Svenska för invandrare

Bli en stjärna i svenska språket! – finns i Västerås, Borlänge, Linköping och Jönköping

SFI är grundläggande utbildning i svenska för vuxna med ett annat modersmål än svenska. SFI-undervisning finns på flera olika nivåer, vilken nivå du ska läsa på avgörs utifrån din utbildningsbakgrund och genom ett test.

Astar är en skola för dig som är intresserad av att lära dig svenska så snabbt och så bra som möjligt. Vi har jobbat länge med SFI. Vi vet hur viktigt det är för dig som elev att ha en bra lärare och en tydlig struktur på din utbildning samtidigt som du har roligt när du går i skolan!

Mer information?

Ring oss 010-43 44 000 eller kontakta oss via mejl.

Mejla oss!

SFI på Astar ger dig många möjligheter*


Studier på din nivå

Vi har utbildningar för nybörjare och för de som kommit längre med det svenska språket. Vi erbjuder alla studievägar (1,2,3) och alla kurser (A B C D) .

Flexibelt schema

Vi hjälper dig att hitta ett flexibelt schema som passar dig och din familj. Du kan till exempel välja att läsa på dagtid, kvällstid, flexibelt eller på heltid. Du kan också gå på intensivsvenska.

Studiebesök

Under utbildningen besöker du olika företag och organisationer. Du får upptäcka vårt samhälle och samtidigt träna på att tala svenska.

Språkpraktik

Vi hjälper dig att hitta en praktikplats där du kan träna på att tala svenska. På din språkpraktik får du också testa ett yrke och har möjlighet att få nya kontakter från svenskt näringsliv.

Datorer

Vi har moderna datorer som du och din lärare använder i språkundervisningen.

Extra stöd

Astar har lärare som talar flera språk. Du kan få extra stöd och hjälp på ditt modersmål.

*Obs! Utbudet kan skilja sig mellan orterna, kontakta oss för mer information.

Vanliga frågor

Går det snabbt?

Tillsammans med dig gör vi en individuell studieplan. Vi gör även veckoplanering för att du ska nå dina mål snabbt. Det gör att du blir klar i den takt du vill och kan snabbt gå vidare till nästa steg.

När startar utbildningen?

Kontakta vuxenutbildningen på din ort för information om när kursen startar.