Barn & Fritid

Barnskötare -
kombinera med SFI och SVA

Utbildningsort:  
Borlänge  
Vill du bli barnskötare? Vi erbjuder den första delen inom barnskötar- och elevassistentutbildningen som kombinationsutbildning med svenska.

Du lär dig om barns och ungas utveckling, lärande, behov och deras rättigheter. Du får en förberedelse för arbetet som barnskötare i förskolan.

Utbildningen omfattar 900 gymnasiepoäng. Utbildningen kan därefter byggas på till en fullständig barnskötarutbildning utifrån Skolverkets nationella yrkespaket inom vuxenutbildningen.

Hur går utbildningen till?
INDIVIDUELLT ANPASSADE STUDIER
Utbildningen sker i klassrum och är cirka 90 veckor lång. För att du ska lära dig på bästa sätt anpassas studierna efter varje elev.
APL
Som en del av utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL). APL innebär att vara på en arbetsplats med en handledare. Praktiken är ett bra tillfälle för dig att visa arbetsgivaren dina kunskaper samt knyta kontakter inför stundande arbetsliv.
YRKESFÖRDJUPNING
För att få bättre chanser till jobb finns det efter baspaketet möjlighet att komplettera med Skolverkets nationella yrkesfördjupning, omfattande 500 gymnasiepoäng, till barnskötare och elevassistent.
Kurser som ingår i Barnskötare, baspaket 900 pPOÄNG
Etnicitet och kulturmöten100
Grundläggande vård och omsorg100
Hälsopedagogik100
Kommunikation100
Lärande och utveckling100
Människors miljöer100
Pedagogiska teorier och praktiker100
Pedagogiskt ledarskap100
Specialpedagogik 1100

Utbildningen ger totalt 900 gymnasiepoäng.

Vi hjälper dig!

Kontakta ditt lokala kontor så hjälper vi dig med mer information om utbildningen.


Kontakta:

Borlänge  
Fakta om utbildningen
 • Utbildningstyp:
  Klassrum, Komvux
 • Utbildningsstart:

  17 oktober
  Ansök: 22 augusti-18 spetember

  10 januari
  Ansök: 1 november-28 november

 • Utbildningslängd:
  Ca 90 veckor
Ekonomisk kompensation

Du kan ansöka om CSN-bidrag och/eller lån. Läs mer på www.csn.se där du även gör din ansökan. Utbildningen är kostnadsfri men kostnader för kurslitteratur, arbetskläder och dylikt tillkommer.

En egen stjärna

Vi vet att du är en talang. Vårt uppdrag är att hjälpa dig hitta dina talanger och utveckla dem, så att du kan bli din egen stjärna. Vi är experter på språk och arbetsliv och vi hjälper dig nå dina framtidsmål.

Astar ger dig

· Det bästa bemötandet.
· En egen studieplan.
· En utbildning i samarbete med företag.

Efter din utbildning får du alla förutsättningar att bli en stjärna på arbetsmarknaden och har goda chanser till jobb.