Elever från Astar Nässjö tilldelas stipendium

Celile Bulut och Shahrazad Al-Hashemi, på Astars restaurangskola i Nässjö, premierades med varsitt stipendium ur familjen Axeheims stiftelse.

Karin och Lars Axeheims stiftelse vill främja goda prestationer i Nässjö inom tre huvudområden: utbildning, föreningsverksamhet och medicinsk forskning. Utbildning avser även entreprenörer, som skapat arbetstillfällen i Nässjö.

Celile Bulut och Shahrazad Al-Hashemi fick stipendiet ”för goda studieresultat och bra kamratskap”.

Det hela uppmärksammades också i Smålands-tidningen.

Läs mer om det här; https://www.smt.se/article/fler-stipendier-till-duktiga-elever/