Allmänna kurser

Allmänna ämnen

Utbildningsort:  
Norrköping  
Hur går utbildningen till?

GOOGLE FOR EDUCATION
För att du ska lära dig på bästa sätt använder vi Google for Education, som du kan använda via datorn eller genom appar i telefon eller surfplatta. Här får du tillgång till dina kurser och ett samlat material av bland annat filmer, presentationer och övningar. Till detta får du naturligtvis också läroböcker och annat utbildningsmaterial.

TALENT TOOL
Med vårt talangverktyg hittar du både dina synliga och dolda talanger. Verktyget hjälper dig och din lärare att anpassa undervisningen utifrån ditt sätt att lära samt matcha dig mot eventuell APL-plats och kommande arbetsgivare.

INDIVIDUELLT ANPASSADE STUDIER:
Hos oss får du en individuell studieplan och vi stöttar sig hela vägen mot dina individuella mål.

KURSNAMNKURSKODPOÄNG
Engelska 5ENGENG05 100
Svenska som andraspråk 1SVASVA01 100
Svenska som andraspråk 3SVASVA03 100

Vi hjälper dig!

Kontakta ditt lokala kontor så hjälper vi dig med mer information om utbildningen.


Kontakta:

Norrköping  
Fakta om utbildningen
 • Utbildningstyp:
  Klassrum
 • Utbildningsstart:

  * Kursperiod 1 (vecka 2-11). Ansökningsperiod
  vecka 42-46.

  * Kursperiod 2 (vecka 12-21). Ansökningsperiod
  vecka 2-8.

  * Kursperiod 3 (vecka 22-31). Ansökningsperiod
  vecka 12-18.

  * Kursperiod 4 (vecka 32-41). Ansökningsperiod
  vecka 19-22.

  * Kursperiod 5 (vecka 42-51). Ansökningsperiod
  vecka 29-38.

 • Utbildningslängd:
  Utbildningen är individuell och vi utarbetar den studietakt som passar dig.
Ekonomisk kompensation

Våra kurser är kostnadsfria och berättigar till studiemedel hos CSN. Du kan ansöka om CSN-bidrag och/eller lån. Läs mer på www.csn.se där du även gör din ansökan. Kostnader som kan tillkomma för utbildningen är kurslitteratur och dylikt. I övrigt är utbildningen kostnadsfri.

En egen stjärna

Vi vet att du är en talang. Vårt uppdrag är att hjälpa dig hitta dina talanger och utveckla dem, så att du kan bli din egen stjärna. Vi är experter på språk och arbetsliv och vi hjälper dig nå dina framtidsmål.

Astar ger dig

· Det bästa bemötandet.
· En egen studieplan.
· En utbildning i samarbete med företag.

Efter din utbildning får du alla förutsättningar att bli en stjärna på arbetsmarknaden och har goda chanser till jobb.