Lokalvård

Lokalvård, hemservice, servicevärd inom vården

Utbildningsort:  
Eskilstuna  

Arbetsmarknadsutbildningen inom lokalvård ger dig den kompetens som krävs för att få anställning inom branschområdet. Under utbildningstiden får du tillgång till ett nätverk av arbetsgivare och arbetsplatskontakter samt kontakt med företag med rekryteringsbehov. Då efterfrågan på utbildad arbetskraft inom lokalvård är stor har du goda utsikter till arbete efter utbildningen.

• Inriktningen lokalvård ger dig kompetens att tex. kontor, skolor, industrier och transporter.
• Inriktningen servicevärd inom vården ger dig kompetens att arbeta inom hemtjänst, äldreboende och andra vårdinrättningar.
• Inriktningen hemservice ger dig kompetens att arbeta med hushållsnäratjänster så som hemstädning, enklare trädgårdsskötsel.
• Inriktningen sanering ger dig kompetens att arbeta inom sanering. (finns enbart i Växjö, Göteborg och Jönköping)
• I samtliga inriktningar ingår arbetsplatsförlagt lärande.

Hur går utbildningen till?

Praktiska och teoretiska moment
I utbildningen får du utveckla de kompetenser och förmågor som efterfrågas i arbetslivet. All teori är kopplad till praktiskt hantverk eller praktiska situationer för att du ska få en förståelse för helheten i utbildningen. Lärarna arbetar med varierande undervisningsformer för att du ska få lära dig på det sätt som passar dig bäst. Förutom praktik och teori får du individuell färdighetsträning samt handledning och studier med stöd av Google for Education. Du arbetar både individuellt och i grupp och ofta med uppgifter och projekt som är inspirerade av lokala arbetsgivare.

APL
APL, arbetsplatsförlagt lärande ingår i samtliga inriktningar, vilket ger dig möjlighet att knyta viktiga kontakter som kan leda till jobb. Tiden för APL är individuell och planeras tillsammans med aktuellt företag.

Google for Education
För att du ska lära dig på bästa sätt använder vi Google for Education, som du kan använda via datorn eller genom appar i telefon eller surftplatta. Här får du tillgång till dina moduler och ett samlat material av bland annat filmer, presentationer och övningar. Till detta får du naturligtvis också läroböcker och annat utbildningsmaterial.

De här modulerna läser du:
Nedanstående moduler ingår i respektive utbildningsinriktning. Utbildningens omfattning planeras individuellt. Rikttider och vilka moduler som du ska genomföra planeras i din individuella utbildningsplan, utifrån dina förutsättningar och behov.

 

De här modulerna läser du:
Nedanstående moduler ingår i respektive utbildningsinriktning. Utbildningens omfattning planeras individuellt. Rikttider och vilka moduler som du ska genomföra planeras i din individuella utbildningsplan, utifrån dina förutsättningar och behov.
Testmodul, rikttid 2 veckor• Kartläggning av förkunskaper • Yrkesorientering och studiebesök • Teoretiska moment och praktiska övningar
Inriktning lokalvård, rikttid 12 veckor• Organisation och ekonomi • Arbetsmiljö och ergonomi • Arbetsplanering och arbetsteknik/metodik • Städredskap – manuella och maskiner • Städmetoder och fönsterputs • Kemisk-tekniska produkter • Materialkännedom, golv- och inredningsmaterial • Service, kvalitet och kundbemötande
Inriktning hemservice, rikttid 11 veckorInriktning hemservice, rikttid 11 veckor • Service och kvalitet • Etik, Jämställdhe, Arbetsmiljö och ergonomi • Organisation och ekonomi • Säkerhet i arbetet • Hushållsnära tjänster
Inriktning servicevärd inom vården, rikttid 10 veckor • Service och kvalitet • Etik och jämställdhet • Städmetoder och städning i vårdmiljö • Patientsäkerhet och hygien • Lagkrav och kontroll av städkvalitet • Kemiska medel • Basal hygien i samband med städning
Inriktning sanering, rikttid 12 veckor -endast på vissa orter! • Service och kvalitet • Organisation och ekonomi • Arbetsmiljö och ergonomi • Jämställdhet • Kemisk-tekniska produkter • Säkerhet och utrustning • Olika saneringsuppdrag • Val av metod, riskanalys, genomförande och uppföljning

Under den inledande test- och grundutbildningen får du en yrkesorientering och en kunskapskartläggning inom lokalvård, hemservice, sanering och servicevärd inom vården samt information om de olika yrkesområdena.

Efter grundutbildningen går du vidare inom någon av de olika yrkesinriktningarna:  I utbildningen varvas teoretiska och praktiska inslag så att du är väl förberedd inför kommande anställning. Arbetsplatsförlagt (APL) lärande är en viktig del i denna utbildning och ingår som en del i samtliga yrkesinriktningar.

Vi hjälper dig!

Kontakta ditt lokala kontor så hjälper vi dig med mer information om utbildningen.


Kontakta:

Eskilstuna  
Fakta om utbildningen
  • Utbildningstyp:
    Arbetsmarknadsutbildning
  • Utbildningsstart:

    Sker i samråd med Arbetsförmedlingen då det är efterfrågan som kommer att styra starterna.

  • Utbildningslängd:
    Från test & kartläggning till SRY-certifikat tar det cirka fyra månader, i detta ingår fyra veckors APL
Ekonomisk kompensation

När du ska gå en arbetsmarknadsutbildning ansöker du om aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning via Arbetsförmedlingen.

Diplom

Certifikat: Efter avklarad utbildning hos Astar tilldelas man ett SRY certifikat, som ett bevis på dina yrkeskunskaper. Certifikatet har sedan ett stort värde hos arbetsgivare i branschen.

En egen stjärna

Vi vet att du är en talang. Vårt uppdrag är att hjälpa dig hitta dina talanger och utveckla dem, så att du kan bli din egen stjärna. Vi är experter på språk och arbetsliv och vi hjälper dig nå dina framtidsmål.

Astar ger dig

· Det bästa bemötandet.
· En egen studieplan.
· En utbildning i samarbete med företag.

Efter din utbildning får du alla förutsättningar att bli en stjärna på arbetsmarknaden och har goda chanser till jobb.