Företagsutbildningar

Utbildningar som gör skillnad

Astar vill att våra utbildningar ska göra skillnad. Vår förhoppning är att vi uppnår detta genom att vi förmedlar kunskaper och färdigheter som kommer arbetsgivare och anställd till godo.
Astar vill bidra till att bemötande, förhållningssätt och kvalitet inom de områden vi utbildar inom ökar och att våra kursdeltagare känner yrkesstolthet. Vår målsättning är att erbjuda morgondagens utbildning redan idag och därför är vi noga med att följa utvecklingen i de områden vi utbildar inom. Vi hjälper gärna till att planera och skapa företagsanpassade utbildningslösningar. Välkommen att kontakta oss!

Vill du veta mer?

Ring oss på 010-43 44 000 eller mejla! Vi hjälper gärna till att företagsanpassa utbildningar inom alla områden.

Mejla oss!

Vi bedriver utbildning inom följande områden


Svets- och plåtteknik

CNC och verkstad

Ekonomi och administration

Turism och event

Butik, service och försäljning

Starta eget

Restaurang och storkök

Marknad och försäljning

El

Bageri och konditori

Bar och servering

Café och barista

Hotell och konferens