En vägg att vara stolt över på Astar i Luleå

Här i Luleå på vår svetsutbildning pryder fina diplomer väggen. Det är från våra elever som klarat av IW-diplom, 23 st har klarat av detta det sista halvåret och vi är otroligt stolta över var och en av dem!

IW LuleA