Barn & Fritid

Barn och fritidsprogrammet

Utbildningsort:  
Norrköping  

Efterfrågan på personal inom barnomsorgen kommer att vara stor eftersom barnkullarna blir större samtidigt som många anställda kommer att gå i pension de närmaste åren.
Det här innebär att jobbmöjligheterna är mycket goda i hela landet. Utbildningen passar dig som tycker om att arbeta med barn.
Du är lugn, har tålamod och stimuleras av att ge barnen en trygg och stimulerande vistelse på förskolan.
Det är en fördel om du har konstnärligt eller pedagogiskt intresse.

KURSKOD KURSNAMNPOÄNG
KGYORI11D Orienteringskurs 100
PEDKOU0 Kommunikation100
PEDLÄR0 Lärande och utveckling 100
PEDMÄI0 Människors miljöer 100
HALHAL0 Hälsopedagogik 100
PEDPEG0 Pedagogiskt ledarskap100
Fristående kurser
PEDKOU0Kommunikation100
PEDLÄR0 Lärande och utveckling100
PEDMÄI0 Människors miljöer 100
HALHAL0 Hälsopedagogik100
PEDPEG0Pedagogiskt ledarskap 100
PEGSKP0 Skapande verksamhet100
SPCSPE01 Specialpedagogik 1100
SPCSPE02 Specialpedagogik 2100
PEDBAS0 Barns lärande och växande100
PEDPED0Pedagogiska teorier och praktik100
SOIETN0 Etnicitet och kulturmöten100
SOIUNG0 Ungdomskulturer 100
PSKPSY01Psykologi 150
PSKPSY02B Psykologi 2b50
HALKOC0 Kost och hälsa100
FRTFRD0 Fritids- och idrottskunskap100
Tillvalskurs
KVARBFKomvuxarbete 100

Vi hjälper dig!

Kontakta ditt lokala kontor så hjälper vi dig med mer information om utbildningen.


Kontakta:

Norrköping  
Fakta om utbildningen
 • Utbildningstyp:
  Distans, Klassrum, Komvux
 • Utbildningsstart:

  Ansökan öppen v 42-46
  start v 2

  Ansökan öppen v 19-22
  Start v 32

 • Utbildningslängd:
  ca 3 terminer
Ekonomisk kompensation

När du går hos oss kan du få lån från CSN.
Du kan söka bidrag och lån, eller enbart bidrag. Läs mer på www.csn.se.

En egen stjärna

Vi vet att du är en talang. Vårt uppdrag är att hjälpa dig hitta dina talanger och utveckla dem, så att du kan bli din egen stjärna. Vi är experter på språk och arbetsliv och vi hjälper dig nå dina framtidsmål.

Astar ger dig

· Det bästa bemötandet.
· En egen studieplan.
· En utbildning i samarbete med företag.

Efter din utbildning får du alla förutsättningar att bli en stjärna på arbetsmarknaden och har goda chanser till jobb.