Kvalitetskvittot: Alla bagarelever godkända i meriterande prov

När bagareleverna på Astar Eskilstuna ställdes inför ett eldprov briljerade allihopa. Resultatet blev att alla klarade provet – som de första någonsin i Eskilstuna.

Nyligen genomförde fem bagarelever på Astar Eskilstuna Nationella Yrkesprovet – ett frivilligt prov på deltagarens bagarskicklighet, som vid godkänt resultat är mycket meriterande. Provet granskas av branschorganisationen Sveriges bagare & konditorer och ansvarig yrkeslärare. 

– Det var fem elever som gjorde provet och alla blev godkända. Vi har jobbat jättehårt för att alla ska lyckas, så det är klart att vi är stolta. Det är första gången detta görs i Eskilstuna, så det är extra roligt att alla lyckas, säger bageriläraren Johan Rattur. 

Kvintetten belönas nu med ett diplom utfärdat av Sveriges bagare & konditorer. Genom diplomet intygar branschen att eleven besitter de kunskaper som bageribranschen efterfrågar för att vara anställningsbar direkt efter avslutad utbildning.

Varför tror du att ni lyckas så bra med utbildningen?

– Stort engagemang både hos eleverna och hos oss lärare. Det är alltid roligt att få fram duktiga elever som lyckas i ett svårt yrke med hård konkurrens, säger Johan Rattur.

Marie Nordin, rektor på Astar Eskilstuna, är oerhört stolt över både eleverna och personalen. 

– Det sa jag också till lärarna: ta detta som ett kvalitetskvitto på att ni gör ett bra jobb. Det ni lär ut är i toppklass, säger hon.