Eleverna fick tips inför karriären som fastighetsskötare

Studerande som utbildar sig till Fastighetsskötare fick 15 februari två intressanta timmar tillsammans med Veronica Danasten Sallnäs. Hon berättade om hur hennes karriär startade som assistent i kundtjänst på ett fastighetsföretag, till att hon idag avancerat och blivit områdeschef på Sollentunahem.

Hon berättade att dagens fastighetsbransch utvecklas snabbt. Samt att hon och många av hennes kollegor i fastighetsbranschen upplever att det är svårt att få tag i bra personal. Veronica Danasten Sallnäs berättade hur hon sett till att hela tiden kompetensutveckla sig under sitt yrkesliv.

-Det är mina mål och min ständiga kompetensutveckling som har tagit mig till rollen som områdeschef. För mig är det viktigt att bidra till en positiv utveckling av fastighetsbranschen och öka mångfalden i våra yrkesgrupper. Ett råd jag ger till eleverna på Astar är att fortsätta kompetensutveckla sig när de börjar arbeta. Men det är då viktigt att visa att de kurser man vill gå är tydligt kopplade till behov för organisationen man arbetar inom.

Leif Johnsson är yrkeslärare för Fastighetsskötare på Astar och var den som arrangerade dagens gästföreläsning.

-På Astar är vi tacksamma för gästföreläsningar som den här, när kompetenta personer från branschen kommer på besök, Veronica har gjort en fantastisk karriärresa som det var inspirerande för både lärare och elever på Astar att höra henne berätta om, berättar Leif Johnsson.

Text: Lars Carlen