JB Kompetens blir Astar!

En stjärna har fötts! Det är med glädje som vi nu kan offentliggöra vårt nya namn och varumärke Astar.

Bakgrund

Under juli 2013 förvärvade ThorenGruppen JB Kompetens. Det är en tacksam uppgift att vidareutveckla en så omfattande och väl fungerande verksamhet. I samband med ägarbytet lanserar ThorenGruppen ett nytt varumärke för verksamheten: Astar.

Mission och Vision

Vårt uppdrag är att ge alla människor oavsett bakgrund möjlighet att hitta sin talang, utveckla den och bli sin egen stjärna.

Vår vision är att Astar ska bli det ledande utvecklingsföretaget som tänder stjärnor genom att attrahera och utveckla Sveriges kommande yrkestalanger

Verksamheten

Alla människor har en inneboende talang. ”A star” betyder ”en stjärna” och syftar till att synliggöra vår verksamhets ambition att hitta, och utveckla stjärnan inom varje individ.

Astars varumärke och verksamhet vilar på följande tre principer:

  1. Ett individanpassat lärande – Vi har hög tilltro till individen och hennes förmågor. Tillsammans hjälper vi henne att utveckla stjärnan i sig.
  2. Värdeskapande relationer – Vi utövar branschens bästa värdskap mot varandra, mot vår omvärld, men framförallt mot våra blivande stjärnor – våra kunder.
  3. Ett verklighetsnära förhållningssätt – Vi har samarbete näringslivet och ett verklighetsnära förhållningssätt i allt vi gör.