Prövningar

Stockholm

Prövning

Har du goda kunskaper i ett ämne men saknar betyg kan du göra en prövning hos oss. Du kan även göra en prövning för att höja ditt betyg på en kurs du läst. I vardagligt tal kallas att göra en prövning också att tenta av ett ämne eller kurs.

En prövning innebär att du på egen hand läser in en hel kurs för att sedan göra en prövning. En prövning är ofta ett skriftligt och ett muntligt prov i ämnet. Du blir bedömd utifrån kunskapskraven i kursplanen för ämnet. När du gjort prövningen får du ett betyg.

Vi erbjuder prövningar i alla grundläggande ämnen, gymnasiala ämnen samt kurser som ingår i vårat kursutbud.

Betygsmål och kriterier hittar du på Skolverkets hemsida Skolverket Prövning. Max 200 poäng per individ prövas vid varje tillfälle. Det finns ett begränsat antal platser. Vid prövningen måste du identifiera dig med giltig legitimation.


Hitta ditt ämne för prövning här

Administration 1
Administration 2
Affärsjuridik
Affärskommunikation
Affärsutveckling och ledarskap
Entreprenörskap
Entreprenörskap och företagande
Företagsekonomi 1
Företagsekonomi 2
Företagsekonomi specialisering
Grafisk kommunikation 1
Information och kommunikation 1
Information och kommunikation 2
Inköp 1
Inköp 2
Intern och extern kommunikation
Ledarskap och organisation
Logistik 1
Marknadsföring
Näthandel 1
Näthandel 2
Personaladministration
Personlig försäljning 1
Personlig försäljning 2
Praktisk marknadsföring 1
Praktisk marknadsföring 2
Programhantering
Redovisning 1
Redovisning 2
Servicekunskap
Konferens och evenemang
Logi
Barns lärande och växande
Etik och människans livsvillkor
Etnicitet och kulturmöten
Kommunikation
Lärande och utveckling
Människors miljöer
Pedagogiska teorier och praktiker
Pedagogiskt arbete
Pedagogiskt ledarskap
Skapande verksamhet
Hälsopedagogik
Psykiatri 1
Psykiatri 2
Räddningsmedicin
Rättspsykiatri
Socialpedagogik
Specialpedagogik 1
Specialpedagogik 2
Anatomi och fysiologi 1
Anatomi och fysiologi 2
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2
Gerontologi och geriatrik
Hälso- och sjukvård 1
Hälso- och sjukvård 2
Omvårdnad 1
Omvårdnad 2
Social omsorg 1
Social omsorg 2
Naturkunskap 1a1
Naturkunskap 1a2
Samhällskunskap 1a1
Samhällskunskap 1a2
Historia 1a1
Historia 1a2
Psykologi 1
Psykologi 2a
Psykologi 2b
Religionskunskap 1
Religionskunskap 2
Filosofi 1
Filosofi 2
Fysik 1b2
Matematik 1a
Matematik 1b
Matematik 1c
Matematik 2a
Matematik 2b
Matematik 2c
Matematik 3b
Matematik 3c
Matematik 4
Matematik 5
Engelska 5
Engelska 6
Engelska 7
Svenska som andraspråk 1
Svenska som andraspråk 2
Svenska som andraspråk 3
Svenska 1
Svenska 2
Svenska 3
Naturkunskap 1b
Naturkunskap 2
Samhällskunskap 1b
Samhällskunskap 2
Samhällskunskap 3
Internationell ekonomi
Internationella relationer
historia 1b
Geografi 1
Geografi 2
Fysik 1a
Fysik 1b1
Fysik 2
Biologi 1
Biologi 2
Teknik 1
Kemi 1
Kemi 2
Spanska 3
Engelska, grundläggande delkurs 1
Engelska, grundläggande delkurs 2
Engelska, grundläggande delkurs 3
Engelska, grundläggande delkurs 4
Matematik, grundläggande delkurs 1
Matematik, grundläggande delkurs 2
Matematik, grundläggande delkurs 3
Matematik, grundläggande delkurs 4
Samhällskunskap, klassrum, dag
Svenska som andraspråk, grundläggande delkurs 2
Svenska som andraspråk, grundläggande delkurs 3
Svenska som andraspråk, grundläggande delkurs 4
Svenska, grundläggande delkurs 2
Svenska, grundläggande delkurs 3
Svenska, grundläggande delkurs 4

Viktig information om prövningar hos oss

Prövningen kostar 500 kr och är en administrativ avgift & anmälan är bindande (även kursvalet är bindande).
Har du fått F i betyg på en kurs som du tidigare läst på Komvux behöver du inte betala prövningsavgiften. Du behöver då skicka in en kopia på ditt betyg till provning.stockholm@astar.se eller bifoga betyget till din ansökan.
Avgiften återbetalas inte och går inte att flytta till ett annat tillfälle.
Om administrationsavgiften INTE har kommit in till oss innan sista betalningsdag så förlorar du din plats till prövningen.
Information om hur du betalar avgiften får du i ett e-postmeddelande när din anmälan är bekräftad.

Om man uteblir från provtillfället så får man tyvärr inte en ny tid under prövningsveckan för att skriva provet hos oss. Du kan söka prövningar hos fler olika skolor men vi ordnar inte en ny tid utan då får man söka till nästa prövningstillfälle som vi erbjuder.

Ingen handledning eller kontakt med lärare inför prövningar ingår.

En prövning är en skriftlig och i de flesta fall även en muntlig examination på hela kursen, där du självständigt visar att du behärskar kunskapskraven utifrån kurs/ämnesplanen. Nationellt prov (NP) ingår i prövningen för de kurser där det genomförs. Du kan läsa mer om NP hos Skolverket. Prövningen i dessa kurser är uppdelad över två tillfällen, där den muntliga delen genomförs under första tillfället och den skriftliga delen genomförs veckan efter.

  • Du får ingen handledning inför prövningen utom den information som finns på vår webbsida och som skickas ut i din kallelse.
  • Både vid skriftligt och muntligt prov krävs legitimation (fotolegitimation)
  • Den prövande är själv ansvarig för att anmälan avser korrekt kurs.
Du som har pågående studier på gymnasieskola eller gymnasiesärskola har inte rätt att prövas i samma kurs inom den kommunala vuxenutbildningen.

Så ansöker du till prövning

Anmälan är stängd.

Du ansöker till prövning den bestämda anmälningsveckan genom att fylla i anmälan till prövning digitalt på den här sidan.
En ansökan per prövningstillfälle är tillåtet. Skickar du in flera ansökningar kommer de senare inte att behandlas.

Vi har ett begränsat antal platser och anmälan stänger när vi har nått maxantal.

Datum för prövning

Våren 2024

Prövningstillfälle nr 1
Anmälan är stängd. 
Prövningen genomförs under 20 och 21 februari.

Prövningstillfälle nr 2
Anmälan är stängd.
Prövningen genomförs under 23 och 24 april.

Hösten 2024

Prövningstillfälle nr 1
Anmälan öppnar 3 juni kl 10:00 och stänger när vi fått maximala antal anmälningar som vi har plats för.
Prövningen genomförs under 27 och 28 augusti. För prövningar där muntliga delprov ingår, genomförs dessa delprov den 20 augusti.

Prövningstillfälle nr 2
Anmälan öppnar 2 september kl 10:00 och stänger när vi fått maximala antal anmälningar som vi har plats för.
Prövningen genomförs under 5 och 6 november. För prövningar där muntliga delprov ingår, genomförs dessa delprov den 29 oktober.

Intyg

För en kostnadsfri prövning behöver du skicka ditt betygsutdrag till provning.stockholm@astar.se i samband med din anmälan och senast fredagen under anmälningsveckan.
Observera att detta gäller endast kurs som du tidigare har läst på Komvux och som du fått betyget F i.
 
Vid behov av special anpassning behöver du skicka ditt intyg till provning.stockholm@astar.se i samband med din anmälan och senast fredagen under anmälningsveckan.

Fyll i anmälan till prövning

Frågor gällande kommande prövningar besvaras under ansökningsveckorna.  Fyll i anmälan nedan.

Klicka här för att öppna formuläret i en ny flik.

Vanliga frågor och svar

Rekommenderad kurslitteratur