Barn & Fritid

Barnskötare och elevassistent

Utbildningsort:  
Solna Centrum  
Tänd små stjärnor varje dag

Som barnskötare och elevassistent hjälper du barnen den första biten av vägen i livet. Din uppgift är därför att skapa en trygg och stimulerande vardag för barnen som hjälper dem att utvecklas. Att leka och ge omsorg både inomhus och utomhus är viktiga delar av jobbet. Som barnskötare arbetar du oftast med detta på en förskola. Som elevassistent arbetar du i grundskolan med att hjälpa elever som behöver extra stöd för att kunna följa med i undervisningen. Där kan dina arbetsuppgifter till exempel handla om att ge stöd att hantera läs- och skrivsvårigheter, koncentrationsproblem, psykosociala svårigheter eller olika typer av funktionsnedsättningar. Barn- och fritidsbranschen passar dig som finner glädje i att arbeta med barn och har ett gott tålamod.

Hur går utbildningen till?

Som lärling är du en dag i skolan och fyra dagar ute på en arbetsplats med en utbildad handledare. Du lär dig alltså på en arbetsplats och skapar viktiga kontakter som kan hjälpa dig att få jobb efter utbildningen.

Barnskötare - Elevassistent Bas
KURSKODKURSNAMNPOÄNG
SVESVE01/SVASVA01 Svenska 1 ELLER Svenska som andraspråk 1 100
SAMSAM01a1Samhällskunskap 1a1 100
SOIETN0Etnicitet och kulturmöten 100
GRUGRD0 Grundläggande vård och omsorg 100
HALHAL0Hälsopedagogik100
PEDKOU0Hälsopedagogik100
PEDKOU0Kommunikation100
PEDLÄR0 Lärande och utveckling 100
PEDMÄI0Människors miljöer 100
PEDPED0Pedagogiska teorier och praktiker 100
PEDPEG0 Pedagogiskt ledarskap 100
SPCSPE01Specialpedagogik 1 100
Påbyggnadspaket Barnskötare
PEDBAS0 Barns lärande och växande 100
PEGSKP0 Skapande verksamhet 100
PEGPEA0 Pedagogiskt arbete 200
Påbyggnadspaket Elevassistent
PEDBAS0 Barns lärande och växande 100
OBS: Bor du i Norrort eller Norrtälje kommer det att skilja sig (Ej svenska elr. samhällskunskap ingår ej).

Vi hjälper dig!

Kontakta ditt lokala kontor så hjälper vi dig med mer information om utbildningen.


Kontakta:

Solna Centrum  
Fakta om utbildningen
 • Utbildningstyp:
  Komvux, Lärling
 • Utbildningsstart:

  OBS: Undantag för när ansökan stänger finns, kontakta Amanda.olheden@astar.se för mer info.

  Start: 3 januari 2022 / Ansökan stänger: 7 november 2021

  Start: 14 mars 2022 / Ansökan stänger: 16 januari 2022

  Start: 23 maj 2022 / Ansökan stänger: 27 mars 2022

  Start: augusti 2022 / Ansökan stänger: juli 2022

  Start: oktober 2022 / Ansökan stänger: augusti 2022

 • Utbildningslängd:
  ca 50 veckor
Ekonomisk kompensation

När du går hos oss kan du få lån från CSN.
Du kan söka bidrag och lån, eller enbart bidrag. Läs mer på www.csn.se.

Diplom

När du är klar med utbildningen får du betyg i kurserna och diplom som bevis på dina yrkeskunskaper. Diplomet har ett stort värde hos arbetsgivare i branschen.

En egen stjärna

Vi vet att du är en talang. Vårt uppdrag är att hjälpa dig hitta dina talanger och utveckla dem, så att du kan bli din egen stjärna. Vi är experter på språk och arbetsliv och vi hjälper dig nå dina framtidsmål.

Astar ger dig

· Det bästa bemötandet.
· En egen studieplan.
· En utbildning i samarbete med företag.

Efter din utbildning får du alla förutsättningar att bli en stjärna på arbetsmarknaden och har goda chanser till jobb.