VVS & Fastighet

Fastighetstekniker

Utbildningsort:  
Malmö  
Utbilda dig inom fastighet! 

Som utbildad fastighetstekniker har du stora möjligheter till ett jobb inom drift, skötsel och underhåll av tekniska system i fastigheter.

I utbildningen varvas teori och praktik och många får jobb direkt efter utbildningen.

Utbildningens innehåll

Utbildningen ger dig de grundläggande kunskaperna som krävs för att jobba som fastighetstekniker. Utbildningen ger kunskaper inom styr- och reglerteknik, installation, felsökning, reparation, drift och underhåll samt förvaltning av fastigheter, tekniska anläggningar och system.

Utbildningen följer Skolverkets rekommendationer på utbildningsplan samt de kvalitetskrav som ställs av Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd – FU.

Som utbildad fastighetstekniker är du specialiserad på att jobba med drift, skötsel och underhåll av tekniska system i både bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter.

Systemuppbyggnad100 p
Värmelära100 p
Praktisk ellära100 p
Elkraftteknik 100 p
Fastighetsförvaltning100 p
Fastighetsservice – byggnader100 p
Fastighetsservice – VVS100 p
Luftbehandling 100 p
Mät- och reglerteknik100 p
Mät- och styrteknik100 p
Programmerbara styrsystem100 p
Distribuerade styrsystem100 p
Fastighetsautomation 100 p
Entreprenörskap100 p
Komvuxarbete100 p
Totalt: 1500 poäng 100 p
Utbildningens innehåll

Utbildningen ger dig de grundläggande kunskaperna som krävs för att jobba som fastighetstekniker. Utbildningen ger kunskaper inom styr- och reglerteknik, installation, felsökning, reparation, drift och underhåll samt förvaltning av fastigheter, tekniska anläggningar och system.

Utbildningen följer Skolverkets rekommendationer på utbildningsplan samt de kvalitetskrav som ställs av Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd – FU.

Som utbildad fastighetstekniker är du specialiserad på att jobba med drift, skötsel och underhåll av tekniska system i både bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter.

Arbetsplatsförlagt lärande

Teori varvas med praktiska moment under hela utbildningen. De praktiska momenten genomförs under handledning på ett företag, så kallad APL (arbetsplatsförlagt lärande).

Vi hjälper dig!

Kontakta ditt lokala kontor så hjälper vi dig med mer information om utbildningen.


Kontakta:

Malmö  
Fakta om utbildningen
  • Utbildningstyp:
    Komvux
  • Utbildningsstart:

    Startdatum: 10 januari.

  • Utbildningslängd:
    60 veckors heltidsstudier
Ekonomisk kompensation

Ingen ersättning utgår

En egen stjärna

Vi vet att du är en talang. Vårt uppdrag är att hjälpa dig hitta dina talanger och utveckla dem, så att du kan bli din egen stjärna. Vi är experter på språk och arbetsliv och vi hjälper dig nå dina framtidsmål.

Astar ger dig

· Det bästa bemötandet.
· En egen studieplan.
· En utbildning i samarbete med företag.

Efter din utbildning får du alla förutsättningar att bli en stjärna på arbetsmarknaden och har goda chanser till jobb.