Aktivitetsbaserade utredningsplatser (ABU)

Aktivitetsbaserade utredningsplatser (ABU)

Utbildningsort:  
Huddinge  
Aktivitetsbaserade utredningsplatser (ABU)

Syftet med ABU är att ge deltagaren insikt och kännedom om sina resurser och begränsningar relaterat till olika arbetssituationer. Under utredningen testas deltagarens färdigheter och begränsningar i olika arbetsliknande uppgifter. Tjänsten köps av arbetsförmedlingen som sedan använder sig av utredningens resultat för att matcha deltagaren mot arbeten på arbetsmarknaden.

Tjänsten riktar sig till personer med eller utan kända funktionsnedsättningar som behöver få sina resurser och begränsningar utredda inför fortsatt matchning mot arbete.  Till exempel om personen varit arbetssökande länge eller har begränsad arbetslivserfarenhet. Det kan även vara deltagare som har bristande kunskaper om sina funktionsbegränsningar i relation till arbete.

Utredningen sker i arbetsliknande uppgifter i en tillrättalagd miljö. Arbetsterapeuten observerar deltagarens utförande och redovisar resultatet till arbetsförmedlingen.

Uppgifterna består av administrativa uppgifter, lageruppgifter, hushållsnära tjänster och produktionsuppgifter. Arbetsterapeutens uppgift är att instruera och handleda deltagaren, anpassa omgivande faktorer med exempelvis arbetstekniska hjälpmedel, öka/bibehålla deltagarens motivation, stödja och uppmärksamma om aktiviteten inte fungerar.

Innan deltagaren börjar kommer det med arbetsterapeut/fysioterapeut från arbetsförmedlingen på studiebesök. I mitten av utredningen utförs ett uppföljningssamtal och utredningen avslutas med avslutningssamtal.

Utredningens längd varierar mellan 4 – 6 veckor. Deltagaren kommer varje dag och arbetstiden anpassas utifrån deltagarens förmåga.

Kontaktpersoner:
Huddinge

Nur Abbas
Arbetsterapeut
Tel: 073-6138971
nur.abbas@astar.se

 

Vi hjälper dig!

Kontakta ditt lokala kontor så hjälper vi dig med mer information om utbildningen.


Kontakta:

Huddinge  
Fakta om utbildningen
  • Utbildningstyp:
    Aktivitetsbaserade utredningsplatser (ABU)
  • Utbildningsstart:
  • Utbildningslängd:
    Mer info från kontaktperson för din ort
Ekonomisk kompensation

Ingen ersättning utgår

En egen stjärna

Vi vet att du är en talang. Vårt uppdrag är att hjälpa dig hitta dina talanger och utveckla dem, så att du kan bli din egen stjärna. Vi är experter på språk och arbetsliv och vi hjälper dig nå dina framtidsmål.

Astar ger dig

· Det bästa bemötandet.
· En egen studieplan.
· En utbildning i samarbete med företag.

Efter din utbildning får du alla förutsättningar att bli en stjärna på arbetsmarknaden och har goda chanser till jobb.