Synpunkter och klagomål

Vi på Astar strävar efter att hela tiden förbättra vår verksamhet. För oss är det därför viktigt att få veta vad du tycker om vår verksamhet. Här har du möjlighet att lämna ett klagomål om det är något som du anser brister. Du kan även lämna annan synpunkt eller ge beröm så klart!

1 Vänd dig först till skolan 

I första hand ska du vända dig till någon ur personalen på skolan om du har synpunkter eller klagomål. Lärare och övrig personal på skolan har alla ansvar för att ta emot synpunkter och klagomål. Kan personalen själv inte bemöta klagomålet så för de det vidare till rektor. Du kan även vända dig direkt till skolans rektor och du finner kontaktuppgifterna till rektor på skolans hemsida.

Du kommer att få en återkoppling från skolan, av rektor eller annan personal, på hur ditt ärende har hanterats. Hur återkopplingen ser ut beror på ärende och ev åtgärder.

Du kan lämna klagomål både muntligt och skriftligt.

2 Lämna klagomål till huvudmannen

Om du inte är nöjd med hur skolan har hanterat ditt klagomål kan du vända dig till utbildningsanordnaren. Din synpunkt kommer då att skickas direkt till utbildningsanordnarens kvalitetsavdelning, som ser till att ärendet utreds och återkopplas tillbaka till dig. Utredare av ärendet utses av ansvarig chef och kan vara någon på den aktuella enheten eller på en annan.

Du kan välja att vara anonym när du lämnar din synpunkt eller klagomål, men om du inte anger en kontaktuppgift så kan du inte att få återkoppling på ärendet.

Har du gjort enligt ovan men ändå inte fått återkoppling?
Kontakta då vår kvalitetsavdelning direkt: kvalitet@thorengruppen.se

Lämna en synpunkt eller ett klagomål.

Fyll i uppgifterna nedan och välj sedan ”Skicka”. Tänk på att beskriva dina synpunkter eller ditt klagomål så noga du kan.

  Ditt namn (ange "anonym" om du vill vara anonym)

  Skriv vilken skola din synpunkt gäller

  Din epost (bör anges om du vill få återkoppling)

  Telefon (frivilligt)

  Mina synpunkter gäller:

  SynpunktKlagomålBeröm

  Jag som har synpunkter är:

  ElevFörälderAnnan person

  Innan du vänder dig till utbildningsanordnaren ska du lyfta din synpunkt direkt med skolan. Vem på skolan har du vänt dig till?

  MentorUndervisande lärareRektorAnnan person

  Mina synpunkter eller klagomål: (obligatorisk)