Kristoffer går svetsarutbildningen: ”Jag trivs väldigt bra”

Kristoffer Norgren är en av eleverna som går svetsarutbildningen på Astar i Umeå. Just nu gör han sin APL (Arbetsplatsförlagt lärande) på Byggsmide i Umeå.

– Jag trivs väldigt bra och får ha varierande uppdrag, så jag får lära mig något nytt varje dag, säger Kristoffer.

Utbildningen till svetsare bedrivs i nära samarbete med näringslivet. Upp till 50 procent av tiden har eleverna praktik på en arbetsplats, vilket gör det enklare att knyta kontakter inför framtiden.

Under utbildningen lär sig eleverna att använda rätt utrustning, bearbeta material, hantera industritekniska processer och kvalitetssäkring för både produktion och färdig produkt.

Svets är ett bristyrke och därför har de som genomför utbildningen stora möjligheter till jobb.