VVS & Fastighet

Fastighetsskötare, lärling

Utbildningsort:  
Umeå  

Utbilda dig inom fastighet – med mer praktik än teori!

Här lär du dig att ta hand om miljön i och omkring en fastighet. Vardagen för en fastighetsskötare är oftast väldigt varierande. Du kommer ofta att behöva anpassa ditt planerade arbete pga. oförutsedda händelser. Fastigheter innehåller både tekniska system och människor; det kommer sällan dagar då du inte lär dig något nytt.

Periodvis kan specifika arbetsuppgifter vara i fokus, t.ex. gräsklippning i juni, snöröjning och halkbekämpning vissa dagar/veckor på vintern.

Under utbildningen kommer du att lära känna den miljö som du och din handledare ansvarar för, du kommer att tränas i att se vad som behöver göras innan det leder till problem för hyresgästerna.

Kontakt med människor är något som ofta förekommer och efter utbildningen arbetar du med bostäder, kontor och industrier av olika slag. Med färdigheter inom VVS, el, maskinhantering, bygg, skötsel av växter, kommunikation och en känsla för när du ska anlita entreprenörer utifrån, blir du en nyckel till att såväl hyresgäster som fastigheter mår bra.

Så här studerar du

Utbildningen inleds med en orienteringskurs i två veckor där du får en inblick i vad yrket innebär, följt av kurserna Systemuppbyggnad, Elkraftteknik, Praktisk ellära och Värmelära.

Därefter går du ut på din lärlingsplats. Lärlingsutbildning innebär fyra dagar på lärlingsplats och en dag i skolan/distans. Du ansvarar själv för att skaffa en lärlingsplats, arbetsgivarna tycker alltid att det är bättre att du själv tar kontakt med dem. Skolan och Komvux kan däremot ge råd och hjälpa till med t.ex. kontaktuppgifter.

Din lärare kommer att följa dig under hela din praktikperiod och tillsammans med din handledare på lärlingsplatsen ser de till att du får ta del av alla praktiska delar som ingår i utbildningen.

För mer information om branschen:

Jobba i fastighetsbranschen

UtbildningskodInnehållPoäng
KGYORI11COrienteringskurs 1C50
ELRELF0Elkraftteknik100
SYSSYT0Systemuppbyggnad100
KGYORI1Orienteringskurs Umeå FAS/BO50
ELLPRA0Praktisk ellära100
SYSVÄM0Värmelära100
FASFAS0Fastighetsservice – byggnader100
FASFAE0Fastighetsservice - VVS100
FAFFAS0Fastighetsförvaltning100
VETLUF0Luftbehandling100
VVISAN01Sanitetsteknik 1100
FAFFAT0Fastighetskommunikation 100
YTTYTT0Yttre miljö – anläggningar100
YTTYTR0Yttre miljö – maskiner och verktyg100
VÄXVÄK0Växtkunskap - fastighetsskötsel100
Totalt1400 poäng

Vi hjälper dig!

Kontakta ditt lokala kontor så hjälper vi dig med mer information om utbildningen.


Kontakta:

Umeå  
Fakta om utbildningen
  • Utbildningstyp:
    Komvux, Lärling
  • Utbildningsstart:

    Sista ansök: 2022-08-18 Kursstart 24 oktober

  • Utbildningslängd:
    ca 48 veckor
Ekonomisk kompensation

När du går hos oss kan du få lån från CSN.
Du kan söka bidrag och lån, eller enbart bidrag. Läs mer på www.csn.se.

Diplom

När du är klar med utbildningen får du betyg i kurserna och diplom som bevis på dina yrkeskunskaper. Diplomet har ett stort värde hos arbetsgivare i branschen.

En egen stjärna

Vi vet att du är en talang. Vårt uppdrag är att hjälpa dig hitta dina talanger och utveckla dem, så att du kan bli din egen stjärna. Vi är experter på språk och arbetsliv och vi hjälper dig nå dina framtidsmål.

Astar ger dig

· Det bästa bemötandet.
· En egen studieplan.
· En utbildning i samarbete med företag.

Efter din utbildning får du alla förutsättningar att bli en stjärna på arbetsmarknaden och har goda chanser till jobb.