Grönt ljus från Skolinspektionen för Astars verksamhet i Luleå

Här är ett kvalitetskvitto från Norrbotten. Astars verksamhet i Luleå har fått grönt ljus från Skolinspektionen.
– Det visar att vi jobbar med rätt kvalitet och styrning, säger enhetschefen Fredrik Eklund.

Skolinspektionen har granskat Astars verksamhet i Luleå utifrån ett coronaperspektiv och hur man klarat av att ställa om sin undervisning och verksamhet under coronaperioden.

Och Astar i Luleå fick alla rätt. Skolinspektionen hade inget att anmärka på utan gav Astar grönt ljus i sin granskning.

– Det känns verkligen skönt. Jag har jobbat som kommunal rektor under många år och det brukar alltid komma någon rekommendation men nu hittade de ingenting, det var inte en enda sak som behövde åtgärdas. Det visar att vi jobbar med rätt kvalitet och rätt styrning, säger enhetschefen Fredrik Eklund.