Malmö ett föredöme – så nyttjar Astar jobbspåret till arbetsmarknaden

Jobbspåret ska leda direkt ut i arbete. I Malmö bidrar Astar till framtidens arbetskraft via Dua.
– Det är så givande att hitta en snabb och kvalitetssäkrad väg för unga nyanlända att komma ut i jobb, säger Mari Lax, affärsutvecklare på Astar.

Dua (Delegationen för unga och nyanlända till arbete) har funnits sedan 2014 och har sedan tre år tillbaka haft ökat fokus på nyanlända. Dua ska bidra till minskad ungdomsarbetslöshet och effektivisering av nyanländas etablering, detta via samarbeten mellan lokala företag, arbetsförmedlingen och Sveriges kommuner.

Astar arbetar i Malmö med två olika Jobbspår inom Dua; en utbildning till köksbiträde med 20 deltagare och en utbildning till serviceassistent med 15 deltagare. 35 personer som via jobbspåret utbildas direkt in till en given plats på arbetsmarknaden. Utbildningarna är 26 respektive 10 veckor där eleverna är två dagar i veckan ute hos arbetsgivarna.

Utbildningarna är helt skräddarsydda i alltifrån adekvat yrkessvenska till företagsspecifik praktik, allt för att ge både deltagarna och företagen en så smidig väg som möjligt in i arbetslivet.

– I Malmö har vi också en särskild rekryteringsprocess som är lite längre för att öka tydligheten och minska avhopp. Det fina med samarbetet med till exempel Astar är att inget är färdigt då vi börjar. Vi startar utbildningen först när arbetsgivare med anställningsbehov finns och sedan parar vi ihop alla parter och tittar på vad vi kan erbjuda utifrån arbetsgivarens behov, säger Rose-Marie Gudmundsson, DUA-samordnare och ansvarig vid Arbetsförmedlingen i Malmö.

– På utbildningen till köksbiträde har vi ett tiotal arbetsgivare och alla vet om att det är jobbfokus. Arbetsgivarna är ju också med vid intervjuer och väljer ut kandidater så jobbspåret är ett arbetssätt som gör alla parter engagerade, säger Rose-Marie.

Mari Lax, affärsutvecklare på Astar, ser Dua i Malmö som ett lysande exempel på hur Astar vill jobba.

– Vi vill ju vara den här hjälpande handen som lotsar dig ut på arbetsmarknaden och Dua leder snabbare till arbete. Vi arbetar nära med näringslivet för att deltagaren ska känna att den får rätt insatser för att lära sig arbetsuppgifter och det svenska språket, säger Mari Lax.