Hotell & Turism

Gästvärd -hotell, turism och besöksnäring

Den här utbildningen är för dig som vill arbeta inom besöksnäringens olika verksamheter inom hotell- och turismanläggningar. Du lär dig att ge andra den bästa servicen och bemötandet.

Utbildningen ger dig kunskaper för att kunna utföra enklare arbetsuppgifter inom hotellanläggningar, våningsservice, servering, lättare köksuppgifter, kunna ge service och bemöta gäster i olika situationer och förståelse för besöksnäringens olika former.

I utbildningen ingår det APL ( arbetsplatsförlagt lärande) vilket innebär att du genomför en del av utbildningen på en arbetsplats. När du gör APL följer du din handledares arbetstider. Du ska vara beredd på att arbeta oregelbundna arbetstider, tidiga morgnar samt sena kvällar och helger.

Utbildningsort

Luleå ( Blomgatan 17 E). APL kan ske på hemorten i möjligaste mån.

 

Branschkunskap inom restaurangMÅTBRC0100
Hygienkunskap HYGHYG0100
Livsmedel och näringskunskapLIVLIV01100
Service och bemötandeSEVSEV01100
BesöksnäringenAKTBEO0100
Frukost- och bufféservering ( APL + teori)SERFRU0100
Logi ( APL + teori )RECLOG0100
Våningsservice 1 ( APL+ teori)VAIVAI01100
Matlagning grund ( tillvalskurs)MALMAL01100
Servering 1 ( tillvalskurs)SERSER01100

Kursinnehåll

Utbildningen omfattar 800 studiepoäng. Om du väljer att läsa extra tillvalskurser kan utbildningen omfatta 1000 poäng.

Vi hjälper dig!

Kontakta ditt lokala kontor så hjälper vi dig med mer information om utbildningen.


Kontakta:

Boden   Kalix   Luleå   Piteå   Älvsbyn  
Fakta om utbildningen
  • Utbildningstyp:
    Komvux
  • Utbildningsstart:

    Information om planerad start, sista ansökningsdag och länk till ansökan, hittar du på vuxenutbildningen i din hemkommun.

  • Utbildningslängd:
    40 veckor . Om du väljer att läsa 2 extra valfria kurser blir utbildningen 50 veckor. Individuell studieplanering tillämpas. Utbildningen bedrivs på heltid och har inga lov.
Ekonomisk kompensation

Utbildningen är berättigad till studiemedel, ansök via Centrala studiestödsnämnden (CSN). Kurslitteratur och personlig skyddsutrustning betalas av eleven. Kontakta Vuxenutbildningens studie- och yrkesvägledare för mer information.

En egen stjärna

Vi vet att du är en talang. Vårt uppdrag är att hjälpa dig hitta dina talanger och utveckla dem, så att du kan bli din egen stjärna. Vi är experter på språk och arbetsliv och vi hjälper dig nå dina framtidsmål.

Astar ger dig

· Det bästa bemötandet.
· En egen studieplan.
· En utbildning i samarbete med företag.

Efter din utbildning får du alla förutsättningar att bli en stjärna på arbetsmarknaden och har goda chanser till jobb.