Information om Astars utbildningar

Uppdaterad tisdag 24 mars, kl.09.21

Alla vuxenutbildningar i landet rekommenderas (fr.o.m 18 mars) att bedriva distansundervisning. Det kan dock finnas lokala variationer i upplägget. Du som elev hos Astar ombeds kontakta din skola om hur detta påverkar just dina studier. 

Från och med onsdagen den 18 mars rekommenderas all vuxenutbildning i landet att bedrivas via distansundervisning. Detta för att begränsa smittspridningen av Coronaviruset.

Det är huvudmännen för Astars verksamheter – Arbetsförmedlingen och kommunerna – som fattar beslut i frågan.

Det kan dock förekomma lokala variationer i upplägget, så är du elev hos Astar ombeds du kontakta din skola/rektor för att få veta hur detta påverkar dina studier på din ort/utbildningsplats.

Läs mer: ThorenGruppens riktlinjer för Coronaviruset