Succé för utbildningen till fastighetsskötare och bovärd

Skellefteå har växtvärk. Med mängder av nybyggnationer ökar behovet av arbetskraft – något som blivit en lycka för eleverna på Astars utbildning till fastighetsskötare/bovärd. I den senaste avgångsklassen fick 100 procent jobb direkt efter utbildningen.
 Framtiden inom yrket ser ljus ut, säger Rei Saari som bytte bana från montör till fastighetstekniker och som nu fått jobb på Skellefteå kommun.

Rei Saari, 41, har tidigare arbetat som montör. Under pandemin blev Rei, likt många andra, permitterad vilket blev startskottet för att börja fundera på en ny yrkesbana. Valet föll då på Astars utbildning till Fastighetsskötare/Bovärd. När han sökte utbildningen var målet att han skulle få ett jobb, vilket han lyckades med redan innan han gått klart sin utbildning. 

– Jag såg att Skellefteå kommun hade ute en tjänst som fastighetstekniker och sökte tjänsten medan jag fortfarande gick utbildningen. När jag fick veta att jobbet var mitt så kom jag och arbetsgivaren överens om att jag skulle ha min slutgiltiga APL i Bergsbyn, där jag då även skulle bli kvar när jag gått klart min utbildning.  

Lär sig ute på en arbetsplats
På Astars utbildning till fastighetsskötare och bovärd är du som elev ute på APL (arbetsplatsförlagt lärande) mer än 50 procent av den totala studietiden. Detta var något som lockade Rei Saari. 

– Eftersom jag har dyslexi passade den här utbildningen mig bra, det är mycket praktiska moment ute på en verklig arbetsplats och man lär sig på ett bättre sätt om man får utöva momenten fysiskt än om man ska läsa mycket i en bok, säger han.  

Kursdeltagarna läser först teori under en tvåmånadersperiod innan de går ut på APL. Under utbildningens gång varvas sedan APL och teori, samt prov efter avslutad kurs. 

100 procent fick jobb direkt
Skellefteå är en stad på frammarsch just nu. I staden syns byggen nästintill vart man än tittar, vilket vittnar om att jobbmöjligheterna inom branschen är goda. Rei Saaris klass som hade sin examen för drygt två veckor sedan gick samtliga elever ut i jobb.  

Vad vill du säga till dem som funderar på att gå utbildningen?
– Jag vill bara säga kör, ta det, för det är kul! Framtiden inom yrket ser ljus ut.  

Text och foto: Nandini Burman, anställd på Astar AB