El & Energi

Larm- & Säkerhetstekniker

Hur går utbildningen till?

Kursen är på heltid och det ingår praktiska moment i flertal kurser i utbildningen vilket kräver din närvaro på skolan, datum för praktiska moment för kursen delges i början av varje kurs, i övrig hålls utbildningen på distans.

Vid praktiska moment tillämpas närhetsprincipen tillämpas vilket innebär att du är på plats i Skellefteå eller i Umeå beroende på vart du utgår ifrån.

Du behöver ha tillgång till en dator med internetanslutning.

I utbildningen ingår APL som infaller i slutet. Då följer du den arbetsplatsens arbetstider. Tänk på att kostnader för kurslitteratur och eventuella arbetskläder tillkommer.

Du studerar via Google classroom och skriver slutproven digitalt.

Kurslitteraturen är obligatorisk och den betalar du för själv. För utbildningar inom EL och Energi ersätts ordinarie kurslitteratur med LearnWARE, ett interaktivt utbildningsprogram, samt eget material ifrån lärare.

OBS: LearnWARE är obligatoriskt för elever inom EL och Energi och har en kostnad på 2187,50 SEK. 

UtbildningskodInnehållPoäng
LARLAM0Larm, övervakning och säkerhetssystem
OBS: Måste läsas innan "CCTV-system", "Inbrottslarmssystem", "Brandlarmssystem" och "Passersystem"
100
FÖSSEV01Servicekunskap 1100
LARCCT0CCTV-system100
LARINB0Inbrottslarmsystem100
INSKOM01Kommunikationsnät 1 
OBS: Måste läsas innan "Kommunikationsnät 2"
100
LARBRN0Brandlarmsystem100
INSKOM02Kommunikationsnät 2100
LARPAS0Passersystem100
Totalt800

Praktiska moment ingår i följande kurser:
Nätverkssäkerhet (på APL)
Support och hemservice (på APL)

Fakta om utbildningen
  • Utbildningstyp:
    Distans, Komvux
  • Utbildningsstart:

    Startar i oktober 2023.

  • Utbildningslängd:
    ca 40 veckor
Ekonomisk kompensation

När du går hos oss kan du få lån från CSN.
Du kan söka bidrag och lån, eller enbart bidrag. Läs mer på www.csn.se.

Diplom

När du är klar med utbildningen får du betyg i kurserna och diplom som bevis på dina yrkeskunskaper. Diplomet har ett stort värde hos arbetsgivare i branschen.

En egen stjärna

Vi vet att du är en talang. Vårt uppdrag är att hjälpa dig hitta dina talanger och utveckla dem, så att du kan bli din egen stjärna. Vi är experter på språk och arbetsliv och vi hjälper dig nå dina framtidsmål.

Astar ger dig

· Det bästa bemötandet.
· En egen studieplan.
· En utbildning i samarbete med företag.

Efter din utbildning får du alla förutsättningar att bli en stjärna på arbetsmarknaden och har goda chanser till jobb.