Grönt ljus för Astars SFI-undervisning i Östersund

Astars SFI-undervisning i Östersund har tillsammans med Skolinspektionen – efter uppföljning – åtgärdat de brister som myndigheten påtalade i tillsynen förra hösten.
– Ett mycket glädjande besked och ett bevis på att vår utbildning uppfyller alla de krav som ställs, säger Gunilla Kvist, rektor på Astar Östersund.

I den första tillsynen i augusti 2017 påtalade SI utvecklingsområden inom bland annat arbetssätt och innehåll och utformningen av lektionerna.

Dessa områden är nu avhjälpta och förstås glädjande och ett viktigt kvitto på att Östersund har han högkvalitativ SFI-undervisning.

– Vi har jobbat hårt och alla, inte minst våra duktiga och engagerade lärare, har varit delaktiga. Jag är stolt över vår verksamhet, men framförallt över min personal, säger Kvist.

Utvecklingsarbetet har skett löpande och skolan har haft en kontinuerlig dialog med Östersunds kommun kring initierade förbättringsåtgärder.

Verksamheten har bland annat genomfört och planerat för följande utvecklingsområden;

  • Pedagogiska utvecklingsinsatser
  • Individanpassat lektionsinnehållet till eleverna
  • Digitaliserat planeringen av undervisningarna
  • Utvecklat och hittat nya modeller för det systematiska kvalitetsarbetet
  • Utökat lärarnas planeringstid