Ledningen

Verksamhetschef

Hans Blomqvist, 072-452 49 40
hans.blomqvist@astar.se

Marknad

Annika Moreno, 070-921 42 70
annika.moreno@thorengruppen.se

Resultatområdeschef 1

Per Pettersson, 010-434 46 68
per.pettersson@astar.se

Resultatområdeschef 2

Marja Olivendal-Giheden, 010-434 41 48
marja.olivendal-giheden@astar.se