VVS & Fastighet

Fastighetstekniker

Utbildningsort:  
Malmö  
Utbilda dig inom fastighet! 

Som utbildad fastighetstekniker har du stora möjligheter till ett jobb inom drift, skötsel och underhåll av tekniska system i fastigheter.

I utbildningen varvas teori och praktik och många får jobb direkt efter utbildningen.

Utbildningens innehåll

Utbildningen ger dig de grundläggande kunskaperna som krävs för att jobba som fastighetstekniker. Utbildningen ger kunskaper inom styr- och reglerteknik, installation, felsökning, reparation, drift och underhåll samt förvaltning av fastigheter, tekniska anläggningar och system.

Utbildningen följer Skolverkets rekommendationer på utbildningsplan samt de kvalitetskrav som ställs av Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd – FU.

Som utbildad fastighetstekniker är du specialiserad på att jobba med drift, skötsel och underhåll av tekniska system i både bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter.

KurskodKursnamnPoäng
SYSSYT0Systemuppbyggnad100 p
ELLPRA0Praktisk ellära100 p
SYSVÄM0Värmelära100 p
ELRELF0Elkraftteknik 100 p
FAFFAS0Fastighetsförvaltning100 p
FASFAS0Fastighetsservice – byggnader100 p
FASFAE0Fastighetsservice – VVS100 p
VETLUF0Luftbehandling 100 p
MÄTMÄT0Mät- och reglerteknik100 p
MÄTMÄO0Mät- och styrteknik100 p
MÄTPRR0Programmerbara styrsystem100 p
MÄTDIS0Distribuerade styrsystem100 p
FAIFAS01Fastighetsautomation 100 p
ENTENR0Entreprenörskap100 p
KYARVFKomvuxarbete100 p
Totalt: 1500 poäng
Utbildningens innehåll

Utbildningen ger dig de grundläggande kunskaperna som krävs för att jobba som fastighetstekniker. Utbildningen ger kunskaper inom styr- och reglerteknik, installation, felsökning, reparation, drift och underhåll samt förvaltning av fastigheter, tekniska anläggningar och system.

Utbildningen följer Skolverkets rekommendationer på utbildningsplan samt de kvalitetskrav som ställs av Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd – FU.

Som utbildad fastighetstekniker är du specialiserad på att jobba med drift, skötsel och underhåll av tekniska system i både bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter.

Arbetsplatsförlagt lärande

Teori varvas med praktiska moment under hela utbildningen. De praktiska momenten genomförs under handledning på ett företag, så kallad APL (arbetsplatsförlagt lärande).

Vi hjälper dig!

Kontakta ditt lokala kontor så hjälper vi dig med mer information om utbildningen.


Kontakta:

Malmö  
Fakta om utbildningen
 • Utbildningstyp:
  Komvux
 • Utbildningsstart:

  Startdatum: 15 augusti

  Ansökningsperiod: 18/5 – 15/6

 • Utbildningslängd:
  60 veckors heltidsstudier
Ekonomisk kompensation

När du går hos oss på Astar kan du få lån från CSN. Du kan söka bidrag och lån, eller enbart bidrag. Läs mer på www.csn.se

En egen stjärna

Vi vet att du är en talang. Vårt uppdrag är att hjälpa dig hitta dina talanger och utveckla dem, så att du kan bli din egen stjärna. Vi är experter på språk och arbetsliv och vi hjälper dig nå dina framtidsmål.

Astar ger dig

· Det bästa bemötandet.
· En egen studieplan.
· En utbildning i samarbete med företag.

Efter din utbildning får du alla förutsättningar att bli en stjärna på arbetsmarknaden och har goda chanser till jobb.