Prövningar

Stockholm

Prövning

Har du goda kunskaper i ett ämne men saknar betyg kan du göra en prövning hos oss. Du kan även göra en prövning för att höja ditt betyg på en kurs du läst. I vardagligt tal kallas att göra en prövning också att tenta av ett ämne eller kurs.

En prövning innebär att du på egen hand läser in en hel kurs för att sedan göra en prövning. En prövning är ofta ett skriftligt och ett muntligt prov i ämnet. Du blir bedömd utifrån kunskapskraven i kursplanen för ämnet. När du gjort prövningen får du ett betyg.

Vi erbjuder prövningar i alla grundläggande ämnen, gymnasiala ämnen samt kurser som ingår i vårat kursutbud.

Betygsmål och kriterier hittar du på Skolverkets hemsida Skolverket Prövning. Max 200 poäng per individ prövas vid varje tillfälle. Det finns ett begränsat antal platser. Vid prövningen måste du identifiera dig med giltig legitimation.

Hitta ditt ämne för prövning här

Administration 1
Administration 2
Affärsjuridik
Affärskommunikation
Affärsutveckling och ledarskap
Entreprenörskap
Entreprenörskap och företagande
Företagsekonomi 1
Företagsekonomi 2
Företagsekonomi specialisering
Grafisk kommunikation 1
Information och kommunikation 1
Information och kommunikation 2
Inköp 1
Inköp 2
Intern och extern kommunikation
Ledarskap och organisation
Logistik 1
Marknadsföring
Näthandel 1
Näthandel 2
Personaladministration
Personlig försäljning 1
Personlig försäljning 2
Praktisk marknadsföring 1
Praktisk marknadsföring 2
Programhantering
Redovisning 1
Redovisning 2
Servicekunskap
Konferens och evenemang
Logi
Barns lärande och växande
Etik och människans livsvillkor
Etnicitet och kulturmöten
Kommunikation
Lärande och utveckling
Människors miljöer
Pedagogiska teorier och praktiker
Pedagogiskt arbete
Pedagogiskt ledarskap
Skapande verksamhet
Hälsopedagogik
Psykiatri 1
Psykiatri 2
Räddningsmedicin
Rättspsykiatri
Socialpedagogik
Specialpedagogik 1
Specialpedagogik 2
Anatomi och fysiologi 1
Anatomi och fysiologi 2
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2
Gerontologi och geriatrik
Hälso- och sjukvård 1
Hälso- och sjukvård 2
Omvårdnad 1
Omvårdnad 2
Social omsorg 1
Social omsorg 2
Naturkunskap 1a1
Naturkunskap 1a2
Samhällskunskap 1a1
Samhällskunskap 1a2
Historia 1a1
Historia 1a2
Psykologi 1
Psykologi 2a
Psykologi 2b
Religionskunskap 1
Religionskunskap 2
Filosofi 1
Filosofi 2
Fysik 1b2
Matematik 1a
Matematik 1b
Matematik 1c
Matematik 2a
Matematik 2b
Matematik 2c
Matematik 3b
Matematik 3c
Matematik 4
Matematik 5
Engelska 5
Engelska 6
Engelska 7
Svenska som andraspråk 1
Svenska som andraspråk 2
Svenska som andraspråk 3
Svenska 1
Svenska 2
Svenska 3
Naturkunskap 1b
Naturkunskap 2
Samhällskunskap 1b
Samhällskunskap 2
Samhällskunskap 3
Internationell ekonomi
Internationella relationer
historia 1b
Geografi 1
Geografi 2
Fysik 1a
Fysik 1b1
Fysik 2
Biologi 1
Biologi 2
Teknik 1
Kemi 1
Kemi 2
Engelska, grundläggande delkurs 1
Engelska, grundläggande delkurs 2
Engelska, grundläggande delkurs 3
Engelska, grundläggande delkurs 4
Matematik, grundläggande delkurs 1
Matematik, grundläggande delkurs 2
Matematik, grundläggande delkurs 3
Matematik, grundläggande delkurs 4
Samhällskunskap, klassrum, dag
Svenska som andraspråk, grundläggande delkurs 2
Svenska som andraspråk, grundläggande delkurs 3
Svenska som andraspråk, grundläggande delkurs 4
Svenska, grundläggande delkurs 2
Svenska, grundläggande delkurs 3
Svenska, grundläggande delkurs 4

Viktig information om prövningar hos oss

Prövningen kostar 500 kr och är en administrativ avgift & anmälan är bindande (även kursvalet är bindande). Har du slutfört din utbildning i gymnasieskolan och har fått ett examensbevis eller ett studiebevis under 2020 eller 2021 är avgiften 150 kronor per kurs. Studiebeviset/examensbeviset behöver då bifogas till din ansökan.
Har du fått F i betyg på en kurs som du tidigare läst på Komvux behöver du inte betala prövningsavgiften. Du behöver då skicka in en kopia på ditt betyg till admin.stockholm@astar.se eller bifoga betyget till din ansökan.
Avgiften återbetalas inte och går inte att flytta till ett annat tillfälle.
Om administrationsavgiften INTE har kommit in till oss innan sista betalningsdag så förlorar du din plats till prövningen.
Information om hur du betalar avgiften får du i ett e-postmeddelande när din anmälan är bekräftad.
Om man uteblir från provtillfället så får man tyvärr inte en ny tid under prövningsveckan för att skriva provet hos oss. Du kan söka prövningar hos fler olika skolor men vi ordnar inte en ny tid utan då får man söka till nästa prövningstillfälle som vi erbjuder.
Ingen handledning eller kontakt med lärare inför prövningar ingår.

En prövning är en skriftlig och i de flesta fall även en muntlig examination på hela kursen, där du självständigt visar att du behärskar kunskapskraven utifrån kurs/ämnesplanen.

 • Du får ingen handledning inför prövningen utom den information som finns på vår webbsida och som skickas ut i din kallelse.
 • Både vid skriftligt och muntligt prov krävs legitimation (fotolegitimation)
 • Den prövande är själv ansvarig för att anmälan avser korrekt kurs
 • 1-2 veckor före prövningen kommer du att, till din angivna e-postadress, få en kallelse till prövningen
Om du studerar på gymnasieskola eller gymnasiesärskola och fått betyget F på en kurs har du möjlighet att ansöka om prövning inom den kommunala vuxenutbildningen. Du behöver då skicka in en kopia på ditt betyg till admin.stockholm@astar.se eller bifoga betyget till din ansökan. Har du däremot ett godkänt betyg på en kurs och du har pågående studier på gymnasieskola eller gymnasiesärskola har du inte rätt att prövas i samma kurs inom den kommunala vuxenutbildningen.

Så ansöker du till prövning

Anmälan är stängd.

Du ansöker till prövning den bestämda anmälningsveckan genom att fylla i anmälan till prövning digitalt på den här sidan.

Om du blir antagen meddelas du ca 3 veckor efter ansökningsperioden, du får därefter vidare information betalning, rekommenderad kurslitteratur samt var och när examinationen kommer att genomföras.

Hitta ditt ämne för prövning här

Administration 1
Administration 2
Affärsjuridik
Affärskommunikation
Affärsutveckling och ledarskap
Entreprenörskap
Entreprenörskap och företagande
Företagsekonomi 1
Företagsekonomi 2
Företagsekonomi specialisering
Grafisk kommunikation 1
Information och kommunikation 1
Information och kommunikation 2
Inköp 1
Inköp 2
Intern och extern kommunikation
Ledarskap och organisation
Logistik 1
Marknadsföring
Näthandel 1
Näthandel 2
Personaladministration
Personlig försäljning 1
Personlig försäljning 2
Praktisk marknadsföring 1
Praktisk marknadsföring 2
Programhantering
Redovisning 1
Redovisning 2
Servicekunskap
Konferens och evenemang
Logi
Barns lärande och växande
Etik och människans livsvillkor
Etnicitet och kulturmöten
Kommunikation
Lärande och utveckling
Människors miljöer
Pedagogiska teorier och praktiker
Pedagogiskt arbete
Pedagogiskt ledarskap
Skapande verksamhet
Hälsopedagogik
Psykiatri 1
Psykiatri 2
Räddningsmedicin
Rättspsykiatri
Socialpedagogik
Specialpedagogik 1
Specialpedagogik 2
Anatomi och fysiologi 1
Anatomi och fysiologi 2
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2
Gerontologi och geriatrik
Hälso- och sjukvård 1
Hälso- och sjukvård 2
Omvårdnad 1
Omvårdnad 2
Social omsorg 1
Social omsorg 2
Naturkunskap 1a1
Naturkunskap 1a2
Samhällskunskap 1a1
Samhällskunskap 1a2
Historia 1a1
Historia 1a2
Psykologi 1
Psykologi 2a
Psykologi 2b
Religionskunskap 1
Religionskunskap 2
Filosofi 1
Filosofi 2
Fysik 1b2
Matematik 1a
Matematik 1b
Matematik 1c
Matematik 2a
Matematik 2b
Matematik 2c
Matematik 3b
Matematik 3c
Matematik 4
Matematik 5
Engelska 5
Engelska 6
Engelska 7
Svenska som andraspråk 1
Svenska som andraspråk 2
Svenska som andraspråk 3
Svenska 1
Svenska 2
Svenska 3
Naturkunskap 1b
Naturkunskap 2
Samhällskunskap 1b
Samhällskunskap 2
Samhällskunskap 3
Internationell ekonomi
Internationella relationer
historia 1b
Geografi 1
Geografi 2
Fysik 1a
Fysik 1b1
Fysik 2
Biologi 1
Biologi 2
Teknik 1
Kemi 1
Kemi 2
Engelska, grundläggande delkurs 1
Engelska, grundläggande delkurs 2
Engelska, grundläggande delkurs 3
Engelska, grundläggande delkurs 4
Matematik, grundläggande delkurs 1
Matematik, grundläggande delkurs 2
Matematik, grundläggande delkurs 3
Matematik, grundläggande delkurs 4
Samhällskunskap, klassrum, dag
Svenska som andraspråk, grundläggande delkurs 2
Svenska som andraspråk, grundläggande delkurs 3
Svenska som andraspråk, grundläggande delkurs 4
Svenska, grundläggande delkurs 2
Svenska, grundläggande delkurs 3
Svenska, grundläggande delkurs 4

Datum för prövning

Tider för prövning i Solna centrum gäller grundläggande ämnen, gymnasiala/allmänna ämnen samt de kurser som redan ingår i vårat kursutbud.

Solna Centrum 2022

Period 2 HT 2022
Prövning vecka 43. Datum 24 oktober - 28 oktober
Ansökan sker under vecka 35. (29 augusti - 4 september)

Här hittar du rekommenderad kurslitteratur för respektive ämne

Fyll i anmälan till prövning

Frågor gällande kommande prövningar besvaras under ansökningsveckorna.  Fyll i anmälan nedan.

OBS! Sök endast 1 gång om det gäller samma kurs.

  Förnamn (obligatorisk):

  Efternamn (obligatorisk):

  Ditt personnummer (obligatorisk):

  (OBS 12 siffror + bindestreck!)


  Din folkbokföringsadress (obligatorisk):

  Din hemkommun (obligatorisk):

  Ditt telefonnummer:

  Din e-post (obligatorisk):

  Har du pågående studier på gymnasiet eller gymnasiesärskolan? (obligatorisk):*
  JaNej

  Har du skrivit en prövning på Astar tidigare? (obligatorisk):
  JaNej

  Jag vill anmäla mig till prövning i ämnet:

  Kurskod/Kurskoder (du kan alltid hitta kurskod hos skolverket.se)

  Jag har läst kursen tidigare och erhållit betyg F i kursen (obligatorisk):
  JaNej

  Du som ska göra en F-prövning och har läst kursen på en annan skola måste vid anmälan till prövning bifoga en kopia på ditt betyg i kursen. Klicka på välj fil för att ladda upp kopia på betyg.

  (Om din fil är för stor, mejla admin.stockholm@astar.se)

  * Kapitel 20 i skollagen 40 § Den som är bosatt i landet och vill ha betyg från kommunal vuxenutbildning ska ha möjlighet att genomgå prövning i alla kurser som det sätts betyg på och i komvuxarbete. Detta gäller även den som tidigare har fått betyg på kursen, komvuxarbetet, ett gymnasiearbete eller ett gymnasiesärskolearbete. Den som är elev i gymnasieskolan eller i gymnasiesärskolan får dock inte genomgå prövning i en kurs, ett gymnasiearbete eller ett gymnasiesärskolearbete om eleven har fått minst betyget E på kursen, gymnasiearbetet eller gymnasiesärskolearbetet.

  Vi kontaktar dig när vi mottagit din anmälan.