Försäljning och service

Försäljning och service

Utbildningsort:  
Avesta  

Detta är utbildningarna för dig som vill arbeta inom försäljning och service.  Du kan välja mellan de två yrkespaketen Administration och Handel med sju olika yrkesinriktningar.  Först väljer du basinriktning Administration eller Handel, därefter någon av det olika påbyggnadsinriktningarna som finns.

Inom Administration kan du inrikta dig mot marknadsföring, personaladministration, ekonomi och redovisning eller inköp och logistik. Inom Handel kan du välja att inrikta dig emot lager och logistik, butikssäljare eller säljstöd och företagssäljare. Utbildningen är på totalt 45 veckor och under utbildningen ingår även arbetsplatsförlagt lärande (APL).  Utbildningen är CSN-berättigad.

KurskodInnehållPoäng
Administration bas
ADMADM01Administration 1100
ADMADM02Administration 2100
AFFAÄ00SAffärskommunikation100
FÖRFÖR01Företagsekonomi 1100
INFINF01Information och kommunikation 1100
Inriktningar administration
Påbyggnad mot marknadsföring:
HANHAN0Handel och hållbar utveckling100
INFINF02Information och kommunikation 100
HANORA01 Praktisk marknadsföring 1 100
HANPRA02 Praktisk marknadsföring 2 100
Påbyggnad mot ekonomi och redovisning:
JURAFF0 Affärsjuridik100
FÖRFÖR02 Företagsekonomi 2 100
FÖRRED01 Redovisning 1 100
FÖRRED01 Redovisning 2100
Påbyggnad mot HR-personalassistent:
JURAFF0 Affärsjuridik 100
INFINF02 Information och kommunikation 2 100
LEDLED Ledarskap och organisation 100
ADMPER0 Personaladministration100
Påbyggnad mot inköp:
HANHAN0 Handel och hållbar utveckling 100
INKINK01 Inköp 1100
INKINK02 Inköp 2100
INKLOG01 Logistik 100
Handel bas
HANBRA0 Branschkunskap inom handel 100
HANHAN0 Handel och hållbar utveckling 100
HANPRA01 Praktisk marknadsföring 1 100
FÖSSEV01 Servicekunskap 1 100
FÖSSER02 Servicekunskap 2100
Inriktningar Handel
Påbyggnad mot butikssäljare:
FÖSPER01 Personlig försäljning 1 100
FÖSPER02 Personlig försäljning 2 100
HANHAN00S Handel specialisering 100
UTSUTS01 Utställningsdesign 100
Påbyggnad mot lager och logistik:
HANHAN00S Handel specialisering 100
GODGOD1 Godshantering-Vux 100
INKLOG01 Logistik 1 100
LAGPL00 Plocklagerhantering 100
Påbyggnad mot säljstöd och företagsförsäljning:
FÖRFÖR01 Företagsekonomi 1100
HANHAN00S Handel specialisering 100
INFINF01 Information och kommunikation 1 100
FÖSPER01 Personlig försäljning 100

Vi hjälper dig!

Kontakta ditt lokala kontor så hjälper vi dig med mer information om utbildningen.


Kontakta:

Avesta  
Fakta om utbildningen
 • Utbildningstyp:
  Flex, Klassrum, Komvux
 • Utbildningsstart:

  Startdatum: 17 oktober
  Ansökningsperiod: 28 augusti – 22 september

 • Utbildningslängd:
  500+400 gymnasiepoäng, motsvarar 45 veckors heltidsstudier
Ekonomisk kompensation

När du går hos oss på Astar kan du få lån från CSN. Du kan söka bidrag och lån, eller enbart bidrag. Läs mer på www.csn.se.

Diplom

När du är klar med utbildningen får du betyg i kurserna och diplom som bevis på dina yrkeskunskaper. Diplomet har ett stort värde hos arbetsgivare i branschen.

En egen stjärna

Vi vet att du är en talang. Vårt uppdrag är att hjälpa dig hitta dina talanger och utveckla dem, så att du kan bli din egen stjärna. Vi är experter på språk och arbetsliv och vi hjälper dig nå dina framtidsmål.

Astar ger dig

· Det bästa bemötandet.
· En egen studieplan.
· En utbildning i samarbete med företag.

Efter din utbildning får du alla förutsättningar att bli en stjärna på arbetsmarknaden och har goda chanser till jobb.