Gemensamma krafttag ska öppna fler ögon för yrkesutbildningar

Astar och en rad leverantörer som arbetar med arbetsmarknadsutbildningar slår ihop sina krafter på en gemensam mässa. Målet är att tillsammans öppna fler ögon för dessa effektiva utbildningar.
– Tillsammans är vi starkare, säger Mari Lax, affärschef på Astar.

Under en längre tid har Astar och alla leverantörer som arbetar med arbetsmarknadsutbildningar fått erfara ett minskat inflöde av elever på yrkesutbildningar. Denna fråga har diskuterats med Arbetsförmedlingen och i gemensamma forum, och alla leverantörer känner en oro för det minskade intresset och en förundran över vad det kan bero på. Diskussionerna resulterade i en gemensam digital mässa tillsammans med Arbetsförmedlingen.

– Vi på Astar står ofta på mässor – precis som andra leverantörer – för att marknadsföra våra utbildningar, men det som är unikt med denna är att ingen marknadsför sig själv utan vi tar ett gemensamt krafttag och marknadsför yrkesutbildningar. Det känns jätteroligt att alla leverantörer samarbetar, säger Mari Lax, affärschef på Astar som är med och arbetar med denna mässa.

Planen för mässan är följande: varje leverantör väljer en inriktning var och berättar om den. Var utbildningen ges och vem som bedriver den spelar ingen roll just denna dag. Detta är en plan som ser väldigt lovande ut: över 7 000 deltagare är nämligen anmälda till den unika mässan.

– Då vi alla leverantörer upplever samma problem kan vi tillsammans försöka påverka detta. Tillsammans är vi starkare, säger Mari Lax.

Astar är störst på utbildningar inom kock, bageri och konditori och kommer att presentera detta område. Den person som verkligen kan inspirera folk att söka till denna utbildning är en som själv har arbetat i branschen och som har lång erfarenhet av att utbilda elever: Charlotte Lannebjer, rektor för Astar Tomteboda. Hon kommer att vara presentatör från Astars sida och inspirera deltagarna till denna yrkesutbildning.