Avtalet för SFI-verksamheten vid Liljeholmen och Medborgarplatsen hävs

Avtalet för SFI-verksamheten vid Liljeholmen och Medborgarplatsen hävs.
Stockholms stad beslutade i fredags att häva avtalet för Astars SFI-verksamhet på två skolor i Stockholm; Liljeholmen och Medborgarplatsen. Beslutet gäller med omedelbar verkan.

Tidigare i våras fick Astar en rättelseanmaning från Stockholms stad angående sin SFI-verksamhet på skolorna Liljeholmen och Medborgarplatsen. Under våren har ett stort förändringsarbete skett på skolorna och så sent som den 14 juni fick Astar grönt ljus av Stockholms stad för att driva undervisningen vidare. I fredags, den 29 juni, kom plötsligt ett motsägande beslut från Arbetsmarknadsnämnden om att häva avtalet med omedelbar verkan.

– Vi har haft en pågående konstruktiv dialog med Stockholms Stad om vår verksamhet och de påtalade bristerna och hade ett avstämningsmöte bokat i augusti. Vi vet inte vad som ligger bakom den här hastiga vändningen och är därför mycket överraskade och ledsna över beskedet. Vi ser tydliga felaktigheter i det hastigt påkomna beslutet men väljer ändå att lägga ned verksamheten och inte ta strid i den uppkomna situationen eftersom förtroendet från Stockholms stad uppenbarligen är förverkat, säger Hans Blomqvist, verksamhetschef på Astar.

Astars fokus ligger nu på att hjälpa eleverna till nya utbildningsplatser, ett arbete som genomförs i samarbete med Stockholms stad. Skolorna är öppna som vanligt idag måndag den 2 juli men från och med 3 juli ska samtliga 170 elever ha fått nya platser. En plan för det trettiotal medarbetare som berörs är också påbörjad.

– Efter den kritik som vi fick tidigare i våras så har vi agerat mycket kraftfullt och alla har arbetat hårt för att åtgärda bristerna. Medarbetarna har visat stort engagemang och energi i det förändringsarbete som vi fram till i fredags bara fått positiva signaler om från staden. Vi har stor förståelse för den oro detta skapar för alla berörda och det är mycket beklagligt att vi inte får fortsätta, avslutar Hans Blomqvist.

 

För ytterligare kontakt:

Hans Blomqvist, verksamhetschef Astar

Mail: hans.blomqvist@astar.se, tel: 0706-518102