Prövningar

Stockholm

Prövning

Har du goda kunskaper i ett ämne men saknar betyg kan du göra en prövning hos oss. Du kan även göra en prövning för att höja ditt betyg på en kurs du läst. I vardagligt tal kallas att göra en prövning också att tenta av ett ämne eller kurs.

En prövning innebär att du på egen hand läser in en hel kurs för att sedan göra en prövning. En prövning är ofta ett skriftligt och ett muntligt prov i ämnet. Du blir bedömd utifrån kunskapskraven i kursplanen för ämnet. När du gjort prövningen får du ett betyg.

Vi erbjuder prövningar i alla grundläggande ämnen, gymnasiala ämnen samt kurser som ingår i vårat kursutbud.

Betygsmål och kriterier hittar du på Skolverkets hemsida Skolverket Prövning. Max 200 poäng per individ prövas vid varje tillfälle. Det finns ett begränsat antal platser. Vid prövningen måste du identifiera dig med giltig legitimation.

Hitta ditt ämne för prövning här

Administration 1
Administration 2
Affärsjuridik
Affärskommunikation
Affärsutveckling och ledarskap
Entreprenörskap
Entreprenörskap och företagande
Företagsekonomi 1
Företagsekonomi 2
Företagsekonomi specialisering
Grafisk kommunikation 1
Information och kommunikation 1
Information och kommunikation 2
Inköp 1
Inköp 2
Intern och extern kommunikation
Ledarskap och organisation
Logistik 1
Marknadsföring
Näthandel 1
Näthandel 2
Personaladministration
Personlig försäljning 1
Personlig försäljning 2
Praktisk marknadsföring 1
Praktisk marknadsföring 2
Programhantering
Redovisning 1
Redovisning 2
Servicekunskap
Konferens och evenemang
Logi
Barns lärande och växande
Etik och människans livsvillkor
Etnicitet och kulturmöten
Kommunikation
Lärande och utveckling
Människors miljöer
Pedagogiska teorier och praktiker
Pedagogiskt arbete
Pedagogiskt ledarskap
Skapande verksamhet
Akutsjukvård
Friskvård och hälsa
Hemsjukvård
Hälsopedagogik
Kost, måltid och munhälsa
Medicin 1
Medicin 2
Palliativ vård
Psykiatri 1
Psykiatri 2
Räddningsmedicin
Rättspsykiatri
Samhällsbaserad psykiatri
Socialpedagogik
Specialpedagogik 1
Specialpedagogik 2
Vård och omsorg vid demenssjukdom
Vård- och omsorgsarbete 1
Vård- och omsorgsarbete 2
Äldres hälsa och livskvalitet
Naturkunskap 1a1
Naturkunskap 1a2
Samhällskunskap 1a1
Samhällskunskap 1a2
Historia 1a1
Historia 1a2
Psykologi 1
Psykologi 2a
Psykologi 2b
Religionskunskap 1
Religionskunskap 2
Filosofi 1
Filosofi 2
Fysik 1b2
Matematik 1a
Matematik 1b
Matematik 1c
Matematik 2a
Matematik 2b
Matematik 2c
Matematik 3b
Matematik 3c
Matematik 4
Matematik 5
Engelska 5
Engelska 6
Engelska 7
Svenska som andraspråk 1
Svenska som andraspråk 2
Svenska som andraspråk 3
Svenska 1
Svenska 2
Svenska 3
Naturkunskap 1b
Naturkunskap 2
Samhällskunskap 1b
Samhällskunskap 2
Samhällskunskap 3
Internationell ekonomi
Internationella relationer
historia 1b
Geografi 1
Geografi 2
Fysik 1a
Fysik 1b1
Fysik 2
Biologi 1
Biologi 2
Teknik 1
Kemi 1
Kemi 2
Engelska, grundläggande delkurs 1
Engelska, grundläggande delkurs 2
Engelska, grundläggande delkurs 3
Engelska, grundläggande delkurs 4
Matematik, grundläggande delkurs 1
Matematik, grundläggande delkurs 2
Matematik, grundläggande delkurs 3
Matematik, grundläggande delkurs 4
Samhällskunskap, klassrum, dag
Svenska som andraspråk, grundläggande delkurs 2
Svenska som andraspråk, grundläggande delkurs 3
Svenska som andraspråk, grundläggande delkurs 4
Svenska, grundläggande delkurs 2
Svenska, grundläggande delkurs 3
Svenska, grundläggande delkurs 4

Viktig information om prövningar hos oss

Prövningen kostar 500 kr och är en administrativ avgift & anmälan är bindande (även kursvalet är bindande).
Om administrationsavgiften INTE har kommit in till oss innan sista betalningsdag så förlorar du din plats till prövningen.
Avgiften återbetalas inte och går inte att flytta till ett annat tillfälle. Om skolan behöver ställa in prövningstillfället med anledning av smittspridningen av covid-19 återbetalas avgiften.
Information om hur du betalar avgiften får du i ett e-postmeddelande när din anmälan är bekräftad.
Prövningen är kostnadsfri endast om du har fått F sedan innan via en vuxenutbildning (du bifogar betyget i din anmälan.)
Avgiften återbetalas/makuleras ej vid återbud eller om du uteblir från prövningstillfället.
Exakt datum för din anmälda prövning skickas ut ca 2 veckor innan prövningstillfället. Det är ett fast provdatum, provtiden går ej att ändra.
Om man uteblir vid provtillfället så får man tyvärr inte en ny chans att skriva provet.
Om man kommer för sent till provtillfället så dras den tiden av från den totala provtiden, d.v.s. man får inte sitta längre tid p.g.a. försening.
Ingen handledning eller kontakt med lärare inför prövningar ingår.

Så ansöker du till prövning

Du ansöker till prövning den bestämda anmälningsveckan genom att fylla i anmälan till prövning digitalt på den här sidan.

Om du blir antagen meddelas du veckan efter ansökningsperioden, du får därefter vidare information om bland annat rekommenderad kurslitteratur samt hur prövningens upplägg ser ut, var och när examinationen kommer att genomföras.

Kurskod hittar du på skolverket.se

Vi kontaktar dig när vi mottagit din anmälan.

Hitta ditt ämne för prövning här

Administration 1
Administration 2
Affärsjuridik
Affärskommunikation
Affärsutveckling och ledarskap
Entreprenörskap
Entreprenörskap och företagande
Företagsekonomi 1
Företagsekonomi 2
Företagsekonomi specialisering
Grafisk kommunikation 1
Information och kommunikation 1
Information och kommunikation 2
Inköp 1
Inköp 2
Intern och extern kommunikation
Ledarskap och organisation
Logistik 1
Marknadsföring
Näthandel 1
Näthandel 2
Personaladministration
Personlig försäljning 1
Personlig försäljning 2
Praktisk marknadsföring 1
Praktisk marknadsföring 2
Programhantering
Redovisning 1
Redovisning 2
Servicekunskap
Konferens och evenemang
Logi
Barns lärande och växande
Etik och människans livsvillkor
Etnicitet och kulturmöten
Kommunikation
Lärande och utveckling
Människors miljöer
Pedagogiska teorier och praktiker
Pedagogiskt arbete
Pedagogiskt ledarskap
Skapande verksamhet
Akutsjukvård
Friskvård och hälsa
Hemsjukvård
Hälsopedagogik
Kost, måltid och munhälsa
Medicin 1
Medicin 2
Palliativ vård
Psykiatri 1
Psykiatri 2
Räddningsmedicin
Rättspsykiatri
Samhällsbaserad psykiatri
Socialpedagogik
Specialpedagogik 1
Specialpedagogik 2
Vård och omsorg vid demenssjukdom
Vård- och omsorgsarbete 1
Vård- och omsorgsarbete 2
Äldres hälsa och livskvalitet
Naturkunskap 1a1
Naturkunskap 1a2
Samhällskunskap 1a1
Samhällskunskap 1a2
Historia 1a1
Historia 1a2
Psykologi 1
Psykologi 2a
Psykologi 2b
Religionskunskap 1
Religionskunskap 2
Filosofi 1
Filosofi 2
Fysik 1b2
Matematik 1a
Matematik 1b
Matematik 1c
Matematik 2a
Matematik 2b
Matematik 2c
Matematik 3b
Matematik 3c
Matematik 4
Matematik 5
Engelska 5
Engelska 6
Engelska 7
Svenska som andraspråk 1
Svenska som andraspråk 2
Svenska som andraspråk 3
Svenska 1
Svenska 2
Svenska 3
Naturkunskap 1b
Naturkunskap 2
Samhällskunskap 1b
Samhällskunskap 2
Samhällskunskap 3
Internationell ekonomi
Internationella relationer
historia 1b
Geografi 1
Geografi 2
Fysik 1a
Fysik 1b1
Fysik 2
Biologi 1
Biologi 2
Teknik 1
Kemi 1
Kemi 2
Engelska, grundläggande delkurs 1
Engelska, grundläggande delkurs 2
Engelska, grundläggande delkurs 3
Engelska, grundläggande delkurs 4
Matematik, grundläggande delkurs 1
Matematik, grundläggande delkurs 2
Matematik, grundläggande delkurs 3
Matematik, grundläggande delkurs 4
Samhällskunskap, klassrum, dag
Svenska som andraspråk, grundläggande delkurs 2
Svenska som andraspråk, grundläggande delkurs 3
Svenska som andraspråk, grundläggande delkurs 4
Svenska, grundläggande delkurs 2
Svenska, grundläggande delkurs 3
Svenska, grundläggande delkurs 4

Datum för prövning

Tider för prövning i Solna centrum gäller grundläggande ämnen, gymnasiala/allmänna ämnen samt de kurser som redan ingår i vårat kursutbud.

Solna Centrum 2021

Ansökning vecka 40
Prövning vecka 45

Tider för prövning i Solna Tomteboda gäller endast kurser som ingår i vårat kursutbud. Det är då kurser inom Restaurang & Livsmedel samt Bageri & Konditori.

Tomteboda 2021

Ansökan vecka 24
Prövning vecka 30

Ansökan vecka 34
Prövning vecka 40

Fyll i anmälan till prövning

Frågor gällande kommande prövningar besvaras under ansökningsveckorna.  Fyll i anmälan nedan.

  Ditt namn

  Ditt personnummer

  Din gatuadress (ev. co adress)

  Fyll i din ort

  Ditt telefonnummer

  Din e-post

  Har du studerat på Astar tidigare?

  Jag vill anmäla mig till kurs:

  Kurskod/Kurskoder (du kan alltid hitta kurskod hos skolverket.se)

  Betyg från GY skola

  Betyg från Komvux

  Du som ska göra en F-prövning och har läst kursen på en annan skola måste vid anmälan till prövning bifoga en kopia på ditt betyg i kursen. Klicka på välj fil för att ladda upp kopia på betyg.

  Vi kontaktar dig när vi mottagit din anmälan.