Barn & Fritid

Barnskötare/elevassistent

Utbildningsort:  
Västerås  

Barnskötare

Barnskötare är ett betydelsefullt och viktigt jobb. Du kan jobba på förskola, skola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet för barn, där du skapar trygghet och trivsel samt stöttar barn i deras lärande. Vanliga arbetsuppgifter är att hålla samlingar, pyssla och leda olika aktiviteter såsom sånger, sagor och lekar.

Det råder stor brist på barnskötare. Efter utbildningen har du alltså mycket stora chanser att få jobb. Så vad väntar du på? Ta första steget mot en spännande och meningsfull karriär med mängder av jobbmöjligheter redan i dag!

Elevassistent

Elevassistent är ett meningsfullt och viktigt jobb med stora jobbmöjligheter. Varje dag hjälper du barn och unga nå sina mål. Du är helt enkelt med och formar framtiden.

Som elevassistent arbetar du tillsammans med pedagoger för att stötta elever med särskilda behov. Det kan till exempel gälla läs- och skrivsvårigheter, problem med koncentrationen eller funktionsnedsättningar. Vanliga arbetsuppgifter är att hjälpa elever med skoluppgifter, anpassa undervisningsmaterial och vara ett extra stöd i klassrummet.

Hur går utbildningen till?

Du får träna på det du lär dig via böcker genom praktiska övningar.
Du gör även praktik på en arbetsplats – APL genomförs under utbildningen, rikttid är 15% av utbildningstiden cirka 10 veckor.

KursKurskodPoäng
Etnicitet och kulturmötenSOIETN0100
KommunikatonPEDKOU0100
Människors miljöerPEDMÄI0100
Lärande och utvecklingPEDLÄR0100
Svenska 1SVESVE01100
eller
Svenska som andraspråk 1SVASVA01100
Pedagogiskt ledarskapPEDMÄI0100
Pedagogiska teorier och praktikerPEDPED0100
Grundläggande vård och omsorgGRUGRD0100
Specialpedagogik 1SPCSPE01100
HälsopedagogikHALHAL0100
Barns lärande och växande PEDBAS0100
Pedagogiskt arbetePEDPED0200
Specialpedagogik 2SPCSPE02100
eller
Skapande verksamhetPEDSKP0100
KomvuxarbeteGYARBF100

Vi hjälper dig!

Kontakta ditt lokala kontor så hjälper vi dig med mer information om utbildningen.


Kontakta:

Västerås  
Fakta om utbildningen
 • Utbildningstyp:
  Distans, Fjärr
 • Utbildningsstart:

  2024-01-02
  Ansökan öppnar: 2023-10-06
  Ansökan stänger: 2023-11-09

  2024-03-18
  Ansökan öppnar: 2023-12-22
  Ansökan stänger: 2024-01-25

  2024-08-05
  Ansökan öppnar: 2024-05-10
  Ansökan stänger: 2024-06-13

  2024-10-21
  Ansökan öppnar: 2024-07-26
  Ansökan stänger: 2024-08-29

 • Utbildningslängd:
  75 veckor
Ekonomisk kompensation

När du går hos oss kan du få lån från CSN.
Du kan söka bidrag och lån, eller enbart bidrag. Läs mer på www.csn.se.

En egen stjärna

Vi vet att du är en talang. Vårt uppdrag är att hjälpa dig hitta dina talanger och utveckla dem, så att du kan bli din egen stjärna. Vi är experter på språk och arbetsliv och vi hjälper dig nå dina framtidsmål.

Astar ger dig

· Det bästa bemötandet.
· En egen studieplan.
· En utbildning i samarbete med företag.

Efter din utbildning får du alla förutsättningar att bli en stjärna på arbetsmarknaden och har goda chanser till jobb.