Kombinerad utbildning maximerar språk- och yrkeskunskap

Astar i Luleå kombinerar SFI-kurser med barnskötarutbildningen. På så sätt anpassas språkinlärningen till elevernas valda yrke samtidigt som lärande i verkliga yrkessituationer maximerar elevernas kunskaper.

 Responsen på Astar i Luleås Barnskötare komboutbildning har varit väldigt bra. Eleverna får möjlighet att komma in i yrket som barnskötare samtidigt som de lär sig språket. Detta påskyndar inlärningen och stärker elevernas självförtroende.

– Det har varit jättespännande att se hur snabbt eleverna lär sig. De uppskattar att allting integreras i undervisningen på det här sättet, säger yrkesläraren Annika Jönsson.

Eleverna har 25% SFI-svenska och 75% yrkesutbildning där de får chansen att ta med sig språkkunskaperna i verkliga situationer.

En stor fördel med upplägget är att eleverna får träna på svenskan som faktiskt används och att ordförrådet anpassas till alla termer som barnskötare behöver. Det blir inte bara språket som lärs ut i textböcker.

Undervisningen startade i september och eleverna har redan fått väldigt bra resultat. På grund av utspridningen av covid-19 har undervisningen flyttats till distans, och då naturligt mer fokuserat på de teoretiska kunskaperna. Samtidigt använder man sig fortfarande av videomöten för att få igång samtalen och den sociala aspekten.