El & Energi

Elektriker

Hur går utbildningen till?

Kursen är på heltid och det ingår praktiska moment i flertal kurser i utbildningen vilket kräver din närvaro på skolan, datum för praktiska moment för kursen delges i början av varje kurs, i övrig hålls utbildningen på distans.

Vid praktiska moment tillämpas närhetsprincipen tillämpas vilket innebär att du är på plats i Skellefteå eller i Umeå beroende på vart du utgår ifrån.

Du behöver ha tillgång till en dator med internetanslutning.

I utbildningen ingår APL som infaller i slutet. Då följer du den arbetsplatsens arbetstider. Tänk på att kostnader för kurslitteratur och eventuella arbetskläder tillkommer.

Du studerar via Google classroom och skriver slutproven digitalt.

Kurslitteraturen är obligatorisk och den betalar du för själv. För utbildningar inom EL och Energi ersätts ordinarie kurslitteratur med LearnWARE, ett interaktivt utbildningsprogram, samt eget material ifrån lärare.

Alla inriktningar inom “elektriker” leder till ett ECY certifikat.

OBS: LearnWARE är obligatoriskt för elever inom EL och Energi och har en kostnad på 2187,50 SEK. 

Installationselektriker
KurskodInnehållPoäng
ELRELK0Elektromekanik 100
DAODAT01aDatorteknik 1a 100
ELRELF0Elkraftteknik 
OBS: Måste läsas innan "Elmotorstyrning", "Elinstallationer" och "Belysningsteknik"
100
ELLPRA0Praktisk Ellära
OBS: Måste läsas innan "Elmotorstyrning" och "Belysningsteknik"
100
MEKMEK01Mekatronik 1 100
ENEENE01Energiteknik 1 100
INSELI0Elinstallationer200
INSKOM01Kommunikationsnät 1 100
INSELS0Elmotorstyrning100
FAIFAS01Fastighetsautomation 1100
INSBES0Belysningsteknik100
FÖSSEV01Servicekunskap 1100
LARLAM0Larm, övervakning och säkerhetssystem 100
ADMPER0Komvuxarbete100
Totalt1500
Industrielektriker
KurskodInnehållPoäng
ELRELK0Elektromekanik 100
DAODAT01aDatorteknik 1a 100
ELRELF0Elkraftteknik 
OBS: Måste läsas innan "Elmotorstyrning", "Elinstallationer" och "Belysningsteknik"
100
ELLPRA0Praktisk Ellära 
OBS: Måste läsas innan "Elmotorstyrning" och "Belysningsteknik"
100
MEKMEK01Mekatronik 1 100
ENEENE01Energiteknik 1 100
INSELI0Elinstallationer200
INSKOM01Kommunikationsnät 1 100
INSELS0Elmotorstyrning100
MÄTMÄO0Mät- och styrteknik
OBS: Måste läsas innan "Programmerbara styrsystem"
100
MÄTMÄT0Mät- och reglerteknik100
MÄTDIS0Distribuerade styrsystem100
MÄTPRR0Programmerbara styrsystem100
ADMPER0Komvuxarbete100
Totalt1500
Automationselektriker*
KurskodInnehållPoäng
ELRELK0Elektromekanik 100
MEKMEK01Mekatronik 1 100
ELRELF0Elkraftteknik 
OBS: Måste läsas innan "Elmotorstyrning"
100
ELLPRA0Praktisk Ellära 
OBS: Måste läsas innan "Elmotorstyrning"
100
INSELS0Elmotorstyrning100
MÄTDIS0Distribuerade styrsystem100
MÄTMÄO0Mät- och styrteknik 100
FÖSSEV01Servicekunskap 1100
ELÄELM01Elmätteknik 1100
MÄTPRR0Programmerbara styrsystem100
MÄTMÄT0Mät- och reglerteknik
(Måste läsas innan "Processmätteknik 1" och "Processreglering")
100
PROPRC01Processmätteknik 1100
PROPRE1Processreglering100
FAIFAS01Fastighetsautomation 1100
Totalt1400
Distributionselektriker
ELRELK0Elektromekanik 100
DAODAT01aDatorteknik 1a 100
ELRELF0Elkraftteknik 
OBS: Måste läsas innan "Elinstallationer"
100
ELLPRA0Praktisk Ellära 100
MEKMEK01Mekatronik 1 100
ENEENE01Energiteknik 1 100
INSELI0Elinstallationer100
INSKOM01Kommunikationsnät 1 100
ELDBEY0Belysningsnät100
ELDLÅS0Lågspänningsnät
OBS: Denna alt. "Högspänningsnät" måste läsas innan "Nät- och transformatorstationer" och "Nätunderhållsarbete på luftledningsnät 0,4-24kV")
100
ELDHÖG0Högspänningsnät
OBS: Denna alt. "Lågspänningsnät" måste läsas innan "Nät- och transformatorstationer" och "Nätunderhållsarbete på luftledningsnät 0,4-24kV"
100
ELDNÄT0Nät- och transformatorstationer100
ELDNÄD0Nätunderhållsarbete på luftledningsnät 0,4-24kV100
ADMPER0Komvuxarbete100
Totalt1500

Kursinnehåll beror på inriktning.

*Denna utbildning ersätts med industrielektriker from. Oktober 2023 för dig som söker via Skellefteå eller Umeå. 

Fakta om utbildningen
  • Utbildningstyp:
    Distans, Komvux
  • Utbildningsstart:

    12 augusti 2024. Ansökan öppnar 19 april. Stänger 30 maj.

  • Utbildningslängd:
    Ca. 70 veckor
Ekonomisk kompensation

När du går hos oss kan du få lån från CSN.
Du kan söka bidrag och lån, eller enbart bidrag. Läs mer på www.csn.se.

Diplom

När du är klar med utbildningen får du betyg i kurserna och diplom som bevis på dina yrkeskunskaper. Diplomet har ett stort värde hos arbetsgivare i branschen.

En egen stjärna

Vi vet att du är en talang. Vårt uppdrag är att hjälpa dig hitta dina talanger och utveckla dem, så att du kan bli din egen stjärna. Vi är experter på språk och arbetsliv och vi hjälper dig nå dina framtidsmål.

Astar ger dig

· Det bästa bemötandet.
· En egen studieplan.
· En utbildning i samarbete med företag.

Efter din utbildning får du alla förutsättningar att bli en stjärna på arbetsmarknaden och har goda chanser till jobb.