och förstå svenska i olika sammanhang
 • uttal
 • att använda relevanta hjälpmedel
 • att anpassa språket till olika mottagare och situationer
 • hur man lär sig språk
 • olika inlärnings- och kommunikationsstrategier för sin fortsatta språkutveckling

SFI studieväg 2 – eleven har genomgått grundskola. Eleven kan läsa och skriva på sitt
eget modersmål. Eleven kan vara studieovan.

SFI studieväg 3 – eleven har som minst gymnasie- eller högre studier. Eleven talar
och skriver obehindrat på modersmålet och har ofta kunskaper inom ytterligare ett
språk. Eleven är mycket studievan.

 

Efter avslutad D-kurs bedöms eleven ha kunskaper i svenska
motsvarande grundskolans åk 9.

Vi hjälper dig!

Kontakta ditt lokala kontor så hjälper vi dig med mer information om utbildningen.


Kontakta:

Linköping  
Fakta om utbildningen
 • Utbildningstyp:
  Klassrum
 • Utbildningsstart:
 • Utbildningslängd:
  500 timmar. Dagtid tar det ca 8 månader att läsa in en kurs då man läser 15 timmar/vecka. Kvällstid tar det ca 12 månader då man läser 6 timmar/vecka.
Ekonomisk kompensation

Utbildningen är skattefinansierad och betalas via skattemedel. Eleverna kan vara
självförsörjande, få etableringsstöd, gå på försörjningsstöd, uppfylla krav på olika
ekonomiska stöd från AF.

SFI berättigar ej för CSN.

En egen stjärna

Vi vet att du är en talang. Vårt uppdrag är att hjälpa dig hitta dina talanger och utveckla dem, så att du kan bli din egen stjärna. Vi är experter på språk och arbetsliv och vi hjälper dig nå dina framtidsmål.

Astar ger dig

· Det bästa bemötandet.
· En egen studieplan.
· En utbildning i samarbete med företag.

Efter din utbildning får du alla förutsättningar att bli en stjärna på arbetsmarknaden och har goda chanser till jobb.